Artystka-malarka z małej wioski
Zofia Rudzka

(fot. zbiory IKP)

Proszowice, 10-10-2020

Zofia Rudzka urodziła się w 1894 r. w Dziewięciołach, powiat miechowski. Była córką Stefana (zmarł: 16 listopada 1894 r., w wieku 30 lat, pochowany na cmentarzu w Nasiechowicach) i Zofii z domu Moes 2 voto Trzcińska. Opiekę przejął Kazimierz Trzciński - major, zamieszkały w Nowym Sączu. Jako katoliczka narodowości polskiej, posiadała obywatelstwo austriackie.

     Była absolwentka Liceum sióstr Urszulanek w Tarnowie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jako studentka nadzwyczajna w latach 1916-1918.

     Jako malarka działała od 1919 w Krakowie i Warszawie. W 1930 miała wystawę swoich prac w warszawskim TZSP. Związana była przede wszystkim z Grupą "Zachęta" w Warszawie. Malowała w technice olejnej i pasteli. Najczęściej tworzyła martwe natury oraz portrety m.in. profesora Tadeusza Szukiewicza, ale także pejzaże i sceny religijne.

     Pałac w Zakrzewie w okresie międzywojennym był miejscem, gdzie rezydowali znani malarze, którzy za wyżywienie i utrzymanie, tworzyli obrazy dla Wojciecha Chełmickiego, a potem jego syna Stanisława. Jedną z rezydentek była w latach 20. XX wieku Zofia Rudzka, namalowała tutaj kilka obrazów.

     W 1938 roku w lokalu Przyjaciół Sztuki [w Warszawie] otwarto wystawę, w której swe prace wystawiły dwie malarki: Wanda Gentil-Tippenhaner i Zofia Rudzka. J. Nowicki tak scharakteryzował naszą artystkę: [...] Natomiast p. Z. Rudzka wystąpiła z większym zbiorem portretów, wśród których na szczególniejszą uwagę zasługują podobizny dziecięce i kobiece. Są one delikatne w linii, poprawne w rysunku, wykwintne w kolorze i trafne w kompozycji.

Najwybitniejszymi pracami p. Rudzkiej są "Kobieta z lampą", "Autoportret", "W zwierciadle", prace te stawiają ją w rzędzie wybitnych malarzy - portrecistów. Poza malarstwem portretowym ukazała artystka próby kompozycji rodzajowych: "Modlitwa wieczorna", "Odpoczynek", zharmonizowane w nastroju i kolorze.

Kolekcja prac p. Rudzkiej daje poznać artystkę o dużej kulturze artystycznej. [...]


Będąc w latach 60. we Wrząsowicach również namalowała tam kilka obrazów, poniżej jeden z nich.

(fot. wrzasowice.info)

Zmarła w 1976 roku. Spoczywa na cmentarzu w Nasiechowicach.

Kilka prac Zofii Rudzkiej:

opracowanie: Marcin Szwaja   


fot. zbiory IKP
zdjęcia 6-01-2020   publikacja: 10-10-2020


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
 1. Urszula Perkowska; Studenci Uniwesytet Jagiellońskiego 1850-1945; Kraków 2007
 2. Jan Nowicki; Wystawa dwu malarek w T.P.S; [w:] Głos z Ławy Szkolnej, nr 2,3, luty i marzec 1938

 3. sejm-wielki.pl
 4. artinfo.pl
 5. rempex.com.pl
 6. iwonademko.art.pl
 7. onebid.pl
 8. archiwum.allegro.pl
 9. koneserkrakow.orgella.pl
 10. audiovis.nac.gov.pl
 11. pojezierze24.pl
 12. polskidomaukcyjny.com.pl
 13. mbc.cyfrowemazowsze.pl
 14. wrzasowice.info

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/zwykli/r/rudzka_zofia/art.php