facebook
Lekarz, działacz społeczny rodem z Ibramowic

    Dzisiaj jest środa, 25 listopada 2020 r.   (330 dzień roku) ; imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa ŚD Pluszowego Misia    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   |   praca   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   lista postaci   |   przyjaciele regionu   |   stąd pochodzili   | 
 "zwykli - niezwykli" 
 |   ludzie Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944   |   "katyńczycy"   | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / ludzie ZP / "zwykli - niezwykli" / Lekarz, działacz społeczny rodem z Ibramowic
O G Ł O S Z E N I A


Lekarz, działacz społeczny rodem z Ibramowic
Bronisław Koszutski h. Leszczyc

akt urodzenia Bronka: Działo się we wsi Wrocimowice 10/22 lipca 1876 roku o godzinie 10 rano. Stawił się Kazimierz Koszucki lat 38 posiadacz majątku Ibramowice, w obecności Juliana Mazaraki lat 39 i Aleksandra Mazaraki lat 32, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodzone zostało we wsi Ibramowice 26 stycznia/7 lutego 1875 roku o godzinie 8 rano, przez ślubną jego żonę Bronisławę z Mazarakich lat 31 mającą Dziecięciu temu przy chrzcie świętym odprawionym dzisiaj dano imiona Bronisław Romuald (dwóch imion), a chrzestnymi byli: Aleksander Mazaraki i Leontyna Koszucka. Akt ten uczestniczącym i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany został. ks. Romuald Wiadrowski urzędnik stanu cywilnego /.../
(fot. zbiory Mateusza Serwatowskiego)

Bronisław Romuald Koszutski
(fot. ktl.gulip.pl)
herb Leszczyc
(fot. pl.wikipedia.org)

Proszowice, 27-10-2020

Bronisław Romuald Koszutski (Koszucki) herbu Leszczyc; ps. Mikołajski, Młody, urodził się 7 lutego 1875 roku w Imbramowicach w powiecie miechowskim, obecnie Ibramowice k/Proszowic. Został ochrzczony 22 lipca 1876 roku w kościele we Wrocimowicach. Był synem Kazimierza (1836), właściciela tych dóbr, naczelnika powstańczej policji w Krakowie (1863) i Bronisławy Mazaraki (1846) herbu Newlin. Miał dwóch braci Kazimierza i Stanisława oraz siostrę Helenę.

     Ukończył gimnazjum filologiczne w Kielcach w 1896 roku (Męskie Gimnazjum Rządowe). Podczas nauki w Kielcach, od 1892 roku należał do tajnego kółka samokształceniowego. W latach 1893-1896 uczestniczył jako delegat z Kielc w ogólnokrajowych zjazdach organizacji uczniowskich w Warszawie (tam w 1986 roku poznał F. Dzierżyńskiego). Był jednym organizatorów strajków w hucie "Wojciechów-Szczecno" w powiecie stopnickim i manifestacji radykalno- patriotycznej.

     Po ukończeniu gimnazjum zajmował się kolportowaniem nielegalnej literatury w powiecie pińczowskim. Od 1896 roku był działaczem Stowarzyszenia Młodzieży Postępowej "Zjednoczenie". Po zdelegalizowaniu "Zjednoczenia" był prezesem Stowarzyszenia Młodzieży Socjalistycznej "Ruch". Również był współorganizatorem i długoletnim sekretarzem Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza. Od 1894 roku był członkiem Socjaldemokracji Królestwa Polskiego. Brał żywy udział w pracy Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej (PPSD). Od 1898 roku pracował jako robotnik w Krzywym Rogu. 25 lutego 1900 roku w Lipsku, uczestniczył z Juliuszem Marchlewskim, A. Warszawskim-Warskim i innymi w zjeździe grup zagranicznych Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) w Lipsku.

     Zagrożony aresztowaniem wyemigrował do Krakowa, gdzie w latach 1896-1901 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia te zakończył absolutorium. Rok później (1902), jako lekarz-asystent w Domu Zdrowia-Zakopane, gdzie kurował się Feliks Dzierżyński z którym potem się przyjaźnił i wpół pracował.

mieszkanie Bronisława i Józefy na ul. Lubicz 28 w Krakowie, od prawej: Feliks Dzierżyński, Bronisław Koszutski i jego córeczka Halinka
(fot. muzeawielkopolski.pl)
     W 1903 roku powrócił do Krakowa i ożenił się z Józefą Zboromirską, również absolwentką medycyny. Nadal należał do krakowskiej sekcji Stowarzyszeń Robotników Socjaldemokratów Królestwa Polskiego i Litwy i uczestniczył w demonstracjach. W grudniu 1903 roku brał udział w IV zjeździe Związku Młodzieży Postępowej w Liege (Belgia). Pomagał w wydawaniu "Czerwonego Sztandaru", przewoził do zaboru rosyjskiego nielegalną literaturę itp.

     W czasie rewolucji 1905-1907, był kurierem i agentem, transportując odezwy i broń do Warszawy. Uczestniczył w V Zjeździe SDKPiL w Zakopanem w czerwcu 1906 roku. W lipcu 1907 r. wyjechał do Moskwy, gdzie nostryfikował swój dyplom lekarski i pracował do r. 1908 jako ordynator w klinice okulistycznej.

     W styczniu 1909 roku osiedlił się w Kaliszu i pracował jako okulista. Pracował najpierw w Szpitalu św. Trójcy, później w nowym budynku Szpitala im. Przemysława II, gdzie pełni funkcje ordynatora oddziału okulistycznego.

     W Kaliszu organizował Związek Lekarzy, był aktywnym członkiem a później wieloletnim prezesem Towarzystwa Naukowego Lekarskiego. Należał też do Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, Towarzystwa Dobroczynności, Towarzystwa im. Asnyka i innych.

rok 1927, pamiątkowa fotografia lekarzy uczestników obchodów 50-lecia KTL, B.Koszutski siedzi w pierwszym rzędzie, w środku
(fot. ktl.gulip.pl)

     Zainicjował i przeprowadził w 1911 roku akcję badania stanu mieszkań piwnicznych w Kaliszu, prowadził w latach 1912-13 akcję badania na gruźlicę dzieci w szkołach powszechnych i szczepień przeciw chorobie dyfterytowej.

     Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę trzy kadencje zasiadał w Radzie Miejskiej a od 1917 do 1939 był członkiem Państwowej Najwyższej Rady Zdrowia. W czasie drugiej wojny światowej udzielał pomocy lekarskiej mieszkańcom i żołnierzom, oficjalnie pracował w Ubezpieczalni w Kaliszu.

     Po zakończeniu II wojny światowej, 25 stycznia 1945 r. Bronisław Romuald Koszutski zostaje wybrany przez powołany dzień wcześniej Komitet Ludowy prezydentem miasta Kalisza i mianowany na starostę grodzkiego. Zrzekł się ich w 1947 roku i powrócił do praktyki lekarza okulisty. Dalej angażował się w działalność społeczną.

     Od przedwojnia związany a Polską Partią Socjalistyczną, od czasu wyzwolenia Kalisza był członkiem Polskiej Partii Robotniczej (PPR), jej Komitetu Miejskiego i jego Egzekutywy, a od 1948 r. zostaje członkiem PZPR. Był delegatem i mówcą na Kongresie Zjednoczeniowym.

Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (przed 1939), w 1952 r. [...] za wybitne zasługi w pracy zawodowej i społeczno-politycznej [...] Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

     Zmarł 4 września 1952 roku w Warszawie, pochowany w Kaliszu na cmentarzu tynieckim. W 1954 we wsi Wolica pod Kaliszem został otwarty Szpital Przeciwgruźliczy im. Bronisława Koszutskiego, a od 1972 szkoła podstawowa nr 17 w Kaliszu również przyjęła go na swojego patrona.

     Ze związku z Józefą Zboromirską miał czworo dzieci: Józefa (ur. 1906) - dyplomata, m. in. ambasador PRL w Szwecji i Szwajcarii; Bronisława (1914) - inżynier elektryk, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu; Halinę (1904) - pisarka, redaktorka naczelna "Przyjaciółki"; Wanda (1909) - nauczycielka szkół średnich; Jadwigę (1911) - w okresie okupacji działaczka PPR.

opracowanie: Marcin Szwaja, Andrzej Solarz   

grobowiec rodzinny Bronisława Koszutskiego
(fot. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa...)


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
 1. Bronisław Romuald Koszutski, h. Leszczyc; [w:] Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego KALISIA, Tom I, Kalisz 2011
 2. Jan Koncewicz; Koszutski Bronisław Romuald (1875-1952); [w:] Polski Słownik Biograficzny tom XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968-1969
 3. Kazimierz Girtler; Opowiadania, pamiętniki z lat 1832-1857; Kraków 1971
 4. Jan Newlin Mazaraki; Pamiętniki i wspomnienia; Kraków 2017

 5. pl.wikipedia.org
 6. sejm-wielki.pl
 7. sejm-wielki.pl
 8. genalog.home.pl
 9. m.rc.fm
 10. muzeawielkopolski.pl
 11. feliksdzierzynski.pl
 12. ktl.gulip.pl
 13. gulip.nazwa.pl
 14. d-w.pl
 15. myheritage.com
 16. gloswielkopolski.pl
 17. wbc.poznan.plidź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Warto dziękować nawet za najbardziej oczywiste rzeczy.
(Mirka Juchnik)
listopad  25  środa
listopad  26  czwartek
listopad  27  piątek
listopad  28  sobota
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ