Jedna z założycielek chóru "Dobra Energia"
Jadwiga Koperczak-Wilk

plakat promujący koncert chóru "Dobra Energia" pt: Muzyka w Nas…
(fot. zbiory autora)

Proszowice, 26-08-2021

To moja Mała Ojczyzna i to jest los jest dla mnie niezwykle ważny!

     Tradycja do nadawania imion od znanych i sławnych postaci w Polsce jest kultywowana od pokoleń. Nosić imię patrona przez całe życie to dla człowieka powód do radości, szczęścia, dumy. Ale to także pewne zobowiązanie wobec własnego imiennika. Ów najdostojniejszym imieniem zapisanym w historii naszej ojczyzny jest królowa Jadwiga. Ta średniowieczna dama ze wschodniego, szlacheckiego rodu była żoną króla Władysława Jagiełły. Dzięki ich małżeństwu zawarto unię polsko-litewską, która zbrojnie pokonała zakon krzyżacki w 1410 roku. Sama współwładczyni już Polski, wybitnie wykształcona, skupiła wokół siebie umysłową elitę tychże bratnich narodów. A swoje klejnoty rodzinne zapisała na odnowienie Akademii Krakowskiej. Od przeszło dwóch dekad Jadwiga jest otaczana kultem jako święta, od 1997 roku, gdy została kanonizowana przez Jana Pawła II.

     Czy w Naszym regionie, ziemi proszowickiej można znaleźć taką nietuzinkową osobliwość, która swymi: działaniami, obowiązkami, i postawą społeczną godnie reprezentuje swoją patronkę (oczywiście z zachowaniem odpowiednich proporcji)?

Poznajmy ją:

widok na centrum wsi Piotrkowice Małe (fot. zbiory autora)

Jadwiga Koperczak-Wilk
(fot. zbiory autora)
Jadwiga Koperczak-Wilk, urodziła się 28 sierpnia 1977 roku w Proszowicach. Szkołę średnią ukończyła w miejscowym Zespole Szkół Rolniczych w Piotrkowicach Małych (skąd też pochodzi), uzyskując egzamin maturalny o profilu Technik Ogrodnik. Dalszą naukę kontynuuje na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie. Równocześnie rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy Koniusza, gdzie przez lata jej wszechstronność pozwala zajmować się wieloma funkcjami: m.in.: budownictwem, biurem rady gminy, ewidencją działalności gospodarczej, czy współpracą z organizacjami pozarządowymi.

     Zatrzymując się przy promocji, prowadziła stronę gminy, zakładając profil gminy na Fb (co okazało się strzałem w 10-tkę). Tutaj przez dekadę działa aktywnie na rzecz lokalnego środowiska, współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz z grupami nieformalnymi. A to głównie w strefach: kultury, sztuki, edukacji i sportu.

     Promowała młode, utalentowane osoby z 28 miejscowości gminy Koniusza. Była główną konferansjerką na uroczystościach lokalnych, m.in. na dożynkach. Jest autorką wielu artykułów do lokalnej prasy. Była także pełnomocnikiem Komisarza Wyborczego w wyborach parlamentarnych.

w środku, jako konferansjerka na dożynkach gminnych, Koniusza 2016 (fot. zbiory autora)

     Za czasów kadencji i kariery pracownika, w opinii, wspomnień petentów i mieszkańców gminy, Pani Jadwiga jest przedstawiana jako osoba: kompetentna, profesjonalna, optymistyczna, wyrozumiała, umiejąca słuchać, zawsze z uśmiechem i szczerością w rozmowie. Jak się mówi w potocznej, lokalnej gwarze: Po prostu ludzka. Sama zawsze mocno podkreśla: W życiu najważniejsze są dla mnie moja rodzina, przyjaźń i pasje oraz to, by bez względu na wszystko zawsze pozostać sobą.

     W 2009 roku zdobyła I miejsce w konkursie "Moja Gmina w Europie", organizowanego przez Posła do Parlamentu Europejskiego, eurodeputowanego Bogusława Sonika. Adresatem tego konkursu były urzędy gmin województwa małopolskiego i świętokrzyskiego a tematem było opracowanie tekstu przedstawiającego zmiany, które miały miejsce w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

     I tak piotrkowiczanka, w nagrodę wygrała wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego. Dzięki lokalnej ambasadorce niewielka gmina Koniusza z województwa małopolskiego, zaistniała w wielkiej Brukseli.

     W 2016 r., zorganizowała dla kół gospodyń wiejskich z gminy Koniusza cykl warsztatów nt. budowy strategii działania organizacji. Uczestniczki jednego z KGW biorących udział w warsztatach dzięki nabytym podczas nich kompetencjom, złożyły wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016 i z sukcesem zrealizowały projekt.

     Całe życie dużo pisała, czytała, śpiewała, tworzyła, uwielbiała kontakty z innymi ludźmi. I te pasje, wartości, pielęgnuje cały czas. Interesuje się także wieloma ciekawymi sprawami. Np. ogólnie pojętym budowaniem pozytywnego wizerunku, czyli public relations. Stara się pomagać innym, czasem z przyjaciółmi organizujemy jakieś akcje charytatywne np. pomagają wychowankom domów dziecka, lub innym potrzebującym. Ma bardzo mocno wykształconą wrażliwość. Na wszystko, na krzywdę, ale też po prostu na niesprawiedliwość... Uważa że: jesteśmy tutaj i teraz nie bez powodu i powinniśmy wykorzystywać swoje umiejętności, talenty i dobre serca.

     Jest współzałożycielką chóru, który aktywnie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy. Ten żeński zespół śpiewaczek "Dobra Energia" powstał w 2017 roku, w tym też roku zdobyli środki z FIO 2017 na realizację projektu dla społeczności lokalnej z prowadzenia warsztatów wokalnych. Projekt cieszył się dużym powodzeniem wśród mieszkańców i zakończył pięknym koncertem, w którym wzięło udział ponad 350 osób z publiczności. Ten projekt zdobył uznanie publiczności w plebiscycie na najlepszą inicjatywę FIO.

Kraków 2019, występ chóru Dobra Energia (fot. zbiory autora)

     W 2017 r., koordynowała projekt warsztatów chóralnych realizowanych przez grupę nieformalną Dobra Energia. Projekt ten został nagrodzony III nagrodą w Plebiscycie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie 2017 w Województwie Małopolskim. A także tytułem Srebrnej Inicjatywy w konkursie Aktywni Lokalnie 2017 organizowanym przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych. Jednym z ważniejszych występów tego zespołu jaki odbył się na naszej ziemi był: Koncert chóru Dobra Energia pt "Muzyka w Nas..." w dniu 27 września 2019 roku, w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach.

     Rok 2018 to kolejne występy, w GOK'u Koniusza oraz udział w Dniach Proszowic, ale to również czas wytężonej pracy nad nagraniem profesjonalnej płyty z kolędami.

     W 2019 roku, to następne prezentacje, kolędowanie w GOK, w kościołach na terenie powiatu oraz w Krakowie (cały styczeń). A także majowy występ w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach oraz wrześniowy z udziałem Karoliny Leszko na zakończenie kolejnego projektu FIO- ponownie w CKiW w Proszowicach. Koncert ten był zwieńczeniem realizowanego po raz drugi projektu FIO Małopolska Lokalnie. Należy zaznaczyć, że w plebiscycie na najlepszą inicjatywę FIO2019 zdobyli drugie miejsce, 2722 głosami ich fanów.

Kraków 2019, Jadwiga Koperczak-Wilk, Dawid Makosz, Kinga Mnich (fot. zbiory autora)

     Ponadto brali udział w kilku projektach poza granicami gminy, ich członkowie np. uczestniczyli w projekcie "Gospel na Skałce". Natomiast w październiku współuczestniczyli w festiwalu 7xGospel w Krakowie, w którym biorą udział chóry z całej Małopolski, do udziału w którym otrzymali zaproszenie również w 2020 r. W roku 2019 brali również udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. są rozpoznawalni i zapraszani do udziału w festiwalach gospelowych oraz innych inicjatywach.

     Niestety rok 2020 był rokiem, w którym pandemia COVID na jakiś czas wstrzymała działania GOK'u oraz ich, ale obecnie intensywnie ćwiczą tak, by znów wystąpić dla swej wspaniałej publiczności. Swą działalnością wspierają działalność GOK'u promują zarówno ośrodek, ale przede wszystkim gminę. Dodatkowo pokazują, że oddolne inicjatywy mają sens i prezentują wzorowy przykład na działanie społeczne w środowisku wiejskim.

     Od 2018 r., pani Jadwiga jest członkinią Rady Powiatu Proszowic i pracuje w Państwowej Instytucji - Wody Polskie jako specjalista do spraw komunikacji społecznej i edukacji wodnej.

     Nie zapomniała o swym pochodzeniu i ten fakt cały czas utwierdza w przekonaniu. Chętnie udziela się na fanpegu Historia Koniuszy a swoją wiedzą, dzieli się z lokalną społecznością: To Jej Mała Ojczyzna i to jest los jest dla Niej niezwykle ważny!

opracowanie: Marcin Szwaja   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/zwykli/k/koperczak_wilk_jadwiga/art.php