Zootechnik z gminy Radziemice
Stanisław Duniec

Stanisław Marian Duniec
(fot. Słownik uczonych polskich)

Proszowice, 22-09-2021

     Zootechnika to nauka i praktyka o chowie i hodowli użytkowej zwierząt (inwentarza żywego) w naszych domostwach. Opiera się na zasadach ekonomiki techniki i organizacji produkcji.

Stanisław Marian Duniec urodził się 21 października 1940 roku w Woli Gruszowskiej (parafia Radziemice). Edukację w krakowskiej Akademii Rolniczej zakończył w 1964 roku dyplomem magistra. W 1972 r., jest doktorem habilitowanym w Instytucie Zootechniki w Krakowie, w 1977 r. zajmuje tutaj stanowisko kierownika Zakładu Immunogenetycznego (obecnie Zakład Immuno i Cytogenetyki). Odbył też staż w Zakładzie Hodowli i Genetyki Zwierząt-Uniwersytet w Uppsali 1978 r.

Był członkiem:

  • Wydziału IV, Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN; 1984-86 r.,
  • Rady Naukowej Instytutu Zootechnicznego; 1979,
  • Zastępca redaktora naczelnego "Rocznik Nauk Zootechnicznych"; 1986,
  • Przeglądu Technicznego Genetyka; 1983,
  • Przeglądu Technicznego Zootechnik; 1965,
  • European Society for Animal Blood Group Research (obecnie Intern. Society for Animal Genetics).
     Zajmował się szeroko pojętą dziedziną immunogenetyki zwierząt gospodarskich, w tym badanie grup krwi i polimorfizmu. Wyniki te są wykorzystywane w ocenie i polepszeniu statystyk i działu hodowli. Prowadził także ogólnopolską kontrolę rodowodów w oparciu o te badania grup krwi i polimorfizmu białek u bydła, świń, koni i owiec.

     Opublikował 68 prac, w tym 4 skrypty. Najważniejsze, to 3-tomowe dzieło pt: "Animal Blood Grps Bioch. Genet"; 1973-1986 r. Jest promotorem 2 prac doktorskich.

Stanisław Duniec został odznaczony: Srebrnym Krzyż Zasługi (1974), Złotym Krzyżem Zasługi (1979), odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1983), medalem Mistrz Techniki Polskiej (1973).

Społeczny Opiekun Zabytków - Marcin Szwaja   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Słownik uczonych polskich tom I; Warszawa 1998

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/zwykli/d/duniec_stanislaw/art.php