Moderator ogólnopolskiej akcji
Krystyna Błaut

Krystyna Błaut prezentuje Medal jaki otrzymała w konkursie Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom, 2006 roku (fot.zp)

3-03-2008

     Gminną Biblioteką w Pałecznicy Krystyna Błaut kieruje od 17-tu lat. Placówka ta świadczy usługi informacyjne, udostępnia zbiory, stanowi również ognisko życia kulturalnego społeczności gminy Pałecznica.

     Księgozbiór biblioteki w Pałecznicy znajduje się w katalogu internetowym, a jej zbiór można porównać do biblioteki w Miechowie czy też Nowym Brzesku. Książka dociera do każdego, kto chce czytać lub słuchać czytania. Z młodzieżą i dziećmi szkolnymi organizuje różnorodne imprezy czytelnicze. Dla czytelników organizuje imprezy okolicznościowe.

     W 2002 r. Krystyna Błaut włączyła się do ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Za propagowanie kultury czytelniczej i współpracę ze szkołami na terenie powiatu proszowickiego otrzymałam tytuł Przyjaciela Szkoły. Brała udział w 6 finałach konkursu Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom. Finały konkursu odbywały się w Warszawie: cztery w Pałacu Kultury i Nauki, dwie ostatnie w Teatrze Narodowym. W uznaniu za wieloletnie zaangażowanie i krzewienie idei czytania dzieciom została wielokrotnie nagrodzona następującymi nagrodami: Dyplom Uznania, Nagroda Specjalna, Medal, oraz największe wyróżnienie to Statuetka, którą otrzymała z rąk Ministra Kultury w 2007 roku.

     Krystyna Błaut jest Koordynatorem Wojewódzkim woj. Małopolskiego, Członkiem Rady Koordynatorów Fundacji ABCXXI - Child Awareness Program for Poland - Cała Polska czyta dzieciom.

     Jest autorem 2 kronik opisujących i dokumentujących historię gminy Pałecznica oraz osiągnięcia i sukcesy zakresu Fundacji ABCXXI. Pełni również funkcję Członka Rady Koordynatorów Fundacji. Z grona ok. 2 200 Koordynatorów i Liderów Fundacja ABCXXI CPCD wytypowała 39 najaktywniejszych Koordynatorów do odznaczenia Za zasługi dla kultury polskiej. Wśród nich była pani Krystyna, która otrzymała odznaczenie z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas V Finału Kampanii w marcu 2007 r.

     Przykładny, wzorowy, dobry organizator, społecznie pracujący w wielu organizacjach. Krystyna Błaut to przyjaciel młodzieży i dzieci. Jest przykładem patriotycznego i społecznego oddania się dla regionu, gminy w której mieszka i pracuje.

     Za pracę z młodzieżą w ramach Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, otrzymała niezliczoną ilość podziękowań od samorządów gminnych, powiatowych i organizacji. Otrzymała dziesiątki gratulacji nagród i wyróżnień.

     Patriotyczna i obywatelska postawa Krystyny Błaut jest najlepszą szkołą kształcącą trwałe, pozytywne nawyki młodzieży.
medal jaki Krystyna Błaut otrzymała w konkursie Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom w 2006 roku (fot.zp) statuetka, którą otrzymała Krystyna Błaut z rąk Ministra Kultury w 2007 roku (fot.zp)


Zbigniew Pałetko   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/zwykli/b/blaut_krystyna/art.php