Pełnił wiele funkcji oświatowych
Czesław Banach

Czesław Banach
(fot. biografik.up.krakow.pl)
Czesław Banach
(fot. wsei.lublin.pl)

Proszowice, 14-12-2020

     Smutna wiadomość dotarła do nas w ostatnim czasie z Krakowa, w dniu 11 listopada br. zmarł nasz rodak urodzony w Wojsławicach na kazimierskiej ziemi, 13 marca 1931 roku, prof. Czesław Banach. Wojsławice to wioska w gminie Kazimierza Wielka, kiedyś w gminie Wielgus, ale po zmianie administracyjnego podziału kraju została przyłączona do Miasta i Gminy Kazimierza Wielka - polski pedagog, profesor nauk humanistycznych. Pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

     W 1950 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Będąc studentem III roku został zastępcą asystenta ekonomii w Akademii Górniczo-Hutniczej. Po ukończeniu studiów pracował jako asystent ekonomii w PWSP w Krakowie, w której w 1971 obronił doktorat. W latach 1954-1956 był kierownikiem Wydziału Studenckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Polskiej. W latach 1963-1971 pełnił funkcję kuratora Okręgu Szkolnego dla województwa i miasta Krakowa, a w latach 1971-1972 funkcję kierownika Wydziału Kultury, Nauki i Oświaty. Na przełomie lat 50. i 60. XX w. zajmował się szkolnictwem wyższym i oświatą. Następnie został powołany na stanowisko wykładowcy w WSP w Krakowie.

     Od 1972 do 1985 pracował w Warszawie, był wiceprezesem Zarządu Głównego ZNP, wiceministrem Oświaty i Wychowania. W 1980 habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim, a od 1988 był profesorem WSP w Krakowie.

     W 1987 został mianowany profesorem nauk humanistycznych. W latach 1987-1989 był członkiem prezydium Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej. W latach 1997-1998 był członkiem Rady do spraw Reformy Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Od 1974 był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, a od 1996 członkiem Komitetu Prognoz "Polska w XX wieku" i "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. W latach 1983-1990 był członkiem Prezydium Krajowej Rady Postępu Pedagogicznego, a w latach 1986-1990 przewodniczącym Międzynarodowego Zespołu ds. Kształcenia, Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. W latach 1984-1990 był redaktorem naczelnym miesięcznika "Nowa Szkoła".

     Zajmował się zagadnieniami kształtowania planów edukacyjnych i życiowych młodzieży oraz ich modyfikacją i rekonstrukcją. W kręgu zainteresowań była edukacja nauczycieli oraz ich funkcjonowanie w zawodzie, polityka edukacyjna oraz reforma szkolnictwa. Wypromował ok. 300 magistrów, 40 licencjatów i 4 doktorów.

Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką ZNP.

Pochowany został w dniu 26 listopada br. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

opracowanie: Zdzisław Kuliś   

zdjęcia z pogrzebu Profesora (fot. Józefa Miszczyk)


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. inow.up.krakow.pl
  2. wsei.lublin.pl
  3. kulturaswiecka.pl
  4. biografik.up.krakow.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/zwykli/b/banach_czeslaw/art.php