Ułan o pseudonimie "Czako"
Jerzy Zwoliński ps. Czako
(ur.: 1.03.1926 - zm.: )

biogram

Jerzy Zwoliński ps. Czako
(fot. Partyzancka odyseja / Adam Sznajderski)

Proszowice, 14-01-2022

Ułan Jerzy Zwoliński ps. Czako, urodził się 1 marca 1926 roku w Działoszycach. Tutaj ukończył szkołę powszechną, a w 1945 r. został absolwentem Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Działoszycach, tzw. kl. IV przyspieszonej, z której wywodzą się pierwsi powojenni wychowankowie działoszyckiego LO.

     Od lutego 1942 r. do stycznia 1945 roku był żołnierzem Armii Krajowej w I. (lub trzecim) szwadronie 3. Pułku Ułanów dowodzonym przez por. Trzeźwego (dywizjon kawalerii dywizyjnej o kryptonimie "Kwieciamia" dowodzony przez rtm. Kazimierza Kieruczenko-Kierczyńskiego, ps. Kruk), w 106 DP AK majora Tysiąca.

     Jerzy Zwoliński uczestniczył w kilku akcjach bojowych, m.in. w potyczce z oddziałem Wehrmachtu w pobliżu Rosiejowa i podczas pacyfikacji Skalbmierza (5 VIII 1944) w rejonie wsi Szarbia Tak akcję tę w swoich wspomnieniach opisuje kapitan Sielecki: [...].Natomiast szosę Skalbmierz - Działoszyce patrolował i ubezpieczał patrol w następującym składzie: ppor. Szpor Augustyn "Trzeźwy", ułan Czarny Henryk "Jacek", kpr. Nowak Jan "Lis", ułan Sałabun Marian "Wąsik", sierż. Wiktor Tadeusz "Janek", ułan Zwoliński Jerzy "Czako". Wymienieni powyżej byli ułanami II. Szwadronu Dywizjonu Kawalerii Dywizyjnej 3 pułku ułanów. [...]

     W latach 1947-1952 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Następnie pracował w Klinice Chorób Płucnych, począwszy od asystenta prof. dr hab. med. Jerzy Zwoliński do profesora i kierownika kliniki, aż do emerytury w 1996 r.

Prof. dr hab. medycyny J.Zwoliński posiada wiele odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, dwukrotnie Medal Wojska decyzją MON w Londynie, Odznakę Weterana Walk o Niepodległość, Odznakę Pamiątkową "Akcja Burza".

Ostatnio mieszkał we Wrocławiu.

opracowanie: red.   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Adam Sznajderski; Partyzancka odyseja; Tuchów 2004

  2. archiwum kpt. Antoniego Sieleckiego ps. Ansiel, Wir
  3. zbiory IKP

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/z/zwolinski_jerzy/art.php