Żołnierz kompanii "Zagroda"
Adam Zieliński ps. Zew

biogram


Proszowice, 20-11-2020

Starszy strzelec Adam Zieliński ps. Zew. W konspiracji należała do placówki Michałowice (Malwa) w Inspektoracie AK Maria. Był w 3. plutonie Stefana Klimy ps. Stach.

     W okresie Rzeczpospolitej Partyzanckiej i po utworzeniu Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej AK (Bank) Edwarda Kleszczyńskiego ps. Dzik, strzelec "Zew" został przydzielony do II batalionu (Kuźnia) w 5 Pułku Strzelców Konnych AK (Pszczoła). Należał do 3 plutonu (Mewa) pierwszej kompanii "Zagroda".

Najprawdopodobniej był synem Stanisława i 1995 roku został odznaczony Krzyżem Partyznckim.

Adam Zieliński ps. Zew
(fot. pauart.pl)


opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944). Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007
  2. Informator SŻAK w Krakowie, nr 24

  3. pauart.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/z/zielinski_adam/art.php