Łączniczka do zadań specjalnych batalionu "Kuźnia"
Janina Więckowska-Lazar ps. Diana

biogram

Janina Więckowska (Steinmetz)-Lazar ps. Diana (fot. pauart.pl)

Proszowice, 20-06-2020

Podporucznik Janina Więckowska (Steinmetz)-Lazar ps. Diana.

     W okresie Rzeczpospolitej Partyzanckiej i po utworzeniu Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej AK ("Bank") Edwarda Kleszczyńskiego ps. Dzik, podporucznik "Diana" został przydzielony do 1 kompanii, II batalionu (Kuźnia) w 5 Pułku Strzelców Konnych AK (Pszczoła). Pełniła tam funkcję łączniczki do zadań specjalnych dowódcy batalionu rotmistrza Otto Śmiałka ps. Kalina.

     Wcześniej należała do pocztu Placówki AK "Malwa" (Michałowice) pełniła funkcję łączniczki.

     Tak opisywała swoją działalność wywiadowczą w książce Inspektorat Maria...: [...] W swoim mieszkaniu, z którego część była zajęta na kwaterę dla oficera Luftwaffe, stacjonującej w 1944 roku w Zielonkach, przechowywałam dodatkowe klucze (w skrytce w zarekwirowanej kuchni) (...) Wykorzystałam zresztą tę sytuację i pełniąc na polecenie dowódcy batalionu funkcję pomocy w wywiadzie, kopiowałam dokumenty znalezione w pokoju oficera, zwłaszcza z napisem "GEHEIM". Informacje wywiadowcze przekazywane do baonu dotyczyły kwaterujących w Zielonkach i okolicznych miejscowościach niemieckich oddziałów lotniczych i Wehrmachtu oraz wszelkich ruchów hitlerowców np. żandarmerii.

Czyniłam też obserwacje wskazanych punktów np. lotniska na Pasterniku oraz współpracowałam w realizacji planowanych akcji bojowych. Zdarzały się wypadki, że udający się na akcję zatrzymywali się na postoju w moim mieszkaniu a pistolety, granaty oraz amunicja były przechowywane przeze mnie w kwaterze oficera.

Zbierałam też informacje w zakresie wykrywania konfidentów w rejonie, korzystając z resztą w tych i innych pracach wywiadowczych z "sieci" zaprzyjaźnionych ze mną kolegów z Krakowa i okolicy (np. z Tadeuszem Pietrzykowskim, pracownikiem gminy Węgrzyce) [...]
.

opracowanie: red.   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
  2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007

  3. pauart.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/w/wieckowska_janina/art.php