Z rodziny Tochowiczów z Kościejowa
Aleksander Tochowicz ps. Olek
(ur.: 22.05.1924 - zm.: ???)

biogram

(fot. zbiory IKP)

Proszowice, 4-10-2019

Porucznik Aleksander Tochowicz ps. Olek; urodził się 22 maja 1924 roku w Kościejowie (woj. świętokrzyskie). Był synem Stanisława - rolnika i Marianny z Musiałów. Miał trzech braci: Jana, Tadeusza i Edwarda.

     Od września 1941 r. był żołnierzem ZWZ / AK, przyjął pseudonim "Olek". Należał do oddziału dyspozycyjnego w placówce AK Słaboszów (kryptonim "Sarna"), pełnił funkcję zastępcy podoficera gospodarczego w sekcji zaopatrzenia. Podczas trwania Rzeczpospolitej partyzanckiej 1944 należał służył w kompanii "Sarna" 112. Pułku Piechoty AK. Uczestniczył w kilku akcji dywersyjnych i działań konspiracyjnych. Po wojnie był prześladowany przez UBP.

     Po wojnie pracował w gospodarstwie rolnym. Był członkiem środowiska 106. Dywizji Piechoty i Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej AK w Krakowie.

Został odznaczony: Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i Medalem Wojska.

opracowanie: red.   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Antoni Iglewski; "PONAR" Wspomnienia z lat 1939-1945; Brześć Kujawski 2012
  2. Adam Sznajderski; Partyzancka odyseja; Tuchów 2004
  3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007

  4. zbiory IKP

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/t/tochowicz_aleksander/art.php