Ułan, więzień w czasie wojny, ale także i po...
Otto Śmiałek ps. Kalina
(ur.: 14.06.1916 - zm.: 5.09.1970)

biogram

3 maja 1939 roku, ppor. Otto Śmiałek z 2 szwadronu ze swoim "Cwaniakiem" w oczekiwaniu przed defiladą na krakowskich błoniach
(fot. dobroni.pl)
Otto Śmiałek ps. Kalina
(fot. pauart.pl)
Otto Śmiałek ps. Kalina
(fot. Rzeczpospolita Partyzancka)

Proszowice, 18-05-2020

Rotmistrz Otto Śmiałek ps. Kalina; urodził się 14 czerwca 1916 roku, syn Maksymiliana.

     Był uczestnikiem wrześniowej wojny obronnej w 1939 roku - jako podporucznik służył w 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, był dowódcą plutonu w 2. szwadronie rtm. Edwarda Tymoteusza Szawłowskiego. W konspiracji oficer ZWZ / AK, więźniem gestapo.

     Krakowską Brygadę Kawalerii Zmotoryzowanej (krypt. "Bank", "B", "CC"), odtwarzaną na terenie podobwodu Proszowice - "Pela", obwodu Miechów - "Magdalena", podobwodu "Sabcia" i obwodu Olkusz - "Olga" tworzyły: 8. Pułk Ułanów ("Ul", "B/U", "CC/U" - d-ca major Józef Bakota "Malina"), 5. Pułk Strzelców Konnych ("Pszczoła", "B/P", "CC/P") - d-ca rotmistrz Jerzy Jasielski "Jawa". Porucznik Śmiałek był dowódcą II batalionu (dywizjonu) tzw. iwanowickiego, w tym pułku.

     W 1958 roku był zastępca komendanta Hufców Budowlanych "Świt" okręg 3 w Krakowie. Po wojnie pracował w Zakładzie Badań i Studiów Wyrobów Przemysłu Metalowego "Medom" w Krakowie. Był w nim członkiem Rady Zakładowej. Należał do ZBoWiD-u.

     Rotmistrz "Kalina" po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł 5 września 1970 roku w Krakowie, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Starym Sączu 10 września w kwaterze uczestników walk niepodległościowych (A6/A/7).

Odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari V kl., trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieciami i innymi.

opracowanie: Andrzej Solarz   

cmentarz w Starym Sączu, kwatera uczestników walk niepodległościowych
(fot. miejscapamiecinarodowej.pl)

ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
 1. Dziennik Polski, rok XXVI nr 214 (8259), Kraków środa 9 IX 1970
 2. Dziennik Polski, rok IV nr 130 (1169), Kraków czwartek 13 maja 1948
 3. Tomasz Stężała; Pułkownicy 1944. Rzeczpospolita Partyzancka Tom 1; Instytut Wydawniczy ERICA; Warszawa 2015
 4. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
 5. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007
 6. Stanisław M. Przybyszewski; Rzeczpospolita Partyzancka Lipiec - Sierpień 1944; Wydawnictwo "Nowa Nidzica"; Kazimierza Wielka 2004
 7. Józef Guzik; W obronie miechowskiej wsi 1939-1945; Książka i Wiedza; Warszawa 1981

 8. zbiory IKP

 9. pauart.pl
 10. miechow.info
 11. miejscapamiecinarodowej.pl
 12. limanowa.in
 13. facebook.com
 14. mbc.malopolska.pl
 15. docplayer.pl
 16. dziennikpolski24.pl
 17. dobroni.pl
 18. docer.tips
 19. jednostki-wojskowe.pl
 20. starysacz.grobonet.com
 21. pl.wikipedia.org
 22. inwentarz.ipn.gov.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/smialek_otto/art.php