Żołnierz AK i BCh
Stanisław Szarecki ps. Beniowski
(ur.: 11.01.1913 - zm.: 6.10.1993)

biogram

Stanisław Szarecki ps. Beniowski
(fot. W obronie miechowskiej...)


Proszowice, 14-08-2019

Porucznik Stanisław Szarecki (Byczek) ps. Beniowski, żołnierz Września 1939 roku, członek ZWZ / AK i BCh, dowódca 1. kompanii w I batalionie im. Stefana Okrzei w Rezerwowym Pułku Piechoty "Restauracja", w 106 Dywizji Piechoty AK ("Dom").

     Urodził się 11 stycznia 1913 roku w Witowicach (pow. miechowski) w rodzinie chłopskiej. Szkołę powszechną ukończył w swojej rodzinnej miejscowości i pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Od 1931 roku należał do miejscowego koła Związku Młodzieży Wiejskiej "Siew".

     W 1933 zgłosił się ochotniczo do wojska i pozostał w nim do 1939 roku w służbie stałej (zawodowej). Ukończył szkołę podoficerską i w stopniu kaprala brał udział w wojnie obronnej 1939. Był ranny, dostał się do niewoli niemieckiej, z której w trakcie transportu zbiegł.

     Wrócił do Witowic, już w grudniu 1939 wstąpił do ZWZ (przemianowanej później na AK). W 1944 przeszedł ze swoim oddziałem do Batalionów Chłopskich. Został dowódcą kompanii im. Stefana Okrzei i zastępcą dowódcy batalionu BCh Apoloniusza Józefowicza ps. Strzemię działającym na terenie gmin Chodów, Szreniawa, Gołcza i Tczyca. Dowodził wydzielonym oddziałem partyzanckim (OP "Beniowskiego").

Niektóre akcje w których uczestniczył " Beniowski":

  • III dekada lipca 1944 - Gołcza, oddział BCh i LSB ("Beniowskiego" i "Wykosa") przeprowadził akcję w kamieniołomach, partyzanci zarekwirowali znaczną ilość materiałów wybuchowych,
  • 10 października 1944 - Gajówka pod Podlesicami, 16-osobowy oddział BCh "Beniowskiego" zatrzymał pociąg towarowy, rozbrojono 4. Niemców, zarekwirowano im mundury i większą ilość skór,
  • 31 grudnia 1944 - pod Szarkówką na linii Tunel-Wolbrom, o godzinie 4.00, 12-osobowy oddział BCh "Beniowskiego" zatrzymał pociąg osobowy, rozbrojono ochronę złożoną z 6 niemieckich żołnierzy, 1 partyzant ranny.
     Po wojnie Szarecki był zastępcą powiatowego pełnomocnika ds. reformy rolnej Jana Mucha-Falniowskiego. Należał do Zarządu Powiatowego ZMW "Wici" w Miechowie, później działał w Stronnictwie Ludowym, następnie w Polskim Stronnictwie Ludowym (PSL). Był działaczem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Krakowie.

     Podjął pracę w Powiatowym Związku Samopomocy Chłopskiej w Miechowie, a następnie (od 1946 roku) był inspektorem Zarządzie Wojewódzkim ZSCh w Krakowie. Od 1951 pracował w administracji przedsiębiorstw państwowych. W tym czasie zdobył średnie wykształcenie.

Por. "Beniowski" zmarł 6 października 1993 roku w Krakowie.

Był odznaczony: Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari i innymi.

opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Informator SŻAK w Krakowie, nr 19
  2. Słownik biograficzny działaczy Ruchu ludowego; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; Warszawa 1989
  3. Jan Guzik; W obronie miechowskiej wsi 1939-1945; Książka i Wiedza; Warszawa 1981
  4. Jan Guzik; Działacze i partyzanci ziemi miechowskiej 1939-1945; ZBoWiD Koło Gminne Wawrzeńczyce; Wawrzeńczyce 1983
  5. Jan Guzik; Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939-1945; ZBoWiD Koło Gminne Wawrzeńczyce; Wawrzeńczyce 1987

  6. zbiory IKP

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/s/szarecki_stanislaw/art.php