Łącznik "Niebory"
Alfred Sambor ps. Sokół
(ur.: 24.03.1927 - zm.: 17.09.2017)

biogram

"Sokół" (pierwszy z lewej) w poczcie sztandarowym Koła na uroczystości patriotycznej, lipiec 2015
(fot. blogmedia24.pl)
Alfred Sambor ps. Sokół
(fot. sq6ad.eu)

Proszowice, 7-08-2020

Porucznik Alfred Sambor ps. Sokół; urodził się 24 marca 1927 roku we Włostowicach. 20 lipca 1943 r. jako szesnastolatek wstąpił do Armii Krajowej i przyjął pseudonim "Sokół". Po przeszkoleniu w Komendzie IV Batalionu ppor. Stanisława Padło ps. Niebora, służył jako posłaniec rozwożąc rozkazy dowódcy do pododdziałów. Dzielnie pomagał mu w tych zadaniu jego koń - Kasztanka.

     Łącznikiem był do lipca 1944 roku, wówczas po alianckim zrzucie broni, który miał miejsce w rejonie Koszyc objął funkcję magazyniera broni zrzutowej. Podczas trwania Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 (w ramach planu "Burza") pełnił służbę na placówce w Koniuszy gdzie kwaterowała komenda IV batalionu 120. pułku 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

     Po rozwiązaniu pułku 12 sierpnia 1944 roku wraz z innymi partyzantami wrócił do struktury konspiracyjnej podziemia. Służył dalej w komendzie batalionu / placówki. Partyzanci zajmowali się pilnowaniem porządku, chronili mieszkańców przed licznymi bandami grasującymi na tym terenie.

     Po wkroczeniu na teren placówki (17 stycznia 1945 roku) Rosjan i przejęciu władzy przez "komunistów" wkrótce (w październiku 1945 r.) został aresztowany i osadzony pińczowskim więzieniu. Po zwolnieniu (listopad 1945) ukrywał się przed ponownym aresztowaniem, uciekając do Bytomia i Wrocławia, gdzie przebywał pod zmienionym nazwiskiem. Ujawnił się 26 marca 1947 r., w związku z amnestią jaką wydała władza ludowa. Od tego czasu, aż do 1990 roku był szykanowany.

     Alfred Sambor był Prezesem Koła Kombatantów Armii Krajowej w Koszycach, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy Inspektoratu "Maria" i członkiem Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" Obszaru Południowego w Krakowie. bardzo często uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą i uroczystościach kombatanckich i państwowych propagując wiedzę o rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 i ruchu niepodległościowym podczas II wojny światowej.

Hobbistycznie zajmował się hodowlą pszczół.
lipiec 2015, rocznica Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w Koszycach
(fot. blogmedia24.pl)

Zmarł 17 września 2017 roku w Morsku, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Książnicach Wielkich.

Został wyróżniony między innymi: Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości (1 marca 2016), Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką "Weteran Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej", Odznaką Akcji Burza, Odznaką Inspektoratu "Maria" 106 DP AK.

opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. archiwum kpt. Antoniego Sieleckiego ps. Ansiel, Wir
  2. zbiory IKP

  3. sq6ad.eu
  4. 24ikp.pl
  5. blogmedia24.pl
  6. dziennikpolski24.pl
  7. muzeum-ak.pl
  8. telewizjarepublika.pl
  9. myslinieinternowane.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/s/sambor_alfred/art.php