Partyzant - trębacz z Zysławic
Józef Podsiadło ps. Wicher
(ur.: 1.03.1918 - zm.: 1.01.2010)

biogram

(fot. zbiory IKP)

Proszowice, 13-05-2019

Porucznik Józef Podsiadło ps. Wicher, urodził się 1 marca 1918 roku w Zysławicach, gmina Dobiesławice, powiat Pińczów w rodzinie chłopskiej. Do czasu podjęcia ochotniczej służby wojskowej mieszkał z rodzicami, pomagając w ich gospodarstwie rolnym. Po zakończeniu ochotniczej służby wojskowej otrzymał przydział do 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu, gdzie odbywał służbę czynną. Podczas służby czynnej awansował do stopnia kaprala. Wraz z tym pułkiem bierze udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Walczy między innymi pod Bełchatowem. Udało mu się uniknąć niemieckiej niewoli. Wraca do rodzinnych Zysławic.

     W październiku 1940 roku wstępuje w szeregi Związku Walki Zbrojnej i po złożeniu przysięgi żołnierskiej na ręce ppor. Stefana Grudnia ps. Pętaczek zostaje żołnierzem placówki ZWZ Koszyce, przyjmuje pseudonim "Wicher". Kpr. "Wicher" pełni funkcję dowódcy drużyny w 2 plutonie koszyckiej kompanii. Jest również łącznikiem Komendanta Podobwodu Koszyckiego "Kasia" do komendanta Obwodu Pińczów, późniejszego dowódcy 120 pp "Kawiarnia" Ziemi Pińczowskiej kpt. Romana Zawarczyńskiego ps. Snop, Sewer.

     Józef za ofiarne i zdyscyplinowane działania w konspiracyjnym wojsku został awansowany na stopień plutonowego. W czasie akcji "Burza" uczestniczył z bronią w ręku w tworzeniu i obronie Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej. W dniu 26 lipca 1944 roku bierze udział w akcji rozbrajania niemieckiej załogi w Koszycach, 5 sierpnia walczy pod Jaksicami z ekspedycją karną z Krakowa, zdążającą z pomocą niemieckim oddziałom pacyfikującym Skalbmierz.

Po upadku Rzeczypospolitej Partyzanckiej w połowie sierpnia 1944 roku powraca do podziemia.

     Po wkroczeniu wojsk sowieckich w styczniu 1945 roku na historyczny obszar Rzeczypospolitej Partyzanckiej, jako były żołnierz Armii Krajowej jest poszukiwany i prześladowany przez służby bezpieczeństwa. W tej sytuacji opuszcza rodzinne Zysławice i udaje się wraz z kolegami z AK na Śląsk. Tam pracuje zawodowo i równocześnie uzupełnia swoje wykształcenie. Po uzyskaniu matury studiuje w Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, uzyskując dyplom artysty muzyka.

     Proces stabilizacji zawodowej i życiowej zakłócają mu prześladowania ze strony służb bezpieczeństwa. Został aresztowany i więziony od 20 października 1950 r. do 2 marca 1951 r. w Kielcach i Pińczowie. Po zwolnieniu z więzienia por. Wicher nie może znaleźć zatrudnienia. Jest przez ponad pół roku bez pracy i środków do życia. W końcu udaje mu się znaleźć zatrudnienie. Jako kwalifikowany muzyk zostaje zaangażowany do Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Jest wybitnym trębaczem - solistą. Z tą orkiestrą odbył tourne po całej Europie, a także koncertował w Ameryce i Azji, łącznie z daleką Japonią. Był również nauczycielem muzyki w średniej szkole muzycznej w Katowicach. W szkole tej zorganizował orkiestrę i był jej dyrygentem.

     Od 1956 roku Józef Podsiadło był działaczem Stowarzyszenia Artystów Muzyków, pełniąc przez wiele lat funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego [był także kierownikiem artystycznego Domu Pracy Twórczej w Rybnej].

     Por. Józef Podsiadło ps. Wicher został zweryfikowany przez dowódcę 106 Dywizji Piechoty "Dom" Armii Krajowej gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego ps. Tysiąc do stopnia podporucznika, a w 2003 roku został awansowany na stopień porucznika Wojska Polskiego.

     Por. "Wicher" był wieloletnim członkiem naszej kombatanckiej organizacji. Od 1995 roku pełnił nieprzerwanie aż do swojej śmierci funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej.

     Za działalność konspiracyjną i bojową w szeregach Armii Krajowej oraz działalność artystyczną w okresie powojennym porucznik Józef Podsiadło był wyróżniony wieloma orderami i odznaczeniami. Między innymi odznaczony był Krzyżem Walecznych, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Partyzanckim oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Posiadał także zaszczytny tytuł honorowy: "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny".

     Zmarł 1 stycznia 2010 r., pochowany został 6 stycznia, na cmentarzu parafialnym w Grabiach koło Niepołomic. W ostatniej drodze towarzyszył zmarłemu sztandar 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz delegacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej i Inspektoratu AK "Maria". Porucznika Józefa pożegnał w imieniu byłych żołnierzy 106 DP AK prezes Zarządu Głównego SŻAK płk Kazimierz Chećko.

Antoni Sielecki   

Źródło: archiwum kpt. Antoniego Sieleckiego ps. Ansiel, Wir; Por. Józef Podsiadło ps. "Wicher" 1918-2010; 18.11.2009

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/p/podsiadlo_jozef/art.php