Bechowiec - akowiec z Łodzi
Zdzisław Oleksiewicz ps. Dunaj
(ur.: 3.10.1922 - zm.: 15.12.2007)

biogram

Zdzisław Oleksiewicz ps. Dunaj
(fot. Inspektorat AK...)

20-05-2019

Major Zdzisław Oleksiewicz ps. Dunaj, urodził się 3 października 1922 r. w Łodzi w polskiej patriotycznej rodzinie. Ojciec jego był legionistą II-giej Brygady Legionów Polskich (tzw. Karpacka lub Żelazna) w czasie pierwszej wojny światowej. Rodzice zmarli gdy był dziesięcioletnim dzieckiem. Po ukończeniu szkoły powszechnej zdał egzamin do Korpusu Kadetów we Lwowie (uczęszczał do niej w roku szkolnym 1935/36). W 1936 W roku 1936 został przeniesiony do Korpusu Kadetów nr 2 do Rawicza k/Poznania. Tu zdał małą maturę w 1939 roku z 9 lokatą.

     Wybuch wojny zastał go w Łodzi, poszukiwany przez Gestapo za pisanie patriotycznych pism i ulotek przedarł się przez zieloną granicę do Krakowa (1941), trafił do miejscowości Sułoszowa w powiecie Olkuskim. Uczestniczył w tajnym nauczaniu. W kwietniu 1941 r. wstąpił do miejscowej organizacji "ROCH" - BCh, a po scaleniu BCh z AK, do Armii Krajowej. Brał czynny udział w organizowaniu i szkoleniu miejscowych oddziałów konspiracji wojskowej. Ukończył konspiracyjny kurs podchorążych piechoty. Został mianowany dowódcą kompanii karabinów maszynowych 116 pp. Równocześnie był komendantem Podobwodu Południowego Skała kryptonim "Sabcia". Uzyskał stopień porucznika.

Należał także do zespołu redakcyjnego wydawnictwa "Wiadomości" m. Sułoszowa.

    Po zakończeniu wojny został na krótki okres zatrzymany przez NKWD i zmuszony do opuszczenia powiatu olkuskiego. W roku 1945 wstąpił do Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii w Krakowie, którą w tym samym roku ukończył. W stopniu porucznika został przeniesiony do Warszawy. Zwolnił się z wojska z końcem roku 1946 na własną prośbę pod pozorem pracy nauczycielskiej.

     W październiku 1946 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu równocześnie pracując. Studia ukończył w 1952 r. uzyskując tytuł magistra prawa. Czynnie uprawiał sport, był wielokrotnym mistrzem Dolnego Śląska i Akademickiego Związku Sportowego w szabli i szpadzie. Po ukończeniu studiów wyjechał do Nowej Huty (nakaz pracy), gdzie pracował na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach budowlanych.

     W roku 1984 przeszedł na emeryturę. Równocześnie działał społecznie w byłym ZBOWiD-zie i Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od roku 1998 do 2005 włącznie pełnił funkcję sekretarza Prezydium Inspektoratu "Maria" Stowarzyszenia Żołnierzy AK, biorąc czynny udział w jego pracach. Należał do Koła Inspektoratu "Maria" Kraków - Nowa Huta.

Był żonaty, miał dwie córki, troje wnuków i czworo prawnucząt.

     Za działalność w okresie wojny został odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Batalionów Chłopskich, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, a za pracę zawodową Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami resortowymi. Rozkazem MON z 1983 r. został awansowany na stopień majora.

Zmarł 15 grudnia 2007 r., został pochowany 20 grudnia na Cmentarzu Komunalnym w Grębałowie w Nowej Hucie. W imieniu koleżanek i kolegów z Kola Kraków Nowa Huta Inspektoratu "Maria" pożegnał go sekretarz Zarządu Koła por. Bogdan Bujas.

opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Informator SŻAK w Krakowie, nr 107
  2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t.II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
  3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t.II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007

  4. zbiory IKP

  5. kadeci2rp.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/o/oleksiewicz_zdzislaw/art.php