Partyzant spod Radziemic
Czesław Olech ps. Olcha
(ur.: 10.10.1926 - 23.12.2021)

biogram

Czesław Olech
(fot. Zbigniew Pałetko)

Proszowice, 20-04-2021

Podporucznik Czesław Olech ps Olcha, urodził się 10 października 1926 roku w Przemęczanach. Do konspiracji wstąpił w 1942 roku mając 17 lat, należał do oddziału partyzanckiego Grochowskiego w Przemęczanach, którego dowódcą był Władysław Ziętek. Póżniej uczestniczył w wielu akcjach zbrojnych i sabotażowych w rejonie Radziemic oddziału Armii Krajowej "Fundament" Benedykta Szastaka.

     Był przewodniczący, Gminnego Koła Kombatantów RP i BWP przy Urzędzie Gminy Radziemice. Organizował uroczystości upamiętniające tragedię w Pieczonogach w rocznice niemieckiej zbrodni, dokonanej w dniu. 4 listopada 1944 r. na bezbronnych partyzantach batalionu "Skała" będących na przepustkach.

     W pierwszych latach po II wojnie Czesław Olech był represjonowany. [...] w 1946 r. doznałem goryczy bolesnych ran czterokrotnego, bandyckiego napadu milicjantów ze Szczytnik i Klimontowa na rodzinny dom w Przemęczanach [...]. Aresztowany przez milicjantów z "grupy Kotła", więziony i bity na posterunku w Klimontowie. [...] Po 4 dniach przebywania w więzieniu w Miechowie na UB, zostałem przewieziony do więzienia w Krakowie, gdzie przebywałem 4 miesiące [...].

Od 2004 roku był aktywnym członkiem Towarzystwa Kulturalnego Radziermic, był współorganizatorem każdego roku uroczystości rocznicowych upamiętniających tragedię w Pieczonogach, niemieckiej zbrodni, dokonanej w dniu. 4.11.1944 r. na 8. partyzantach Batalionu Skała. Aktywnie uczestniczył wraz z pocztem sztandarowym Gminnego Koła Kombatantów RP i BWP w wielu uroczystosciach patriotycznych.

Otrzymał odznaczenia: Krzyż Partyzancki, z dnia 22 kwietnia 1992 roku, leg. Nr 268-92-76; Medal za długoletnie pożycie małżeńskie, z dnia 16 marca 2000 r. leg. Nr 13-2000-73; Krzyż Batalionów Chłopskich, dnia 7 kwietnia 1995 r. leg. Nr 4-95-450; Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. z dnia 22 kwietnia 1992 r. leg. Nr 269-92-10; Krzyż Armii Krajowej, z dnia 15 kwietnia 1997 r. leg. Nr. 3-97-493; Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych, z dnia 14 styczeń 2008 r. leg. Nr 41537; Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskie, 2015 rok.

Zmarł 23 grudnia 2021 r. i spoczął na cmentarzu parafialnym w Zielenicach.

opracowanie: red.   

Czesław Olech w środku
(fot. Zbigniew Pałetko)

ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Zbigniew Pałetko; II wojna światowa w rejonie Radziemic; Radziemice 2013

  2. zbiory IKP

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/o/olech_czeslaw/art.php