Mniej znane postacie sztabu 106. Dywizji Piechoty AK

(fot. ikp)

Proszowice, 9-12-2022

     Niestety jak do tej pory nie udało się nam zebrać informacji o kilku członkach sztabu 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, dowodzonej przez (w tym czasie) majora Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego ps. Tysiąc. Była to największa jednostka wojskowa biorąca udział w wydarzeniach z lata 1944 roku (przełom lipca i sierpnia), tj. utworzenia na Ziemi proszowskiej tzw. Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej (w skrócie Rzeczpospolita partyzancka 1944).

     Większość członków sztabu dywizji ma w naszym serwisie swoje bardziej lub mniej obszerne biogramy, które sukcesywnie uzupełniamy, o nowo zdobyte informacje lub materiały graficzne.

     Jednak jak do tej pory nie udało nam się zdobyć praktycznie żadnych informacji o kilku członkach sztabu. Mamy nadzieję, że dzięki Wam uda nam się wypełnić tę lukę.

Prosimy o każdą informację na temat tych osób:

  • ppor. Tadeusz Letkowski ps. Feliks - szef intendentury po Bogusławie Majewskim ps. Czajka
  • sierż. pchor. NN ps. Jarosz II - oficer materiałowy kwatermistrzostwa
  • ppor. lek. wet. NN ps. Krajan - szef służby weterynaryjnej (od 29 listopada 1944)
  • ppor. Roman Byszewski ps. Jastrząb - oficer do spraw zleceń specjalnych (od 11 sierpnia 1944)
    Prosimy Was także o informacje na temat innych postaci, nie tylko ze 106. DP AK, ale także z innych jednostek wojskowych, a także osób cywilnych biorących udział w tworzeniu i obronie Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944.

Andrzej Solarz   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/nieznani/20221209sztab106dp/art.php