Trzeci komendant obwodu olkuskiego AK
Leonard Mleczko-Nowowiejski ps. Imielski
(ur.: 4.02.1900 - zm.: 1975 lub 1976)

biogram

(fot. zbiory IKP)

Proszowice, 26-05-2022

Kapitan Leonard Mleczko-Nowowiejski ps. Imielski; urodził się 4 lutego 1900 r. w Kętach. Był synem Leopolda Mleczko i Franciszki Mleczko, rodzeństwo: Tadeusz, Roman, Helena i dwoje nieznanych.

W 1920 roku służył w 8. Pułku Ułanów Rakowice pod Krakowem.

     Rozkazem Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego i Ministra Spraw Wojskowych generała Sosnkowskiego z 26 czerwca 1922 roku dostał zezwolenie na to, aby do nazwiska rodowego Mleczko dopisać przybrane Nowowiejski.

     Jako żołnierz zawodowy (wachmistrz) otrzymał po I wojnie światowej w ramach osadnictwa wojskowego gospodarstwo/działkę w Młynowie (powiat Dubno, województwo wołyńskie). Ponieważ w wykazie zamieszczonym na stronie kresy.genealodzy.pl figuruje jako Leonard Mleczko-Nowowiejski musiało to mieć miejsce najwcześniej w 1922 roku.

Dziennik Rozkazów nr 40; Warszawa 3 października 1922 (fot. zbiory IKP)

W 1938 roku otrzymał Krzyż Niepodległości.

     Po wrześniowej klęsce w 1939 roku, najprawdopodobniej bardzo szybko wstąpił do konspiracji ponieważ już 1942 roku należał do stałego zespołu Montowni nr I (był też do sztabu produkcji Ubezpieczalni) działającej przy ulicy Świętokrzyskiej 8 w ramach "Ubezpieczalni" czyli konspiracyjnej produkcji broni Okręgu Krakowskiego AK. W tej krakowskiej montowni powstały pierwsze granaty na terenie Okręgu.

     Gdy twórca "Ubezpieczalni" kapitan Bronisław Nieczuja-Ostrowski objął stanowisko inspektora miechowskiego Inspektoratu Armii Krajowej, zaczął "ściągać" na ten teren zagrożonych Aresztowaniem ludzi z którymi współpracował w Krakowie. jednym z nich był chorąży "Imielski".

     Mleczko-Nowowiejski objął stanowisko komendanta obwodu olkuskiego (kryptonim "Olga", był już trzecim oficerem na tym stanowisku od chwili powstania obwodu). W akcji scaleniowej jaka była prowadzona w 1943 roku na terenie Inspektoratu brał także udział chorąży, miedzy innymi był jednym z oficerów reprezentujących AK podczas podpisywania scalania w grudniu 1943 oddziału Jana Pieńkowskiego ps. Mohort (BCh).

     Gdy Inspektorat miechowski "Maria" w czasie trwania akcji "Burza" (na naszym terenie nosiła nazwę Kaziersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka) w lecie 1944 roku został przeorganizowany w 106. Dywizję Piechoty Armii Krajowej, Leonard Mleczko-Nowowiejski ps. Imielski, w sierpniu objął stanowisko kwatermistrza dywizji po ppor. Zbigniewie Nieczuja-Ostrowskim.

Zmarł w 1975 lub 1976 roku.

opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
 1. Leonard Wyjadłowski; W służbie Najjasniejszej. Fragmenty wspomnień; Kraków 2006
 2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
 3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944). Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
 4. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t.II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007
 5. Janusz Marszalec, Katarzyna Minczykowska; I. Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej. 25 lat niezależnych badań naukowych nad konspiracją niepodległościową 1939-1945 Ludzie, instytucje, wydarzenia; Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej; Toruń 2018
 6. Agnieszka Wątor; Służba mjr. Bolesława Michała Nieczui-Ostrowskiego w Inspektoracie Armii Krajowej "Maria" w latach 1943-1945; [w:] Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, nr 46, czerwiec 2015
 7. Piotr Stachiewicz; Akcja Koppe. Krakowska akcja Parasola; Warszawa 1982
 8. Stanisław Piwowarski (red.); Ziemia Miechowska w walce o wolność. Podręcznik dydaktyczny Tom II; Kraków, Miechów 2012

 9. Wojskowe Biuro Historyczne
 10. Album dowódcy Oddziału Partyzantów Batalionów Chłopskich MOHORTA 1940-1945
 11. zbiory IKP

 12. Informatory SŻAK w Krakowie
 13. Żołnierz Polski nr 103; Warszawa 24 marca 1920
 14. Dziennik Rozkazów nr 40; Warszawa 3 października 1922
 15. Monitor Polski nr 64; Warszawa 19 marca 1938

 16. pl.wikipedia.org
 17. tomaszstezala.pl
 18. dws-xip.com
 19. 24ikp.pl
 20. issuu.com
 21. wbh.wp.mil.pl
 22. docero.tips
 23. geni.com
 24. kresy.genealodzy.pl
 25. zbrojownia.cbw.wp.mil.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/m/mleczko_nowowiejski_leonard/art.php