Aktywny kombatant
Jan Michalak ps. Szakal
(ur.: 10.12.1923 - zm.: 1.01.2003)

biogram

Jan Michalak ps. Szakal
(fot. pauart.pl)

Proszowice, 6-12-2018

Ppor. Jan Michalak ps. Szakal, urodził się 10 grudnia 1923 roku w Zielonkach w rodzinie Marii z Więckowskich i Jana Michalaków. Tutaj uczęszczał do Szkoły Powszechnej, po jej ukończeniu kontynuował naukę w gimnazjum w Krakowie.

     W rodzinnym domu i w szkole wpajano mu hasło: Bóg - Honor - Ojczyzna. Temu hasłu był wierny przez całe swoje życie. Ten duch patriotyzmu, panujący w rodzinie państwa Michalaków spowodował, że już 1942 roku wstępuje do Związku Walki Zbrojnej / Armia Krajowa.

     Żołnierzami Armii Krajowej zostają także obie jego siostry: Janina Lazarowa i Maria Pilarczykowa, a ich rodzinny dom był zawsze otwarty dla ludzi konspiracji. Janek przechodzi w konspiracji podstawowe przeszkolenie wojskowe. Wyróżnia się odwagą oraz oddaniem w walce z okupantem. Wypełnia wzorowo powierzone mu zadania organizacyjne.

     W 1944 roku zostaje powołany w skład oddziału dywersyjnego o kryptonimie "OGIEŃ", dowodzonym przez porucznika "Kalinę" - Otto Śmiałka. Oddział ten wchodził w skład 5 Pułku Strzelców Konnych "Pszczoła" Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej "BANK" Armii Krajowej.

     Podczas służby w tej jednostce brał udział w akcjach dywersyjnych i bojowych w południowym rejonie ówczesnego powiatu miechowskiego. Podczas jednej akcji został poważnie ranny. Pełnego zdrowia już nigdy nie odzyskał.

     Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej podejmuje naukę w Liceum im. świętego Jacka w Krakowie. Zdaje w nim maturę. Postanawia zostać lekarzem. Wstępuje na wydział lekarski Uniwersytetu Wrocławskiego. Niestety zły stan zdrowia nie pozwala mu na kontynuację studiów. Podejmuje pracę zawodową najpierw w Bielsku, a następnie w Krakowie, między innymi w Zjednoczeniu Wodno-Melioracyjnym, gdzie pracował aż do emerytury.

     Po wyzwoleniu nie zerwał kontaktów z towarzyszami broni z Armii Krajowej. Brał udział w tajnych nabożeństwach za Ojczyznę i zebraniach organizowanych przez dowództwo Inspektoratu "Maria" Armii Krajowej, nie bacząc na niebezpieczeństwo aresztowania. Szczególnie aktywnie pracował w akowskim środowisku w latach osiemdziesiątych. Był jednym z inicjatorów ufundowania sztandaru 106 DP Armii Krajowej, którego przez szereg lat był sztandarowym.

     Niestety pogarszający się stan zdrowia uniemożliwił mu dalszą pracę, pełną zaangażowania w legalnej wreszcie organizacji akowskiej. Nigdy jednak, mimo obłożnej choroby nie zerwał więzi ze środowiskiem kombatanckim. Żył do ostatniego tchnienia etosem Armii Krajowej. Zmarł 1 stycznia 2003 roku, został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Zielonkach 6 stycznia.

     W ostatniej drodze towarzyszyła mu liczna grupa żołnierzy Inspektoratu "Maria" pod sztandarem 106 DP AK i sztandarem Koła Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu "Maria" w Michałowicach. Drogę życiową ppor. Jana Michalaka przedstawił oraz pożegnał w imieniu żołnierzy 106 DP AK i KBK Zmot. wiceprezes zarządu Inspektoratu "Maria" SŻAK. mgr Antoni Sieledki.

Za działalność konspiracyjną i bojową, wówczas sierżant Armii Krajowej, obecnie podporucznik Wojska Polskiego został wyróżniony: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim oraz odznaczeniami za aktywność w walce o wolność Ojczyzny np. Akcja "Burza".

Prezes Rady Ministrów nadał podporucznikowi Janowi Michalakowi zaszczytny tytuł "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny".

opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. archiwum kpt. Antoniego Sieleckiego ps. Ansiel, Wir
  2. pauart.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/m/michalak_jan/art.php