Małoletni łącznik "Kawiarni"
Czesław Matysek ps. Cyklista
(ur.: 1932 - zm.: 12.11.2009)

biogram

Czesław Matysek ps. Cyklista
(fot. Inspektorat AK "Maria"...)

Proszowice, 10-05-2019

Porucznik Czesław Matysek ps. Cyklista, urodził się w 1932 roku. Był jednym z najmłodszych żołnierzy 120 pułku piechoty Ziemi Pińczowskiej "Kawiarnia". Jako małoletni przydzielony został do służby łączności. Był łącznikiem Placówki Działoszyce, kurierem 120 pułku / 106 DP AK w tym komp. "Dzięcioł".

     Po zakończeniu działań wojennych podejmuje naukę. Zdobywa maturą, studiuje górnictwo, zostaje inżynierem górnikiem. W górnictwie pracuje aż do emerytury.

     Nie zrywa łączności z współtowarzyszami walki o wolność i niepodległość. Bierze udział w nieformalnym ruchu kombatanckim Inspektoratu "Maria", zwłaszcza macierzystej kompanii "Dzięcioł" w Działoszycach. Po 1989 r. współdziałał przy organizowaniu Koła Regionu Śląsko-Zagłębiowskiego. Blisko współpracował z prezesem zarządu kpt. Witoldem Łachem ps. Pikolo, a po jego śmierci z następcą por. Franciszkiem Szarkiem ps. Sawa. Po rezygnacji por. "Sawy" z funkcji prezesa na skutek choroby koledzy powierzają mu funkcję prezesa Zarządu Regionu Śląsko-Zagłębiowskiego.

     Na tej funkcji wykazał się zmysłem organizacyjnym i pracowitością. Zintegrował środowisko zamieszkałych tam byłych żołnierzy Inspektoratu "Maria". Nawiązał współpracę z organami samorządu terytorialnego i szkołami. Miał osobisty wkład w zabiegach o nadanie Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie zaszczytnego imienia Armii Krajowej, a Koło Regionu na co dzień współpracuje z uczniami i gronem nauczycielskim tej szkoły.

Za swoją działalność kombatancką uzyskał między innymi zaszczytny tytuł "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny".

    Por. Czesław Matysek 12 listopada 2009 roku, po ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wartę. Spoczął 16 listopada na cmentarzu w Będzinie. W imieniu Zarządu Głównego i Zarządu Inspektoratu "Maria" pożegnał zmarłego kol. Alfons Krawiec, a w imieniu członków Koła i Zarządu Regionu Śląsko-Zagłębiowskiego kol. Roman Wusatowski.

Antoni Sielecki   

Źródło: archiwum kpt. Antoniego Sieleckiego ps. Ansiel, Wir; Por. Czesław Matysek ps. "Cyklista" 1932-2009; 18.11.2009

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/m/matysek_czeslaw/art.php