Szef łączności w sztabie 106. Dywizji Piechoty AK
Franciszek Makuch ps. Zawierucha

biogram

(fot. Rzeczpospolita Partyzancka)
Franciszek Makuch ps. Zawierucha
(fot. Kazimiersko - Proszowicka...)

Proszowice, 25-04-2022

Kapitan Franciszek Makuch ps. Zawierucha z Wojciechowa; po utworzeniu 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej i powstania Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej partyzanckiej należał do sztabu Dywizji i objął w nim stanowisko Szefa łączności.

     Swoją działalność konspiracyjną rozpoczynała w Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ) około (1940/41 roku [?]). Razem z plutonowym podchorążym Stanisławem Wójcikiem ps. Brzoza, współpracuje w tworzeniu placówek (plutonów) POZ. Jako przedwojenny oficer (podporucznik) "Zawierucha" był dowódcą plutonu Kazimierza Wielka. W latach 1942/43 POZ scalił się z Armią Krajową.

    Ppor. Makuch był szefem łączności Inspektoratu Miechowskiego Michał/Maria, był także komendantem szkoły podoficerskiej w Wojciechowie oraz komendantem kursów łączności. Zajmował się także jako nadrzędny organizator łącznością radiową. Pełnił również funkcje oficera łączności w komendzie Obwodu Olkusz ("Oset") i Obwodu Pińczów ("Pelagia").

opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
 1. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
 2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944). Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
 3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944). Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007
 4. Józef Belski; Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 22 lipca - 12 sierpnia 1944; Kazimierza Wielka 2014
 5. Stanisław M. Przybyszewski; Rzeczpospolita Partyzancka Lipiec - Sierpień 1944; Wydawnictwo "Nowa Nidzica"; Kazimierza Wielka 2004
 6. Stanisław Piwowarski (red.); Ziemia Miechowska w walce o wolność. Podręcznik dydaktyczny Tom II; Kraków, Miechów 2012
 7. Tomasz Stężała; Pułkownicy 1944. Rzeczpospolita Partyzancka Tom 1; Instytut Wydawniczy ERICA; Warszawa 2015
 8. Stanisław M. Przybyszewski; Rzeczpospolita Partyzancka Lipiec - Sierpień 1944; Wydawnictwo "Nowa Nidzica"; Kazimierza Wielka 2004
 9. Janusz Marszalec, Katarzyna Minczykowska; I. Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej. 25 lat niezależnych badań naukowych nad konspiracją niepodległościową 1939-1945 Ludzie, instytucje, wydarzenia; Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej; Toruń 2018

 10. zbiory IKP
 11. archiwum kpt. Antoniego Sieleckiego ps. Ansiel, Wir

 12. 24ikp.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/m/makuch_franciszek/art.php