Zastępca kwatermistrza Inspektoratu Miechowskiego
Bogusław Majewski ps. Czajka

biogram

Bogusław Majewski ps. Czajka
(fot. Rzeczpospolita Partyzancka)

Proszowice, 3-06-2022

Podporucznik Bogusław Majewski ps. Czajka; był jednym z pierwszych konspiratorów na terenie Proszowic. Podczas niemieckiej okupacji był kierownikiem Rady Głównej Opiekuńczej (RGO) w Proszowicach i należał do pocztu komendy Inspektoratu. W lokalu Rady znajdował się punkt kontaktowy komendy Inspektoratu "Michał"/"Maria" (skrzynka kontaktowa) komendantem był Majewski.

     W inspektoracie pełnił też funkcję oficera gospodarczego (w drużynie dowódcy, która istniała ponieważ Proszowice były stałym "miejscem postoju" zastępcy inspektora Leopolda Bochnaka ps. Piotr i okresowym m.p. inspektora Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego ps. Bolko).

     Organizacyjnie Bogusław Majewski ps. Czajka należał do placówki AK Proszowice (Przepiórka/Powój/Pelargonia) do grudnia 1943 roku pełnił w niej funkcję oficera WKW (wywiad i kontrwywiad), zajmował się głównie wywiadem lokalnym. W jego mieszkaniu oraz miejscu pracy (biuro RGO) znajdował się punkt kontaktowy/pocztowy Placówki.

     Gdy w 1943 roku powstał podobwód Proszowice (Pela) "Czajka" należał do jego komendy i pełnił funkcję referenta do spraw cywilnych.

     Podczas trwania kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej (lato 1944 roku) plutonowy podchorąży rezerwy "Czajka" pełnił w sztabie 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej funkcje: szefa intendentury i zastępcy kwatermistrza (od 23 sierpnia).

Dane niepewne: data urodzenia 6 stycznia 1901, data śmierci 3 kwietnia 1993, miejsce pochówku cmentarz Rakowicki w Krakowie.

opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
 1. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
 2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944). Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
 3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944). Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007
 4. Świadkowie historii Ziemi Proszowickiej tom III. Rzeczpospolita Partyzancka 1944 część 1; Stowarzyszenie Gniazdo - Ziemia Proszowicka; Proszowice 2015
 5. Stanisław Piwowarski (red.); Ziemia Miechowska w walce o wolność. Podręcznik dydaktyczny Tom II; Kraków, Miechów 2012
 6. Michał Kozera (oprac.); Proszowice na fotografiach. Cześć IV: II wojna światowa; Proszowice 2009
 7. Janusz Marszalec, Katarzyna Minczykowska; I. Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej. 25 lat niezależnych badań naukowych nad konspiracją niepodległościową 1939-1945 Ludzie, instytucje, wydarzenia; Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej; Toruń 2018

 8. Informatory SŻAK w Krakowie
 9. zbiory IKP

 10. 24ikp.pl
 11. historycy.org
 12. zck-krakow.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/m/majewski_boguslaw/art.php