facebook
Łącznik i referent..

    Dzisiaj jest sobota, 31 października 2020 r.   (305 dzień roku) ; imieniny: Halloween,Dzień Rozrzutności    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   |   praca   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   lista postaci   |   przyjaciele regionu   |   stąd pochodzili   |   "zwykli - niezwykli"   | 
 ludzie Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 
 |   "katyńczycy"   | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / ludzie ZP / rp1944 / Łącznik i referent..
O G Ł O S Z E N I A


Łącznik i referent..
Marian Kwiatkowski ps. Faraon
(ur.: 1924 - zm.: 1991)

biogram

(fot. ikp)

19-10-2013

     Choć Marian Kwiatkowski urodził się w 1924 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, to całe swoje dorosłe życie poświęcił ziemi nowobrzeskiej i proszowickiej. Był żołnierzem Armii Krajowej, budowniczym szpitala, urzędnikiem i działaczem społecznym.

     W 1943 r. ojciec Mariana Kwiatkowskiego zginął w Oświęcimiu. Zostało po nim 30 arów pola, połowa domu i obowiązek utrzymania matki oraz młodszego o 5 lat brata. Dziewiętnastolatek pracował wtedy w przedsiębiorstwie melioracyjnym: początkowo jako robotnik ziemny, potem jako kancelista na budowach w Hebdowie i Koszycach. Jako pracownik biurowy, prowadzący listy płac i ewidencję zatrudnionych, w kilku przypadkach przychodził z pomocą osobom, zagrożonym wywozem na przymusowe roboty do Niemiec, którym wydawał fikcyjne zaświadczenia o pracy.

     Od 10 kwietnia 1942 r. do wyzwolenia był żołnierzem Armii Krajowej (3 Kompania IV Batalionu 120 Pułku Piechoty 106 Dywizji Piechoty). Nosił w tym czasie pseudonim "Faraon" i pełnił obowiązki referenta ds. oświaty i propagandy. Wykonywał też zadania łącznika oraz gońca: z tajnymi materiałami jeździł do Proszowic, Opatowca i Krakowa. W lipcu 1944 r., w czasie powstania w Nowym Brzesku, brał udział w walkach ulicznych z bronią w ręku, a następnie walczył także w Jaksicach w potyczce z oddziałami niemieckimi. Za wzorową służbę został awansowany do stopnia kaprala i odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

     Jeszcze w czasie wojny, na początku 1945 r., podjął pracę w Zarządzie Gminy w Nowym Brzesku. Działał m.in. w komitecie odbudowy mostu na Wiśle, który oddano do użytku w 1947 r., jego dziełem była też odbudowa Domu Kultury, który w czasie okupacji hitlerowskiej służył jako magazyn nawozów sztucznych i wapna. W tym samym czasie w budynku dawnej cerkwi powstało kino "Rozrywka".

     1 listopada 1954 r. Marian Kwiatkowski został oddelegowany do prac związanych z tworzeniem powiatu w Proszowicach. Zorganizował Powiatową Komisję Planowania Gospodarczego, a 1 stycznia 1955 został przeniesiony do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Proszowicach. Gdy w końcu lat 60. w mieście powstał szpital, powierzono mu funkcję zastępcy jego dyrektora ds. administracyjnych. Również w szpitalu, jako kierownik Sekcji Statystyki i Dokumentacji Chorych, pracowała jego żona Wanda. Za szpitalne finanse Kwiatkowski odpowiadał przez 10 lat. Przez następnych 10 ponownie był sekretarzem Urzędu Gminy w Nowym Brzesku, skąd w 1990 r. odszedł na emeryturę.

     Marian Kwiatkowski pracował czynnie w Polskim Czerwonym Krzyżu, przez 4 lata przewodniczył Komitetowi Rodzicielskiemu w Liceum Ogólnokształcącym w Proszowicach. Mimo akowskiej przeszłości należał do PZPR, w której był dwukrotnie I sekretarzem POP i członkiem Plenum Komitetu Powiatowego w Proszowicach.

     Posiadał wiele medali i odznaczeń, a wśród nich Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznakę "Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia", dwie Złote Odznaki PCK. Zmarł w 1991 r.

Dziękuję pani Wandzie Kwiatkowskiej za udostępnienie wspomnień męża..

Arkadiusz Fularski   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Fularski Arkadiusz; W partyzantce, pracy i - partii, wspomnienie o Marianie Kwiatkowskim; Dziennik Polski; 14.01.2005idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Prawdziwej wdzięczności nie można wyrazić słowami .
(Goethe)
październik  31  sobota
listopad  1  niedziela
[15.00]   (Proszowice)
Zapal znicz dla bohatera naszej małej ojczyzny!
listopad  2  poniedziałek
listopad  3  wtorek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ