Adiutant "Beteha"
Jerzy Kulesza ps. Korwin
(ur.: 1922 - zm.: 11.02.2006)

biogram

Jerzy Kulesza ps. Korwin
(fot. Kazimiersko - Proszowicka...)

Proszowice, 7-09-2019

Porucznik Jerzy Kulesza ps. Korwin; urodził się w roku 1922, był synem zamordowanego w Katyniu oficera Wojska Polskiego pułkownika Władysława Kuleszy. Wstąpił w styczniu 1943 roku do Armii Krajowej w placówce Nowe Brzesko ("Bratek"). Pełnił funkcję łącznika dowódcy kompanii por. Bohdana Thugutta. Był również podoficerem broni (magazynierem) w tej placówce. Ukończył konspiracyjny kurs podchorążych oraz został awansowany do stopnia plutonowego podchorążego.

     W okresie lipiec-sierpień 1944 roku brał udział w walkach zbrojnych Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Był żołnierzem 3 kompani Nowe Brzesko IV batalionu 120 pułku piechoty Ziemi Pińczowskiej w 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

     W lutym 1945 roku został powołany do służby wojskowej. Walczył z Niemcami w szeregach Drugiej Armii WP. Awansowany został do stopnia porucznika. Za działalność konspiracyjną i bojową był odznaczony między innymi: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim i Medalem Wojska.

Zmarł 11 lutego 2006 roku.

stoją od lewej: z tyłu por. Bohdan Thugutt "Beteha" i lotnik ang. Jani Groenevald, siedzą z przodu od lewej: Kulesza i Peterson
(fot. Kazimiersko - Proszowicka...)

od lewej ppor. Stanisław Padło "Niebora" dowódca IV batalionu 120. pp AK, pchor. Jerzy Kulesza "Korwin", por. Tadeusz Mazurek "Tarnawa", komendant WSOP Inspektoratu, Jannie Groenevald, sierż. Stanisław Rudolf Peterson, sierpnia 1944, ze zb. Stanisława Piwowarskiego
(fot. ipn.gov.pl)


opracowanie: red.   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Informator SŻAK w Krakowie, nr 97
  2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
  3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
  4. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007
  5. Józef Belski; Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 22 lipca - 12 sierpnia 1944; Kazimierza Wielka 2014

  6. zbiory IKP

  7. ipn.gov.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/k/kulesza_jerzy/art.php