Członek pińczowskiej Delegatury Rządu RP
Władysław Książek ps. Polanin

biogram


Proszowice, 20-06-2020

Władysław Książek ps. Polanin.

     W październiku 1943 roku rząd Polski w Londynie powołał na stanowisko Powiatowego Delegata Rządu RP w Pińczowie Józefa Dąbkowskiego. Członkiem Delegatury powiatowej został także ludowiec Władysław Książek ps. Polanin z Pińczowa członek Batalionów Chłopskiech. Podczas trwania Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 działał on w północnej części powiatu pińczowskiego.

Władysław Książek ps. Polanin
(fot. Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita...)


opracowanie: red.   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Józef Belski; Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 22 lipca - 12 sierpnia 1944; Kazimierza Wielka 2014
  2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
  3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007
  4. Stanisław M. Przybyszewski; Rzeczpospolita Partyzancka Lipiec - Sierpień 1944; Wydawnictwo "Nowa Nidzica"; Kazimierza Wielka 2004

  5. dws-xip.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/k/ksiazek_wladyslaw/art.php