Wybitny śpiewak operowy z partyzancka przeszłością
Sławomir Książek ps. Konar
(ur.: 2.07.1926 - zm.: 22.10.2001)

biogram

Sławomir Książek ps. Konar
(fot. bytom.pl)

22-05-2019

Podporucznik [?] Sławomir Książek ps. Konar, urodził się 2 lipca 1926 r. w Działoszycach jako syn burmistrza, jego dziadek również pełnił tę funkcję. Podczas okupacji był żołnierzem kompani "Dzięcioł" w Działoszycach 120 pp. 106 DP, po wojnie należał do SŻAK Inspektorat AK "Maria" regionu Śląsko-Zagłębiowskiego.

     W czasie II wojny światowej przyszły artysta operowy walczył jako żołnierz Armii Krajowej, za co został wielokrotnie odznaczony. Jednakże w powojennej rzeczywistości taka przeszłość nie przyniosła ówczesnemu studentowi AGH w Krakowie korzyści - przeciwnie, spowodowała usunięcie go z uczelni. Przeniósł się więc do Poznania, gdzie podjął naukę w Szkole Śpiewu Operowego w klasie K. Urbanowicza. Po jej ukończeniu rozpoczął karierę artystyczną we współpracy z Orkiestrą Radiową Gerta w Krakowie. Od 1957 r. do 1980 r. był solistą Opery Śląskiej w Bytomiu, w której śpiewał w tym okresie w 2135 przedstawieniach.

     Po przejściu na emeryturę został nauczycielem śpiewu. Przez jego "ręce" przewinęło się ponad 50 uczniów, dziś wysokiej klasy mistrzów śpiewu. Uczył aż do swej nagłej śmierci. [Śpiew nie był jego jedyną pasja, ponadto był kolekcjonerem, fotografem i malarzem]

     Przez wszystkie lata, kiedy mieszkał i pracował w Bytomiu, dość często spotykał się ze swymi kolegami z czasów partyzanckich ze 106 DP AK. Najpierw w mieszkaniach prywatnych, a po zorganizowaniu oddziału Stowarzyszenia Żołnierzy AK, którego członkiem został, w jego siedzibie. Brał aktywny udział w spotkaniach patriotycznych i artystycznych. Z Jego inicjatywy, jako pierwsza w woj. katowickim, Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie otrzymała imię Armii Krajowej.

     Sławomir Książek uczestnicząc w uroczystości poświęcenia sztandaru tej Szkoły, zwierzył mi się, że posiada bogatą bibliotekę historyczną, również o Armii Krajowej. Pragnął, aby po Jego śmierci zgodnie z Jego testamentem, synowie przekazali ją właśnie tej Szkole, by książki te przyczyniły się do przedłużenia na wiele pokoleń Polaków pamięci o Armii Krajowej i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Zmarł 22 października 2001 roku w Bytomiu.

     Słów wypowiedzianych w 1992 r. dotrzymał. Otrzymałem wiadomość, że po nieodżałowanej śmierci kol. Książka, po otwarciu testamentu synowie przekazali wszystkie przygotowane przez darczyńcę książki historyczne Dyrekcji Szkoły im. Armii Krajowej w Będzinie jako dar dla przyszłych pokoleń Polaków.

[22 października 2016 r. w kościele pw. św. Trójcy w Bytomiu przy ul. Piekarskiej. odbyło się prawykonanie "Requiem" Bogdana Kurowskiego poświęconego pamięci Sławomira Książka]

kolega Sławka, prezes Zarządu Reg. Śl.-Zagł. SŻAK. Insp. "Maria" por. Czesław Matysek   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Informator SŻAK w Krakowie, nr 91
  2. Adam Sznajderski; Partyzancka odyseja; Tuchów 2004

  3. encyklopediateatru.pl
  4. bytom.pl
  5. bytom.naszemiasto.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/k/ksiazek_slawomir/art.php