Partyzant z Kielc, oficer dywersji Placówki Pińczów
    Dzisiaj jest niedziela, 03 marca 2024 r.   (63 dzień roku) ; imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana M. Dzień Pisarzy    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   lista postaci   |   przyjaciele regionu   |   stąd pochodzili   |   "zwykli - niezwykli"   | 
 ludzie Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 
 |   "katyńczycy"   | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / ludzie ZP / rp1944 / Partyzant z Kielc, oficer dywersji Placówki Pińczów
 pomóżcie!!! ;)  
Jeżeli posiadacie informacje, materiały dotyczące prezentowanych w Serwisie postaci,
macie propozycję innych osób związanych z Ziemią Proszowską,
albo zauważyliście błędy w naszym artykule;
prosimy o kontakt!

skarby@24ikp.pl.

Inne kontakty z nami: TUTAJ!
Redakcja IKP
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl


Partyzant z Kielc, oficer dywersji Placówki Pińczów
Tadeusz Koźmin ps. Kraska
(ur.: 8.11.1917 - zm.: 6.10.2003)

biogram

Stanisław Tadeusz Koźmin ps. Kraska
(fot. Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita...)

Proszowice, 15-11-2019

Porucznik Stanisław Tadeusz Koźmin ps. Kraska; urodził się 8 listopada 1917 roku w Kielcach. Tam ukończył Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki, później studiował na kierunkach prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Warszawskim. Służbę wojskową odbył w latach 1937-38 w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.

     W 1939 roku został zmobilizowany w stopniu plutonowego podchorążego i bierze udział w wrześniowej wojnie obronnej. Służył w 20. Pułku Ułanów, początkowo jako szef szwadronu, a następnie dowódca plutonu. Internowany przez wojska sowieckie, w ramach wymiany jeńców dostaje się do niewoli niemieckiej, skąd ucieka z początkiem listopada 1939 r.

     W latach 1939-45 mieszkał i pracował w majątku Włochy pod Pińczowem w majątku po Żurakowskich. W okresie tym był żołnierzem Inspektoratu Rejonowego ZWZ / AK Miechów - "Maria", należał do Placówki Pińczów (krypt. "Pies"). Był oficerem dywersji i dowodził 1 plutonem dyspozycyjnym Pińczów "Pies", jego zastępcą był sierżant Roman Nowak ps. Nida. Dowódcą został 1 lipca 1943 roku po śmierci z rąk Niemców ppor. Antoniego Piaseckiego ps. Kułak. W miejscu zamieszkania prowadził także nasłuch radiowy, oraz był instruktorem wyszkolenia obywatelskiego na kursach podoficerskich i podchorążych w Placówkach Pińczów i Kije.

     W latach 1943-44 organizuje i bierze udział w szeregu akcjach sabotażowo-dywersyjnych, jak również w transportowaniu broni ze zrzutów lotniczych przeznaczonych na uzbrojenie oddziałów partyzanckich.

     W czasie trwania Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej (lipiec-sierpień 1944) jego odział dyspozycyjny został przemianowany na I kompanię i wcielony do III batalionu 120 Pułku Pińczów wchodzący w skład 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej o kryptonimie "Dom" dowodzonej przez majora Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego ps. Tysiąc. Brał udział w wielu walkach tego batalionu i pułku wyróżniając się dużą dyscypliną, męstwem i ofiarnością. Uchodził za wzorowego dowódcę kompanii w warunkach bojowych.

     Po zakończeniu wojny pracował w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich w Krakowie, później był kierownikiem Biura Rachunkowości Rolnej Zjednoczenia PGR w Szczecinie. Od 1950 r. w Zjednoczeniu PGR w Kielcach zajmował stanowisko st. inspektora finansów, a od 1959 r. głównego księgowego. W Zjednoczeniu pracował aż do przejścia na emeryturę.

Por. Stanisław T. Koźmin był odznaczony: Krzyż Walecznych (dwukrotnie) - za udział w wojnie obronnej (polsko-niemieckiej) 1939 roku oraz za udział w walkach Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami - za działalność w konspiracji, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami - za udział w akcjach dywersyjnych, Krzyż Armii Krajowej - za przynależność do formacji, Medal Wojska Polskiego - za przynależność do Wojska Polskiego i udział zbrojny w II wojnie światowej.

Był żonaty z Krystyną, mieli dwóch synów Stefana i Tomasza.

Zmarł 6 października 2003 r. w Kielcach, spoczywa na Cmentarzu Starym.

opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Lipski Tadeusz ps. Grabie, Robot; Zasłużył się Ojczyźnie (Sylwetka por. Stanisława Tadeusza Koźmina, ps. "Kraska"); [w:] Biuletyn Informacyjno - Historyczny, numer jubileuszowy 1989-2004
  2. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
  3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
  4. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego
  5. Józef Belski; Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 22 lipca - 12 sierpnia 1944; Kazimierza Wielka 2014
  6. Stanisław M. Przybyszewski; Rzeczpospolita Partyzancka Lipiec - Sierpień 1944; Wydawnictwo "Nowa Nidzica"; Kazimierza Wielka 2004

  7. zbiory IKPidź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
marzec  3  niedziela
[...]   (Proszowice)
Bezgotówkowe Kino Objazdowe
[16.00]   (Posądza)
wspólne świętowanie Dnia Kobiet przy kawie i specjałach KGW
marzec  4  poniedziałek
marzec  5  wtorek
marzec  6  środa
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
szczegóły
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ