Wywiadowca z placówki Michałowice
Józef Kowalski ps. Roch

biogram


Proszowice, 26-08-2020

Sierżant podchorąży Józef Kowalski ps. Roch.

     W okresie Rzeczpospolitej Partyzanckiej i po utworzeniu Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej AK ("Bank") Edwarda Kleszczyńskiego ps. Dzik, sierżant podchorąży "Roch" został przydzielony do II batalionu (Kuźnia) w 5 Pułku Strzelców Konnych AK (Pszczoła). Działał w wywiadzie i kontrwywiadzie batalionu.

     Wcześniej Józef Kowalski organizacyjnie należał do placówki Michałowice (Malwa), gdzie spełniał podobne zadania jak w batalionie "Kuźnia". W placówce Jangrot (Jeleń) "Roch" był dowódcą drugiej drużyny oddziału dyspozycyjnego plutonowego Stefana Pawlika ps. Pewny.

Józef Kowalski ps. Roch
(fot. pauart.pl)


opracowanie: red.   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944) Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007

  2. pauart.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/k/kowalski_jozef/art.php