Partyzant z Działoszyc
Mieczysław Jałocha ps. Sem
(ur.: 3.12.1924 - zm.: 20.12.2009)

biogram

(fot. ikp)

11-07-2016

     Urodził się 3 grudnia 1924 roku w Dziekanowicach pow. Pińczów w rodzinie światłych rolników. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w pobliskich Działoszycach. W 1937 roku rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.

Wybuch wojny w 1939 roku przerwał mu dalszą naukę w zakresie szkoły średniej.

     W latach 1941-1942 uczęszcza do Szkoły Handlowej w Działoszycach, a w 1943 roku rozpoczął naukę w Krakowie, w szkole budowlanej (Staatliche Fachschule fur Bauwesen). Szkoły tej nie ukończył, ponieważ został zatrzymany w tzw. łapance i skierowany na wywóz do Rzeszy w charakterze robotnika przemysłowego. Ucieka z transportu i powraca do rodzinnej wsi. Bierze udział jako uczeń w tajnym nauczaniu w zakresie szkoły średniej w Działoszycach.

     W listopadzie 1943 roku wstępuje do Armii Krajowej w Działoszycach. Przyjmuje pseudonim "Sem" i zostaje przydzielony do 5 kompanii "Dzięcioł" II. batalionu, 120 pp "Kawiarnia" Ziemi Pińczowskiej 106 DP "Dom". Bierze udział w akcjach prowadzonych przez kompanię "Dzięcioł" w okresie "Rzeczypospolitej Partyzanckiej", zwanej również Rzeczypospolitą Kazimiersko-Proszowicką.

     Po wojnie zdaje maturę oraz studiuje w Akademii Handlowej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra nauk ekonomiczno-handlowych. Pracuje w przemyśle mięsnym na różnych, odpowiedzialnych stanowiskach aż do przejścia w 1982 roku na emeryturę.

Za działalność konspiracyjną i bojową został odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska i odznaką "Akcja Burza" oraz wyróżniony patentem "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny".

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował Mieczysława Jałochę podporucznikiem Wojska Polskiego.

Podporucznik Mieczysław Jałocha ps. "Sem" zmarł 20 grudnia 2009 roku. Został pochowany 29 grudnia ub. roku na Cmentarzu Rakowickim.

opracowanie: Antoni Sielecki   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/j/jalocha_mieczyslaw/art.php