Adiutant dowódcy 106 DP AK
Antoni Daroszewski ps. Stefan

biogram

Antoni Daroszewski ps. Stefan
(źródło: Rzeczpospolita Partyzancka)

Proszowice, 13-04-2022

Podporucznik Antoni Daroszewski ps. Stefan; żołnierz Armii Krajowej, do konspiracji został wciągnięty przez swojego brata Leona (inżyniera) ps. Andrzej - był szefem działu montażowego w tajnej fabryce broni kryptonim "Ubezpieczalnia". "Stefan" pracował w niemieckiej firmie Niemca powiernika firmy przemysłowej "Ameisen" na stanowisku kierownika techniczno-handlowego. Zajmował się fałszowaniem dokumentów na potrzeby "Ubezpieczalni" oraz zaopatrzeniem niezbędnym do produkcji broni np. do produkcji zapalników. Brał udział w kradzieży 9 ton chloranu potasu z zakładów chemicznych "Bonarka". Podrabiane umiejętnie przez Antoniego rozmaite dokumenty, pozwalały na uzyskiwanie surowców do produkcji bez użycia siły.

     Zagrożony aresztowaniem w Krakowie, wiosną 1944 roku został przeniesiony do Inspektoratu miechowskiego AK "Maria" i objął stanowisko adiutanta komendanta (mjr. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego ps. Tysiąc) po Franciszku Gądku ps. Beton. Podczas Kazimiersko Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej należał do sztabu 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej "Dom", objął stanowisko adiutanta dowódcy dywizji.

opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Agnieszka Wątor; Służba mjr. Bolesława Michała Nieczui-Ostrowskiego w inspektoracie Armii Krajowej "Maria" w latach 1943-1945; [w:] Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, nr 46, czerwiec 2015
  2. Agnieszka Wątor; Działalność konspiracyjna kpt. Bolesława Michała Nieczui-Ostrowskiego w latach 1939-1943; [w:] Sowiniec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, nr 44, czerwiec 2014
  3. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Rzeczpospolita Partyzancka; Instytut Wydawniczy PAX; Warszawa 1991
  4. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944). Część I; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2001
  5. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski; Inspektorat AK "Maria" w walce t. II Kryptonim "Michał"-"Maria" (1943-VI.1944). Część II; Fundacja Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy AK i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu; Elbląg 2007

  6. journals.akademicka.pl
  7. sowiniec.com.pl
  8. historycy.org
  9. krakowianie1939-56.mhk.pl
  10. tomaszstezala.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/d/daroszewski_antoni/art.php