Łącznik 106. DP AK, spadochroniarz 6. PDPD
Kazimierz Chećko ps. Żuk
(ur.: 18.10.1928 - zm.: 6.10.2015)

biogram

Stefan Brożek ps. Hubert
(fot. zbiory IKP)

Proszowice, 7-07-2020

Pułkownik inżynier Kazimierz Chećko ps. Żuk, urodził się 18 października 1928 roku w Zaleszczykach. Był synem Jana zawodowego żołnierza 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych (także żołnierz ZWZ / AK) i Józefy W okresie okupacji, od 1942 do 1945 roku był żołnierzem konspiracji antyfaszystowskiej. Działał na terenie regionu miechowskiego w składzie 6. kompanii (kryptonim "Mors") 112. Pułku Piechoty ("Mleczarnia") 106. Dywizji Piechoty ("Dom") Armii Krajowej.

     Uczestniczył miedzy innymi: w odbiorze zrzutu 10 maja 1944 roku, osłonie odwrotu oddziału "Parasol" biorącego udział w zamachu na SS-Obergruppenführera Wilhelma Koppe 11 lipca 1944, w licznych transportach broni i innych.

     Od "zawsze" interesowała go technika, po wojnie wstąpił do Technikum Mechanicznego na Śląsku, a później do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. Po jej ukończeniu w 1951 roku objął stanowisko pomocnika szefa wydziału technicznego w Sulęcinie, gdzie szybko awansował dzięki swoim umiejętnościom dowódczym i technicznym.

     Od 1952 do 1957 roku, pełnił obowiązki szefa służby samochodowej w 120. pułku artylerii przeciwlotniczej w Węgrzynie, a następnie stanowisku pomocnika do spraw zaopatrzenia w wydziale technicznym 5. DP. W 1957 roku rozpoczął służbę w formującej się 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej i objął w niej stanowisko pomocnika szefa sztabu ds. technicznych, a następnie w 1966 r. stanowisko szefa sztabu 6. batalionu zaopatrzenia i remontu.

     Przez ponad 16 lat, realizował zadania związane z organizacją służb technicznych dywizji i jej jednostek oraz ich materiałowo technicznym zaopatrzeniem. W latach 1973 do 1985 pełnił odpowiedzialne stanowisko służbowe, jako dowódca Składnicy Pojazdów Mechanicznych w Krakowie.

2010 r., Maria Piwowarska odbiera dyplom od porucznika Adolfa Nowakowskiego i pułkownika Kazimierza Chećko
(fot. Magdalena Uchto / dziennikpolski24.pl)

     Po zakończeniu w 1985 roku zawodowej służby wojskowej, włączył się do działalności społecznej. Stał się aktywnym członkiem Krakowskiego Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy i różnych organizacji na terenie Krakowa. Od 2000 roku, do końca życia pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu "Maria" w Krakowie. Wspierał inicjatywy budowy pomników, obelisków, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci na cmentarzach. Pracował jako weryfikator zasług, odznaczeń, stopni wojskowych dla żołnierzy AK, organizował pomoc socjalną dla kombatantów AK i ich rodzin. Aktywnie uczestniczył także w działalności innych organizacji oraz stowarzyszeń kombatanckich.

     W Proszowicach ostatnio był w czerwcu 2014 roku, gdzie był honorowym gościem konferencji "Rzeczpospolita Partyzancka 1944 w historii Polski i regionu".

W małżeństwie z Krystyną Olejniczak doczekał się dwóch synów: Bogusława i Ryszarda.

     Zmarł 6 października 2015 roku w Krakowie. Uroczystość pogrzebowa z wojskową asystą honorową odbyła się 13 października 2015 r. na cmentarzu Batowice uczestniczyło w nim kilka pocztów sztandarowych, m.in.: Krakowskiego Oddziału ZPS, Zarządu Głównego AK, 106. DP AK, stowarzyszeń kombatanckich z rejonu Miechowa i Koszyc, Koła Łowieckiego "Sokół".

Odznaczenia: Krzyż Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej i BCh, Medalem Wojska Polskiego, Odznaką Akcji Burza, Złotą Odznaką Zasłużony dla Miasta Krakowa, Patentem "Weterana Walk o Niepodległość Ojczyzny" oraz wiele odznaczeń resortowych, związkowych, dyplomów uznania i innych.

Poniżej filmy z pogrzebu pułkownika "Żuka":

13 października 2015 r. cmentarz Batowice
(fot. youtube.com)

13 października 2015 r. cmentarz Batowice
(fot. youtube.com)

13 października 2015 r. cmentarz Batowice
(fot. youtube.com)


opracowanie: Andrzej Solarz   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
 1. Józef Belski; Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 22 lipca - 12 sierpnia 1944; Kazimierza Wielka 2014

 2. archiwum kpt. Antoniego Sieleckiego ps. Ansiel, Wir
 3. zbiory IKP

 4. youtube.com
 5. nekrologi.net
 6. muzeum-ak.pl
 7. bibliografia.malopolska.pl
 8. malopolska.pl
 9. dziennikpolski24.pl
 10. doczz.pl
 11. facebook.com/OdznakaSSSO
 12. zck-krakow.pl
 13. pl.wikipedia.org

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/c/checko_kazimierz/art.php