facebook
Znacząca postać...

    Dzisiaj jest poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.   (18 dzień roku) ; imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   |   praca-Jobsora   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   lista postaci   |   przyjaciele regionu   |   stąd pochodzili   |   "zwykli - niezwykli"   | 
 ludzie Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 
 |   "katyńczycy"   | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / ludzie ZP / rp1944 / Znacząca postać...
O G Ł O S Z E N I A| biogram autorstwa p.Agnieszki | odpis życiorysu (własnoręcznego) |

Znacząca postać...
Leopold Bochnak ps. Piotr
(ur.: 15.11.1892 - zm.: 15.06.1950)

życiorys napisany własnoręcznie przez Leopolda Bochnaka

zdjęcie z pogrzebu Leopolda Bochnaka, trumnę niesie Bolesław Nieczuja-Ostrowski, wkrótce przed jego aresztowaniem przez UB
(fot. archiwum gen. Bolesława Nieczuja - Ostrowskiego)

Proszowice, 9-01-2015

     Doskonałym uzupełnieniem i rozszerzeniem biogramu Leopolda Bochnaka ps. "Piotr"..., napisanego przez p. Agnieszkę jest jego życiorys spisany przez dowódcę Batalionu Sztabowego 106 DP AK Piotra Sławonia ps. "Swarożyc". Kpt. Sławoń przy opracowywaniu tego życiorysu w grudniu 1967 roku korzystał z brudnopisu napisanego własnoręcznie przez Leopolda Bochnaka i z wspomnień jego żony Marii Bochnak.

Odpis brudnopisu życiorysu

Urodziłem się dn. 15.XI. 1892 r. w Dominikowicach, pow. Gorlice. Do szkoły powszechnej uczęszczałem w Kobylance pow. Gorlice do 13 roku życia. Od 14 roku życia uczęszczałem do Gimnazjum Klasycznego w Gorlicach. Z chwilą wybuchu wojny światowej skończyłem 7 klas, a klasę 8 oraz egzamin dojrzałości zdawałem jako uczeń prywatny w 1916 r. Studia ukończyłem pracując na swoje utrzymanie. W czasie studiów gimnazjalnych należałem do tajnych kół młodzieżowych, których celem było szerokie uświadomienie narodowe i dokształcanie się w kierunku znajomości historii i literatury polskiej.

     Praca wojskowa w kierunku przygotowania się do walki czynnej (Związek Walki Czynnej, czy Związek Strzelecki) nie dotarła do Gorlic, a praca taka w tym, mieście byłaby napotkała na podatny grunt. Młodzież pod względem narodowym była dobrze przygotowana w tajnych kołach.

     Z chwilą wybuchu wojny światowej znalazłem się w byłym Królestwie Kongresowym na wakacjach u kolegi i pozostawałem tam aż do roku 1916 odcięty od Małopolski. W roku 1916 wróciłem do Małopolski i w drodze do rodzinnych Gorlic zostałem aresztowany przez żandarmerię austriacką jako uchylający się od służby wojskowej. Zostałem od razu wcielony do 20 pp. austriackiej z dniem 1 III 1916 r., a po odbyciu szkoły oficerskiej w Opawie odesłany na front austriacko-rosyjski na Bukowinę. Był to listopad 1916 r. Tam przebywałem do maja 1917 r. Na froncie austriacko-włoskim od maja 1917 do sierpnia 1917 r. W miesiącu sierpniu 1917 r. dostałem się podczas ofensywy XI nad ............ do niewoli włoskiej, gdzie przebywałem 14 miesięcy. W niewoli jeńcy Polacy wyodrębnili się wyodrębnili się z innych narodowości - przebywali w specjalnych polskich obozach jeńców, gdzie kształcili się i przygotowywali się do przyszłej pracy w zjednoczonej i niepodległej ojczyźnie.

     W listopadzie 1918 r. wstąpiłem do armii gen. Hallera formującej się podówczas we Włoszech. W armii Hallera byłem tłumaczem języka francuskiego, włoskiego przy misji polsko-francuskiej i przy organizacji jako członek Komisji Poborowej.

     Po zorganizowaniu armii gen. Hallera we Włoszech z rozkazem szefa Misji Wojsk we Włoszech zostałem przydzielony do Państwowego Urzędu dla spraw jeńców, uchodźców i robotników celem repatriacji w charakterze delegata objeżdżającego obozy jeńców, obozy internowanych celem wyszukiwania w nich Polaków i odsyłania ich do Polski. W tym samym charakterze byłem wysłany również do Albanii.

     W październiku 1919 r. powróciłem do kraju. Od października 1919 r. do marca 1920 r. zajmowałem stanowisko ref. stanów i ref. org. w dowództwie Frontu Pomorskiego, a od kwietnia 1920 r. do sierpnia 1920 r. w dowództwie I Armii (w tym czasie leżałem chory na malarię przez 4 miesiące, której nabawiłem się będąc w Albanii). Od października 1920 r. do listopada 1921 r. zajmowałem stanowisko ref. org... w dowództwie 6 Dywizji Piechoty (Kraków). Od grudnia 1921 r. do maja 1922 r. w Misji Wojskowej jako tłumacz j. Francuskiego (Kraków). Od maja 1922 r. do października 1922 r. zajmowałem stanowisko ref. mb. pers. w DOK V. Od listopada 1922 r. do kwietnia 1924 r. zajmowałem stanowisko oficera mat. i ref. mob. 41 pp w Suwałkach. Od kwietnia 1924 r. do sierpnia 1925 r. zajmowałem stanowisko kierow. kanc. w Dowództwie 6 Dywizji P. i ref. pers. podofic. w DOK V. Od kwietnia 1925 r. do grudnia 1925 r. na kursie przeszkolenia oficerów piechoty w Chełmnie. Od stycznia 1926 r. do września 1927 r. w XII pp jako mł. oficer komp. Od października 1927 r. do października 1931 r. jako komendant P.W. Pow. Myślenice, kurs W.P. w Poznaniu. Od października 1931 r. do chwili obecnej jako dowódca 7/12 pp. Kraków.

     W czasie służby wojskowej ukończyłem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Krakowie i uzyskałem absolutorium - nie składałem końcowych egzaminów. Ukończyłem dwuletnią Szkołę Nauk Politycznych oraz kurs handlowy w Wyższej Szkole Handlu w Krakowie. W czasie pobytu za granicą uzyskałem znajomość języków obcych w mowie jak również w piśmie - j. francuskiego, włoskiego i niemieckiego, a częściowo angielskiego. Jestem żonaty od października 1921r. - posiadam jedno dziecko.

     W wojnie 1939 r. brałem udział, jako kwatermistrz pułku i dowódca baonu. Od stycznia 1940 r. ścigany przez Niemców ukrywałem się przebywając w różnych stronach Polski, przeważnie na Podkarpaciu. Od 1941 do 18.03.1945 r. pracowałem w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Związku Plantatorów Tytoniu w Proszowicach k/Krakowa w dziale buchalterii. W tym samym czasie byłem czynnym członkiem ruchu oporu, jako zastępca Inspektora Rej. Miechów i z-ca dowódcy 106 Dywizji AK dodać należy wtedy też byłem nauczycielem tajnego Gimnazjum Koed.

Od 18.01.1945 r. pracowałem w charakterze nauczyciela gimnazjum. Od 1.01. 1946 r. do 31.08. 1946 r. pracowałem jako nauczyciel Gimnazjum Koed. w Książu Wielkim k/Miechowa.

Od 1.09. 1946 - XII 1948 r. pracowałem jako kierownik i buchalter w domach wypoczynkowych Prac. Przemysłu Cukr. w Kudowie Zdroju. Od grudnia 1948 r. pracowałem jako buchalter w hotelu "Polonica".

Uzupełnienia

W dn. 11.II. 1949 r. został aresztowany. Zmarł w szpitalu więziennym Montelupich dn. 15.06.

zdjęcie z pogrzebu Leopolda Bochnaka (fot. archiwum gen. Bolesława Nieczuja - Ostrowskiego)

OŚWIADCZENIE

Ponieważ we własnym życiorysie Leopold Piotr Bochnak ps. "Piotr" nie wspomina o swoich stopniach wojskowych i odznaczeniach, na podstawie niezbitych dowodów (akt) będący w posiadaniu pani Marii Bochnak zamieszkałej w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 25 stwierdzam:

stopnie oficerskie

  • wymieniony w listopadzie 1918 r. był podporucznikiem.
  • w roku 1922-1928 był porucznikiem.
  • w roku 1932-1938 był kapitanem.

odznaczenia

  • w roku 1928 m. dypl. 7772/...28 otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi.
  • w 1938 Brązowy Medal za długoletnią służbę
  • w 1939 Srebrny Medal za długoletnią służbę.
Komisja Weryfikacyjna dla spraw AK Okręgu Kraków zaśw. weryf. Nr 1575/... zweryfikowała "Piotra" Leopolda Bochnaka do stopnia podpułkownika ze starszeństwem 11 XI 1944 r. i odznaczyła Krzyżem Walecznych po raz pierwszy oraz Złotym Krzyżem z Mieczami.

Dodatkowo Komisja podniosła stopień do stopnia pułkownika i wnioskowała o Order Virtuti Militari V klasy.

opracowanie: Agnieszka Głowicka-Polkowska   W tym miejscu Redakcja IKP dziękuje p. Halinie Kulesza za pomoc w opracowaniu materiału i panu Tomaszowi Stężale z przysłanie nam materiału.

| biogram autorstwa p.Agnieszki | odpis życiorysu (własnoręcznego) |idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Najlepszym podziękowaniem jest miłość.
(bł. Arnold Janssen)
styczeń  18  poniedziałek
styczeń  19  wtorek
styczeń  20  środa
styczeń  21  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ