W AK od marca 1942 roku
Bogusław Bosak ps. Pytel
(ur.: 3.02.1923 - zm.: 7.02.2014)

biogram

Bogusław Bosak ps. Pytel
(fot. naszemiasto.pl)

Proszowice, 28-10-2019

Porucznik Bogusław Bosak ps. Pytel; urodził się 3 lutego 1923 r. w Ojcowie. W AK od marca 1942 r. do 18 stycznia 1945 r. Zaprzysiężony w Pieskowej Skale w plutonie Stanisława Krzemienia ps. Kamień podlegającego placówce w Skale i batalionowi "Dołęgi".

     Brał udział w akcjach wymierzonych w volksdeutschów m.in. na Woli Justowskiej, patrolach doliny Prądnika w rejonie Ojców-Pieskowa Skała, przenosił broń i tajną prasę, prowadził rozpoznanie sił niemieckich stacjonujących w Skale.

     Od wiosny 1945 r. pracował w telekomunikacji na Stanowisku Inspektora Technicznego na Okręg Krakowski, prowadził inspekcję od Żywca po Przemyśl. Od grudnia 1948 r. do kwietnia 1949 r. przebywał w areszcie śledczym Urzędu Bezpieczeństwa - najpierw w Krakowie, a następnie w Stargardzie Szczecińskim - przeszedł bardzo ciężkie tzw. "śledztwo". Skazany na 5 lat więzienia (7 kwietnia 1949 r. Olkusz), zwolniony na mocy amnestii. Po zwolnieniu z więzienia mimo nacisków UB dzięki zabiegom dyrektora, utrzymany w pracy. Prowadził wydział sieci miejskiej, współuczestniczył w pracach nad kilkukrotną rozbudową sieci telefonicznej w Okręgu Krakowskim.

     Związany z Muzeum Historii Armii Krajowej od samego początku, należał do grupy, która brała udział w likwidacji b. muzeum Lenina i pracował przy wystawie "Nasza Droga do Niepodległości". Prowadził przez wiele lat księgowość Muzeum, przez dwa lata prowadząc tak zwaną amerykankę, jednocześnie prowadził księgowość działającego przy Muzeum Historii Armii Krajowej Środowiska Powstańców Warszawskich.

     Pełnił dyżury na ekspozycji zapewniając społecznie jej opiekę i oprowadzanie jeden dzień w każdym tygodniu (czwartek), brał udział w prelekcjach dla młodzieży, propagował wśród Młodzieży historię AK, organizował przekazy dla Muzeum AK zachęcając do współpracy zwiedzających i znajomych, jednocześnie działał w Komisji Socjalnej ŚZŻ AK działając z pełnym oddaniem organizując nie tylko środki finansowe ale osobiście załatwiając formalności i zaopatrując w leki ciężko chorych.

     Prowadził sekretariat komisji od 1989 r. do 2008 r. pełniąc dyżury dwa razy w tygodniu i sporządzając wszelkiego rodzaju wnioski. Przeciętnie na każdym spotkaniu udzielano porady i pomocy kilku zainteresowanym (na przestrzeni każdego roku kilkaset spraw) współpracując w tym zakresie m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podgórzu. Bardzo sumiennie pomagał koleżankom i kolegom, odwiedzał chorych w szpitalach i domach w całym okręgu krakowskim, załatwiał dla nich zapomogi, działał w Funduszu Pomocy Żołnierzom AK. Życzliwy i pomocny kolega. Zawsze obecny na spotkaniach i odczytach w Muzeum AK. Bardzo aktywnie działał aż do swojej ciężkiej choroby na rzecz kombatantów w Komisji Socjalnej.

     Zmarł 7 lutego 2014 roku w Krakowie, został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Batowicach (Prądnik Czerwony). Pogrzeb miał uroczystą oprawę, oprócz rodziny i przyjaciół na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziła go kompania honorowa Wojska Polskiego wraz z pocztem sztandarowym.

Za swoją pracę odznaczony został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej (Londyn), Medalem Wojska, Odznaką "Honoris Gratia".

opracowanie: red.   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. old.muzeum-ak.pl
  2. zck-krakow.pl
  3. muzeum-ak.pl
  4. naszemiasto.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/rp1944/b/bosak_boguslaw/art.php