Ksiądz legenda
Jan Duniec
(ur.: 25.07.1907 - zm.: 20.11.1968)

biogram

ksiądz Salezjanin Jan Duniec  (fot. zbiory autora)

27-10-2008

Jan Duniec, s. Jana i Zofii z d. Nowak, urodził się 25 lipca 1907 roku w Przemęczanych. Zmarł w dniu 20 listopada 1968 roku w parafii Święte, powiat Środa Śląska. Magister Prawa Kanonicznego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie - Wydział Teologii.

     Urodził się w rodzinie, gdzie rodzice umieli przekazać swym dzieciom miłość do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Radziemicach. Poznał życie św. Jana Bosko i zapragnął dostać się do Zakładu Salezjanów w Oświęcimiu, gdzie przebywa przez 4 lata. W 1923 roku zostaje przyjęty do Nowicjatu Salezjańskiego w Kleczy Dolnej.

     W latach 1930 - 1934 odbywa studia teologiczne w Krakowie. W dniu 3 czerwca 1934 roku otrzymuje w Krakowie z rąk Arcybiskupa, Metropolity Adama Stefana Sapiehy święcenia kapłańskie. Jako młody neoprezbiter powraca do macierzystego Oświęcimia i pracuje w charakterze ekonoma i nauczyciela muzyki. W roku szkolnym 1935 - 1936 jest katechetą w parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie na Dębnikach.

     W roku szkolnym 1936 - 1937 przebywa w Zakładzie im. Abrahamowiczów we Lwowie, gdzie pełni funkcje radcy szkolnego. Równocześnie studiuje na Uniwersytecie Jana Kazimierza zdobywając w 1937 roku tytuł magistra Prawa Kanonicznego. W roku szkolnym 1937 - 1938 jest katechetą w gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie.

     W dniu 12 września 1937 roku w Radziemicach miało miejsce wielkie święto. W tym uroczystym dniu Kółko Rolnicze w Radziemicach obchodziło jubileusz 25-letniego istnienia. W uroczystości, która rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w miejscowym kościele przez księdza proboszcza Franciszka Toborskiego brało udział kilka tysięcy ludzi. Podczas Mszy św. okolicznościową homilię patriotyczną wygłosił ksiądz Salezjanin mgr Jan Duniec.

     W 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej jest wykładowcą w Seminarium Salezjanów w Pogrzebieniu. Rozpoczęcie II wojny światowej przez Niemców zmusza zakonników do opuszczenia Pogrzebień. Powraca do rodzinnych stron i w parafii Zielenice pomaga w pracy duszpasterskiej. Ksiądz Jan Duniec nie zapomina o swoich współbraciach i często z narażeniem osobistej wolności, zdrowia i życia zdobywa żywność dla swoich współbraci, zwłaszcza w Łosiówce.

     W czasie okupacji współpracuje z oddziałami AK na Ziemi Proszowickiej, przede wszystkim z Radą Opiekuńczą, niosąc pomoc duchowną i materialną ludności wysiedlonej przez hitlerowców. Jego praca konspiracyjna polegała na łączności między poszczególnymi oddziałami AK w rejonie Radziemic i Łętkowic oraz obsłudze radiostacji.

     To duże zaangażowanie osobiste w okresie okupacji przepłacił chorobą nerek, która zakończyła się operacją w 1943 roku. Po zakończeniu wojny powraca do Ostrzeszowa, gdzie czynnie bierze udział w zorganizowaniu gimnazjum i internatu Salezjanów.

     W roku 1945 ówczesny ks. Prymas Kardynał August Hlond skierował apel do diecezji i zakonów Polsce: Ziemie Odzyskane na Zachodzie potrzebują duszpasterzy. Wśród pionierów Salezjanów znalazł się ks. Jan Duniec, który w lipcu 1945 roku pojechał do Twardogóry (woj. wrocławskie). To ks. Jan w Twardogórze kładzie podwaliny pod Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych. Do nowo otwartego kościoła pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki Wiernych, poświęconego dniu 8 grudnia 1946 roku, sprowadza od Salezjanów z Oświęcimia figurę Maryi Wspomożycielki Wiernych.

Twardogóra, Bazylika Mniejsza Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (fot. turfoto.info)
     W krótkim czasie zaczyna się kult figury Maryi Wspomożycielki Wiernych. Modlitwy uwieńczone bywają raz po raz darami łask od Boga. Kiedy ks. Jan Duniec udzielił błogosławieństwa przed obrazem Maryi Wspomożycielki Wiernych, dziecku konającemu, dziecko wróciło do zdrowia. Inny przykład to nagłe uzdrowienie dziecka, które urodziło się ślepe. Liczne łaski, jakie raczyła udzielać Maryja Wspomożycielka Wiernych, w krótkim czasie sprawiły kult figury wiernych miast i wsi. Duża ilość pielgrzymek i liczne ofiarowane wota ofiarowane Maryi Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze, są dowodem zewnętrznym historycznych faktów uzdrowień i różnych łask. Kuria Wrocławska doceniając zdolności organizacyjne ks. Jana Duńca mianuje go Dziekanem okręgu Milicza. Działalność organizacyjna i sprawiedliwość społeczna oraz obrona praw Kościoła nie uszła uwadze ówczesnych władz świeckich w Twardogóry. Jego osoba spotyka się gwałtownością ataków, a nawet zamachów na Jego życie. Z wielkim bólem musi opuścić Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze.

     W latach 1954 - 1957 pracuje w parafii Szklary Górne. Po trzech latach zostaje Dyrektorem i Proboszczem w Środzie Śląskiej, gdzie od 1964 roku zostaje Dziekanem Dekanatu Środzkiego. W 1966 roku spełniając prośbę przełożonych obejmuje parafię w miejscowości Święte, pozostając Dziekanem. Środzkiego dekanatu. W dniu 17 marca 1968 roku przechodzi bardzo ciężki zawał serca. Trzy miesiące przebywa w szpitalu w Środzie Śląskiej. W dniu 18 czerwca powraca do Świętego. Arcybiskup Kominek odwiedzając go w szpitalu prosi i nakłania ks. Jana Duńca do rocznego urlopu, który nakazywali lekarze. Niestety żarliwość duszpasterska nie pozwalają pójść za roztropną radą i poleceniem.

     W dniu 20 listopada - rano - nie czuje się najlepiej. Prosi księdza katechetę, aby za niego odprawił poranną Mszę św., a on weźmie drugą. Po Mszy św. śniadanie, idzie do pokoju, aby się ogolić, wraca do kuchni i cieszy się, bo ks. katecheta pojedzie na religię, gospodyni na zakupy do Wrocławia, a (...) ja sobie odpocznę i raz się dobrze wyśpię - powiedział! Prosi jeszcze gospodynię o szklankę herbaty, zwraca się ku drzwiom - i nagle przewraca się - kilka ruchów rękami i kilka niezrozumiałych słów i oto skończył się bieg doczesny życia ks. Jana Duńca. Leżał spokojnie, jakby spał. Spełniło się jego życzenie: (...) ja sobie odpocznę i raz się dobrze wyśpię. Msza żałobna w Środzie zgromadziła ponad 90 kapłanów i olbrzymie rzesze wiernych przybyłych z Twardogóry i Środy Śląskiej. Mszę św. celebrował ks. Arcybiskup Bolesław Kominek, Ordynariusz Wrocławski.

Ksiądz Salezjanin Jan Duniec spoczywa na cmentarzu w Radziemicach.

Artykuł powstał przy dużej pomocy mgr Haliny Krzyś z Krakowa.

opracowanie: Zbigniew Pałetko   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. materiały IKP
  2. Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - strona www
  3. Opiekun dwutygodnik diecezji kaliskiej - strona www
  4. Diecezja Kaliska - strona www
  5. Fotografia krajoznawcza - strona www

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/krajanie/duniec_jan/art.php