Zawód nauczyciela wybrał już w dzieciństwie
Stanisław Maj
Górka Stogniowska
(ur.: 20.01.1900 - zm.: 1940)

Stanisław Maj
(fot. ogrodywspomnien.pl)
Stanisław Maj
(fot. muzeumkatynskie.pl)

27-04-2020

Podporucznik rezerwy Stanisław Maj. Urodził się 20 stycznia 1900 roku w Górce Stogniowskiej. Był synem Antoniego i Katarzyny z domu Zemełka. Został ochrzczony 21 stycznia 1900 roku przez ks. Wincentego Bogackiego, rodzicami chrzestnymi byli: Piotr Podwiązka i Rozalia Dudzik.

     Do 1919 roku mieszkał z rodzicami, wykształcenie elementarne zdobył od starszych braci i matki. Jako dziesięciolatek uczył wraz z matką uczył dzieci w rodzinnej wiosce języka polskiego i arytmetyki (do 1914 roku). Po otwarciu w 1916 szkoły w Stogniowicach uczęszczał do niej przez półtora roku, po tym okresie zdał egzamin do piątej klasy gimnazjum matematyczno-przyrodniczego w Miechowie. Ukończył je w 1923 roku i podjął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

     Absolwentem UJ został w 1927 roku i od sierpnia tego roku do września następnego był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie i żołnierzem 50. Pułku Piechoty w Kowlu.

     Stopień podporucznika otrzymał ze starszeństwem od 1 stycznia 1931 roku, został przydzielony do 74 Pułku Piechoty. Był nauczycielem w szkole powszechnej, później w gimnazjum w Siemianowicach Śląskich, a następnie w Państwowym Gimnazjum Żeńskim w Tarnowskich Górach.

     Jeniec obozu w Kozielsku skąd rodzina (starszy brat Marcin) otrzymała od niego ostatni list datowany 27 września 1939 roku. Został zamordowany w 1940 roku w Katyniu, pochowany jest na miejscowym Polskim Cmentarzu Wojennym.

Stanisław Maj był kuzynem Józefa Kopcia z Łaganowa, który również został zamordowany w Katyniu.

opracowanie: Andrzej Solarz   

list z Kozielska z 23 XI 1939 roku
(fot. ogrodywspomnien.pl)


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Warszawa 2000
  2. Dziennik Polski z 11 marca 2005 r.

  3. ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl
  4. ogrodywspomnien.pl
  5. muzeumkatynskie.pl

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/katynczycy/maj_stanislaw/art.php