Łącznościowiec ze Skalbmierza
Kazimierz Janowski
Skalbmierz
(ur.: 21.02.1904 - zm.: 1940)

Kazimierz Janowski
(fot. Księga Cmentarna...)

25-06-2020

Porucznik Kazimierz Janowski. Urodził się 21 lutego 1904 roku w Skalbmierzu. Był synem Walentego i Magdaleny z domu Gas. Ukończył gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach i Wyższą Szkołę Handlową. W Księdze Pamiątkowej SGGW z 1937 roku występuje jako absolwent Wydz. Leśnego z 1935 r.

     W 1927 służył w 9 Pułku Łączności, następnie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Łączności. 20 września 1928 roku został przeniesiony do rezerwy. Odbył ćwiczenia rezerwy jako dowódca plutonu w pułku radiotelegraficznym w latach: 1929, 1930, 1932, 1934, 1936.

     Zamordowany w 1940 roku, pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie. W 2007 roku został pośmiertnie awansowany na stopień kapitana.

opracowanie: red.   


ŹRÓDŁA, BIBLIOGRAFIA:
  1. Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Warszawa 2003
  2. Lista osób zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Miednoje mianowanych pośmiertnie na kolejne stopnie

  3. ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl
  4. agrobiol.sggw.pl
  5. sejm-wielki.pl
  6. timenote.info
  7. ogrodywspomnien

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/ludzie/katynczycy/janowski_kazimierz/art.php