Archiwalne zdjęcia zabudowań Związku Plantatorów Tytoniu w Proszowicach

najprawdopodobniej lata 1953-54 (źródło: zbiory Wojciecha Nowińskiego)

Proszowice, 27-12-2019

     Na pierwszym zdjęciu (powyżej) warto zwrócić uwagę na kilka obiektów: budowany właśnie drugi magazyn zbożowy (pierwszy już stoi), tuż za nim widać budowę magazynu PZGS, obok zaś trwa przebudowa biurowca PZGS. Brak jest jeszcze ulicy Nowej, a w miejscu, w którym kiedyś powstanie, stoi wiata z wagą dla pojazdów oraz inne budynki.

     Tereny te od czasów przedwojennych należały do Związku Plantatorów Tytoniu. Oprócz wspomnianej wagi z budynków należących do ZPT widzimy jeszcze magazyny oraz warsztat. Długi barak znajdujący się w centrum zdjęcia (stoi równolegle do magazynów zbożowych) odegrał znaczący epizod w historii proszowickiego lecznictwa - to właśnie w nim urządzono w 1944 r. prowizoryczny szpital dla około 150 osób, które chore lub ranne przybyły do Proszowic po upadku Powstania Warszawskiego.

najprawdopodobniej lata 1953-54 (źródło: zbiory Wojciecha Nowińskiego)

     Druga część zdjęcia (wyżej) zawiera kolejne zabudowania Związku Plantatorów Tytoniu, w tym biurowiec z charakterystyczną schodkową fasadą - jest to bodajże jedyny istniejący do dzisiaj budynek należący kiedyś do ZPT. Na drugim planie widoczne są zabudowania przy ówczesnej ulicy 1 Maja, w tym budynek ówczesnego sądu (duży biały budynek w centrum), w którym obecnie mieści się przychodnia lekarska. Z tyłu za tym budynkiem mieścił się kiedyś szpital dla ubogich, kaplica (lub nawet kościół) pod wezwaniem św. Ducha oraz cmentarz. Wszystko to zostało zlikwidowane najpóźniej w połowie XIX w.

     O pierwotnej roli tych terenów przypomniano sobie, gdy powstawały budynki Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy oraz Urzędu Skarbowego - podczas kopania pod fundamenty pojawiły się w wykopach liczne kości ludzkie. Powstawanie jednego z wymienionych budynków widzimy również na zdjęciu numer 2 - wprawne oko w powiększeniu zauważy w tyle, w centrum zdjęcia, szalunki przygotowane dla fundamentów powstającego budynku Urzędu Miasta.

opracowanie: Wojciech Nowiński   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/lamy/foto/20191227tytoniu/art.php