facebook
.: Pożółkłe łamy prasy, dokumenty, zdjęcia... - skarby archiwów :.

    Dzisiaj jest piątek, 20 września 2019 r.   (263 dzień roku) ; imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   ostatnio dodane   |   gazety   |   zdjęcia, filmy   |   dokumenty   | 
 skarby archiwów 
 | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / pożółkłe łamy / skarby archiwów
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Pożółkłe łamy prasy, dokumenty, zdjęcia... - skarby archiwów

Proszowice w XIX wieku cz. 1, miasto w pierwszej jego połowie
Proszowice, 10-08-2019; Henryk Pomykalski
W stosunku do miast prywatnych i duchownych powiatu miechowskiego, daleko korzystniej przedstawiał się status prawny miast rządowych w regionie. Proszowice i Słomniki zdaniem prof. F.Kiryka podniesione zostały do rangi miast jako przeciwwaga w stosunku do istniejących miast duchownych. Sytuacja polityczna jaka wykształciła się w dobie walk Wł.Łokietka o Kraków groziła, że teren ten niezwykle ważny gospodarczo...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Skalbmierz w XIX wieku cz. 5, propinacja
Proszowice, 1-08-2019; Henryk Pomykalski
Do 1863 roku suma uzyskiwana z tytułu dzierżawy propinacji w Skalbmierzy, była w zasadzie tego samego rzędu co w Koszycach i w Opatowcu. Natomiast znacznie niższa niż w Miechowie i w Proszowicach. Dopiero kontrakt zawarty na rok 1837 przybliżył dochody do poziomu w tych miastach, by znów, w latach 50-tych ulec zmianie na niekorzyść w stosunku do tych miast...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Skalbmierz w XIX wieku cz. 4, handel
Proszowice, 19-07-2019; Henryk Pomykalski
W pierwszej połowie XIX wieku, na terenie ziem Królestwa Polskiego, podobnie jak niemal na obszarze całej Europy Wschodniej, handel detaliczny był słabo rozwinięty [J.Kuliszer; Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych t. II; Warszawa 1961, s.13]. Ogromna większość towarów nie wymagała pośrednictwa kupców czy przekupniów...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Skalbmierz w XIX wieku cz. 3, rzemiosło
Proszowice, 26-06-2019; Henryk Pomykalski
Ustawa z dnia 31 XII 1816 roku o upowszechnianiu rzemiosł, kunsztów i profesji w Królestwie Polskim wraz z aneksem z dnia 19 III 1817 roku, zasadniczo stanowiła o strukturze organizacyjnej rzemiosła w Królestwie Polskim. Powstanie określonego rodzaju cechu mogło zaistnieć pod warunkiem prowadzenia działalności w danym mieście przez przynajmniej 10 majstrów...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Skalbmierz w XIX wieku, rolnictwo cz. 2
Proszowice, 10-05-2019; Henryk Pomykalski
Przed rozbiorami w ówczesnych powiatDecydujący wpływ na rozwój rolnictwa w miastach naszego regionu miały warunki przyrodnicze, sytuacja prawna miast i mieszkańców oraz położenie wynikające z przebiegu granicy między Rosją i Austrią. W latach 1815-1869 w decydującej większości miast guberni kielecko-radomskiej rolnictwo stanowiło jedno z głównych zajęć [S.Marcinkowski; Miasta kielecczyzny...; s.187]...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Skalbmierz w XIX wieku, ustrój i stosunki własnościowe cz. 1
Proszowice, 29-04-2019; Henryk Pomykalski
Przed rozbiorami w ówczesnych powiatach, księskim i proszowskim, miasta tego regionu przedstawiały zróżnicowany obraz stosunków własnościowych i ustrojowych. Król Kazimierz Wielki lokował nad rzeką Szreniawą Proszowice (1358), Słomniki (1358), zaś jego siostra Elżbieta - Koszyce (1374). Najwcześniej na tym terenie pojawiły się miasta duchowne; Opatowiec (1271), Nowe Brzesko (1279) oraz Skalbmierz (1342)...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Opatowiec w XIX wieku, propinacja - cz.6
Proszowice, 27-03-2019; Henryk Pomykalski
Pod względem posiadania propinacji, Opatowiec był miastem o podzielonym użytkowaniu. Zgodnie z przywilejem nadanym przez Władysława IV w 1633 roku należała ona do mieszczan [AGAD-KRSW, nr 2164; Opisanie historyczne oraz topograficzno-statystyczne m. Opatowca w woj.krakowskim. Sporządził Adam Kroczewski-burmistrz; Opatowiec 1822 r.s.69-72]. W opinii Asesora prawnego KRSWiP z 2 IX 1821 r. [...] Propinacja z mocy przywilejów lokacyjnych służyła mieszczanom samym...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Opatowiec w XIX wieku, handel - cz.5
Proszowice, 19-03-2019; Henryk Pomykalski
Opaci tynieccy lokując miasto u ujścia Dunajca do Wisły, zamierzali uczynić z Opatowca ważny ośrodek handlu. Położenie ze wszech miar predysponowało miasto do tej roli [F,M.Sobieszczański; Opatowiec [w:] Encyklopedia Powszechna, t. XIX; Warszawa 1865; s.955-956]. Król Stanisław August Poniatowski w 1778 roku zatwierdził przywileje miasta, wśród których były min:...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Opatowiec w XIX wieku, rzemiosło - cz.4
Proszowice, 13-03-2019; Henryk Pomykalski
Sytuację mieszkańców Opatowca, także rzemieślników w drugiej połowie XVIII wieku i w pierwszej połowie XIX wieku regulowała umowa między Benedyktami z Tyńca a miastem z 1755 r. Rzemiosło wraz z mieszkańcami miasta ponosiło ciężary. Obok ogólnych obciążeń, zobowiązani byli do stałych rocznych opłat, min, szewcy - 18 zł, rzeźnicy - 4 zł...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Opatowiec w XIX wieku, rolnictwo - cz.3
Proszowice, 28-02-2019; Henryk Pomykalski
W latach 1815-1869 w decydującej większości miast guberni kielecko-radomskiej rolnictwo stanowiło jedno z głównych zajęć [S.Marcinkowski; Miasta kielecczyzny...; s.187]. Na ogólną liczbę 114 miast guberni radomskiej w 14-tu wyłącznym było rolnictwo, a w pozostałych stanowiło podstawowe źródło utrzymania ludności. Do nich należał Opatowiec...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Działoszyce w XIX wieku cz.1
Proszowice, 15-02-2019; Henryk Pomykalski
Były jedynym obok Miechowa miastem obwodu, które nie utraciło w 1869 roku prawa miejskiego. Przed rozbiorami charakteryzowały się skomplikowanym układem własnościowym. Często sprzedawano miasto, stąd wielu jego właścicieli. W drugiej połowie XVII wieku Działoszyce należały do rodziny Jordanów, a sto lat później po Piotrze Ożarowskim, właścicielką miasta była Marcjanna Jabłonowska. Od 24 lipca 1796 roku Działoszyce stanowiły współwłasność...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Z dziejów Koszyc w XIX wieku cz.1
Proszowice, 7-02-2019; Henryk Pomykalski
Wreszcie stało się zadość sprawiedliwości dziejowej. Po latach poniewierki, jakie niosła rzeczywistość miasteczek naszego regionu pod zaborem rosyjskim z dniem 1 I 2019 roku, gdy Opatowiec i Koszyce wreszcie odzyskały prawa miejskie, możemy mówić o przywróceniu ich statusu sprzed rozbiorów Polski. W tamtym czasie miasta nad Wisłą, Szreniawą i Nidzicą przedstawiały zróżnicowany obraz stosunków własnościowych i ustrojowych...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Opatowiec w XIX wieku - cz.2
Proszowice, 8-01-2019; Henryk Pomykalski
Ważnym dokumentem na podstawie, którego funkcjonował Opatowiec jako własność klasztoru tynieckiego, a później prywatna, była umowa między konwentem benedyktynów a miastem z 1755 roku. Zakon tyniecki reprezentował przeor Fortunat Albrechtowicz, a miasto burmistrz Józef Uznański wraz z reprezentacją mieszczan w osobach:...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Opatowiec - ustrój, stosunki własnościowe cz.1
Proszowice, 2-01-2019; Henryk Pomykalski
Na mapie naszego regionu, po blisko 150 latach, Koszyce i Opatowiec odzyskały prawa miejskie. Mam mieszane uczucia, co to znaczy? Czy decyzja caratu z 1869 roku winna skutkować o statusie tych miast w okresie międzywojennym w dobie PRL i do dziś? Trochę za późno, ale lepiej niż wcale...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Nasz region w XIX wieku - o rzekach
Proszowice, 18-12-2018; Henryk Pomykalski
Ważne znaczenie dla życia w naszym regionie miała i ma Wisła. W okresie rozbiorów Polski stanowiła granicę obwodu, powiatu i państwa carów. Bezpośrednio położone nad tą rzeką Koszyce, Nowe Brzesko oraz Opatowiec dotkliwie ponosiły konsekwencje peryferyjnego położenia.

Lewobrzeżne dopływy Wisły, Szreniawa i Nidzica wyznaczały swym zasięgiem granice obwodu, a później powiatu miechowskiego...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
17 luty 1863 - tragiczna bitwa miechowska
Proszowice, 10-02-2018; Henryk Pomykalski
Apolinaremu Kurowskiemu, szczeremu patriocie, udało się w Ojcowie, zorganizować blisko 2-tysięczny oddział partyzancki. W drodze armii powstańczej, w głąb Królestwa, należało opanować Miechów, ważny ośrodek carskiej władzy i zasobny w magazyny, pełne wszelkiego rodzaju materiałów wojennych. Przeprowadzony atak na miasto, bez wiedzy, że zostało ono przez Rosjan przygotowane do odparcia ataku powstańców, spowodowało tragedię atakujących i mieszkańców miasta...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Ocalmy od zapomnienia - Zagrody Królewskie
Proszowice, 23-01-2018; Henryk Pomykalski
Zagrody, przez wieki siedziba klucza dóbr Wielkorządowych Królewskich, odgrywały ważną rolę w zaopatrzeniu Wawelu w produkty żywnościowe, były etapem w przemieszczaniu dworu i urzędników królewskich z Krakowa do Wilna, oraz wypoczynku koronowanych głów Rzeczpospolitej. Królowa Bona, świetny organizator zarządzanych przez nią dóbr, uczyniła z Zagród znaczący ośrodek produkcji warzyw, tzw. włoszczyzny, których nasiona przywiozła z Włoch...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Ocet miodowy doskonały - kuchnia Mieroszewskich i Kleszczyńskich...
Proszowice, 13-10-2017; Henryk Pomykalski
Ocet,znany ludziom od tysiącleci. Jest go pełno w sklepach. Poniżej przekazuję przepis na produkcję octu w gospodarstwie Mieroszewskich w Czechach.

Ocet miodowy doskonały...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Miód Trzeciak - kuchnia Mieroszewskich i Kleszczyńskich z Czech
Proszowice, 25-09-2017; Henryk Pomykalski
W nauczaniu historii przywiązywałem dużą wagę do szacunku dla przeszłości Małej Ojczyzny, pamięci o rodzinnej tradycji i wszelkiego rodzaju pamiątek, świadków historii. Wyrazem tego jest min. imię patrona Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, prof. Emila Godlewskiego, pomnik Kosynierów i Bartosza Głowackiego, dzieło prof. Bronisława Chromego i inne.

Wśród wielu rozmów o pamiątkach rodzinnych, szczególne wrażenie na mnie uczyniła ta, podczas której uczeń zaprezentował oryginalny zeszyt, z twardą oprawą i złoconym grzbietem. Jego treść stanowi około 100 przepisów,...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Rolnictwo w latach 1815-1869, Nowe Brzesko (część I)
Proszowice, 6-01-2017
W połowie XIX wieku, na ogólną liczbę 114 miast guberni, w 14-tu niemal wyłącznym zatrudnieniem mieszkańców było rolnictwo, w 44 stanowiło ono główne źródło utrzymania. Łącznie, w guberni było 58 miast określanych jako rolnicze. Spośród nich 31 miało status miast rządowych, a 27 prywatnych. Wśród nich znajdowało się Nowe Brzesko...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Rolnictwo w miastach obwodu/powiatu miechowskiego...
Proszowice, 29-11-2016
W latach 1815-1869, w niemal wszystkich miastach guberni kielecko-radomskiej, rolnictwo stanowiło jedno z podstawowych zajęć mieszkańców. Józef Wiślicki w opisie powiatu miechowskiego z 1850 roku, pisał ...posiadał urodzajne niwy, a nade wszystko dorodny, rześki lud (...) jest pozbawiony opałowego drzewa, do czego przyczyniła się urodzajność ziemi...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Dzierżawa targowego i jarmarcznego w Proszowicach w latach...
Proszowice, 23-06-2016
Źródłem dla tego artykułu, podobnie jak poprzednich, są materiały w zasobach Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w dziale Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych oznaczonych numerami 2667 i 2668.W sumie jest to 857 kart, mniej lub bardziej ważnych informacji dotyczących Proszowic w latach 50 i 60-tych XIX wieku. Traktują min. o sprawach dzierżawy propinacji, gruntów ornych, targowego, jarmarcznego i innych...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Porównajmy opłaty targowe, z wieku XIX i XXI w Proszowicach
Proszowice, 27-05-2016
W tabeli brak jest danych dotyczących Słomnik, Działoszyce, Książ Wielki i Opatowiec były własnością prywatną. W skali lat 1821 - 1827, najwyższe dochody z dzierżawy targowego posiadały Koszyce, w latach 1828 - 1831 Proszowice. W przedstawionym okresie, wyjątkiem 1823 roku, najniższe dochody pozyskiwało Nowe Brzesko.

Na tle porównawczym z innymi miastami, zwraca uwagę stosunkowo niski dochód Miechowa - siedziby powiatu...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Planowane dochody miast z dzierżawy targowego i jarmarcznego...
Proszowice, 23-04-2016
W naszym mieście, od wieków, o takim wydarzeniu jakie ma miejsce w każdą środę, mówimy przemiennie, targ lub jarmark. Ten cotygodniowy handel na placach naszego miasta, a w sąsiednich miejscowościach w innych dniach, odbywa się od czasu nadania tym miastom praw miejskich i nazywa się targiem!

Nie zachował się przywilej lokacyjny Proszowic. Ale, cytuję za prof. F.Kirykiem,...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 
Dochody miast obwodu/powiatu miechowskiego
Proszowice, 29-03-2016
Burzliwe dzieje naszego narodu, szczególnie w XIX i XX wieku zniszczyły fizycznie i psychicznie, miliony istnień naszych rodaków. Wydaje się, że o tej daninie krwi i cierpień, mamy świadomość. Tym wydarzeniom towarzyszyły pożary i grabież wszelkiego rodzaju zabytków, dóbr materialnych, dzieł sztuki i archiwów. Dziś, niewyobrażalna ich ilość znajduje się w niemieckich rodzinach i w Rosji...
   Pożółkłe łamy... - skarby archiwów 


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Różnorodność jest przyprawą, która nadaje życiu cały smak.
(William Cowper)

wrzesień  20  piątek
[10.00]   (Proszowice)
warsztaty "Z pracowitą pszczółką"
[18.00]   (Szczytniki)
zebranie wiejskie
[19.00]   (Łaganów)
zebranie wiejskie
wrzesień  21  sobota
[10.00]   (Kraków)
koncert Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka w Krakowskim Teatrze Variete
[16.00]   (Wieliczka)
Zwiedzanie z kustoszem wystawy "Pamięć morza" w kopalni soli
[18.00]   (Szklana)
zebranie wiejskie
wrzesień  22  niedziela
[15.00]   (Proszowice)
II. Bieg Proszowicki
[18.00]   (Koczanów)
zebranie wiejskie
wrzesień  23  poniedziałek
DŁUGOTERMINOWE:
NA SKRÓTY
 • prossoviana on-line

 • Rzeczpospolita Partyzancka 1944


 • PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
  strona redakcyjna
  regulamin serwisu
  zespół IKP
  dziennikarstwo obywatelskie
  legitymacje prasowe
  wiadomości redakcyjne
  logotypy
  patronat medialny
  archiwum
  reklama w IKP
  hierarchia
  parametry
  miejsce prezentacji
  ceny
  przyjaciele
  copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
  Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
  Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

  KONTAKT Z REDAKCJĄ
  KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ