facebook
.: Felietony, opracowania - opracowania :.

    Dzisiaj jest poniedziałek, 08 marca 2021 r.   (67 dzień roku) ; imieniny: Beaty, Juliana, Wincentego Dzień Kobiet    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   |   praca-Jobsora   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   artykuły dodane ostatnio   |   postacie   |   miejsca   |   wydarzenia   | 
 opracowania 
 | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / felietony, opracowania / opracowania
O G Ł O S Z E N I A


Felietony, opracowania - opracowania

Proszowice w okresie Konstytucji 3. Maja 1791 roku
Proszowice, 9-02-2021; Henryk Pomykalski
Konstytucja 3 - Maja 1791 roku ogłoszona została w szczególnie trudnych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, w jakich znalazła się Polska. Anachroniczny ustrój i stan naszej gospodarki wymagały natychmiastowych, gruntownych reform. I rozbiór Polski w 1772 roku, był kubłem zimnej wody na stan umysłów znacznej części społeczeństwa. Podjęto reformy...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Wiekowa orkiestra, a coraz młodsza...
Niegardów, 16-09-2020; Marcin Szwaja
Ich instrumenty dęte, blaszane i drewniane zawierają cząstkę historycznej melodii, pozyskanej od magicznego szmeru płynącej rzeki Szreniawy. Większość członków tej orkiestry to wielopokoleniowa rodzina. Pieczołowicie pielęgnują muzyczne tradycje i z dumą przekazują swym następcom. Dzisiaj są godnymi ambasadorami swych pradziadków - pierwszych założycieli orkiestry dętej "Przyszłość"...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Reformacja na Ziemi Proszowskiej
Proszowice, 15-06-2020; Henryk Pomykalski
Odrodzenie nazywamy złotym wiekiem naszej kultury. W podręcznikowym ujęciu, najczęściej osiągnięcia tej epoki sprowadzamy do wielkich nazwisk, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika, czy Wawelu z Katedrą. Pomyślnemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszyło znaczenie polityczne na arenie międzynarodowej, siła militarna oraz ogromny obszar państwa, będący tyglem różnych narodowości i kultur. Istniały pełne możliwości wojny religijnej, takiej jakie miały miejsce na Zachodzie Europy...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Rys historyczny powiatu proszowskiego
Proszowice, 1-06-2020; Henryk Pomykalski
Ziemia Proszowska, część Małopolski, na jej tle, wyróżnia się w zakresie warunków przyrodniczych i tradycji kulturalnych. Płaskowyż Proszowski, rzeka Szreniawa, lewy dopływ Wisły, wraz ze swoim dorzeczem tworzy swoistą fizjografię terenu wyznaczonego urodzajnym czarnoziemem.

Motyw Szreniawy stanowi dumnie o herbach najbardziej znaczących rodach Rzeczpospolitej...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Ziemia Proszowska
Proszowice, 12-05-2020; Henryk Pomykalski
Okres neolitu w dziejach człowieka jest tym, kiedy min. zaczął uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. Prowadząc prymitywną gospodarkę rolną silnie odczuwał różnice w plonach w zależności od tego, na jakiej gospodaruje ziemi. Stąd te najurodzajniejsze, w tym czarnoziemy były gęsto zaludnione. W Polsce mamy około 1% czarnoziemów z czego znacząca część zalega nasz region. One zadecydowały, że możemy mówić o jednolitym kulturowo regionie, od zarania dziejów państwa polskiego, a nawet wcześniej...
   Felietony, opracowania - opracowania 
"Reprezentacyjna" orkiestra powiatu proszowickiego
Proszowice, 23-04-2020; Marcin Szwaja
Orkiestra Dęta "Sygnał" z Zielenic. Zasługuje na miano reprezentacyjnej powiatu proszowickiego. Została założona w 1949 roku przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Zielenicach. Fakt ten dokonał się przy udziale ówczesnego proboszcza ks. kanonika Jana Książka. Także parafialna społeczność brała czynny udział w jej początkach...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Kolejny, ukryty pamiętnik z TYCH okolic
Proszowice, 14-12-2019; Marcin Szwaja
Wśród ziemiaństwa, szczególnie w XIX wieku było popularne pisanie pamiętników. Trzy lata temu (9 stycznia 2016 roku) został odkryty pamiętnik Marianny z Trzebińskich- Sołtykowej (2.02.1793-14.06.1814). Autorki sławnego "Autoportretu" - napisanego w Czuszowie i 2 tomów pamiętników z lat 1809-1813. Co do tego dzieła, mam nadzieję że po deklaracji pewnego pana, wkrótce pojawi się efekt jego pracy w formie książkowej...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Orkiestra w Prandocinie ma już 153 lata
Proszowice, 21-06-2019; Marcin Szwaja
Ponad półtora wieku (153 lata) istnienia to imponująca rocznica, orkiestra z Prandocina może być przykładem dla ościennych zespołów. Poprzez swoje działania oraz pielęgnowanie tradycji muzycznych w zwykłej podkrakowskiej wsi. Trwa i umacnia więzi lokalnej społeczności. Nie ważne, czy jest to występ w gminie Słomniki, dalej gdzieś w Polsce lub bliżej, koło Proszowic...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Czy jeszcze ktoś go pamięta? - koń domowy
Proszowice, 28-08-2018; Marcin Szwaja
Kiedyś, rozpoznawalnym symbolem wsi polskiej był koń. Zawsze widoczny na lokalnych drogach zaprzęgnięty w wozie. Lub pracujący na wyżynnych i nizinnych terenach geograficznych naszego kraju. Dziś coraz rzadziej spotyka się to zwierzę, które było na co dzień wykorzystywane w pracach polowych. Już prawie całkowicie zostało zastąpione przez konie mechaniczne - ciągniki. Pełni teraz funkcje rekreacyjną w gospodarstwach agroturystycznych lub rehabilitacyjną w hipoterapii...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Czy jeszcze ktoś go pamięta? - wóz gospodarski
Proszowice, 15-03-2018; Marcin Szwaja
Technologia na wsiach, mocno się przeobraziła w ciągu ostatnich dekad. Szczególnie gdy rolnicy skorzystali z pomocy Unii Europejskiej. Masowo wyposażano się w nowoczesne, ciągniki, maszyny i przyczepy do transportu płodów rolnych. To był rychły kres przydatności wozu konnego. Najczęściej, został odstawiany gdzieś na bok, tak na wszelki wypadek: może się jeszcze przyda...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Kosynierzy Ziemi Proszowskiej? - mogli być... cz. II
Proszowice, 11-02-2016
Skalbmierz. Nazwa wywodzi się od staropolskiego imienia Skarbimir, czyli bogactwo i pokój. Skarbmir, herbu Awdaniec, założyciel osady, był palatynem Bolesława Krzywoustego. Po jego oślepieniu (Skarbmira) i wygnaniu, miejscowość stała się własnością biskupów krakowskich. W 1241 roku Tatarzy nie zdobyli inkastelizowanego (warownego - przystosowanego do obrony) kościoła, podobnie jak w Żębocinie...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Kosynierzy Ziemi Proszowskiej? - mogli być... cz. I
Proszowice, 29-01-2016
Mamy słabą pamięć o swoich przodkach. Często nasza wiedza kończy się na znajomości imion i nazwisk babć i dziadków. Niewielu z nas zna dane dotyczące pradziadków, a szczególnie prababć. Nie dbamy o ich pamięć. Nie wiemy nic o ich udziale w okresie I i II wojny światowej, walce z bolszewikami w 1920 roku i w ruchu oporu podczas okupacji niemieckiej. Sporadycznie na naszych cmentarzach zamieszczamy informacje na grobach naszych zmarłych, typu, był żołnierzem Legionów czy partyzantem AK - BCH...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Migracje - zbiegostwo chłopów naszych wiosek (XVI i XVII w.)
21-01-2016
Okres Baroku w Polsce, był kierunkiem we wszystkich dziedzinach sztuki. Był też związany z kulturą dworską, gdzie często zdarzały się wątki, przygodowe, awanturnicze, zawadiackie, pełne odwagi, uporu i stanowczości. Taką postawę niekiedy prezentowali zwyczajni chłopi, którzy to z całymi rodzinami przesiedlali się na inne tereny w poszukiwaniu lepszych warunków życia. To najbardziej dynamiczny okres w rozwoju gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej.

Folwark i pańszczyzna stały się wtedy dominującą formą organizacji gospodarczej majątków ziemskich. Często właściciele - szlachta byli prawodawcą i sędzią swych poddanych...
   Felietony, opracowania - opracowania 
LO w Proszowicach ma 70 lat
Proszowice, 8-10-2015
Trwała jeszcze wojna, gdy nauczyciel śląskich szkół - Franciszek Kruczała, związany z tajnym nauczaniem w Koniuszy, założył w Proszowicach Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. W ciągu siedmiu dekad proszowickie liceum kilka razy zmieniało siedzibę i podlegało reformom oświatowym. Mury tej szkoły opuściło blisko 5 tys. absolwentów, którzy odnieśli znaczące sukcesy w wielu dziedzinach nauki, kultury i sztuki, polityki czy kościoła...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Wyznawcy religii mojżeszowej w Skalbmierzu
Skalbmierz, 16-09-2015
Ludność żydowska przez wieki miała zakaz osiedlania się w Skalbmierzu. W pierwszej połowie XIX wieku Żydzi stanowili minimalny odsetek mieszkańców skalbmierskiej parafii. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku nastąpił zwiększony napływ tejże ludności. W 1862 r mieszkało w Skalbmierzu 7 Żydów a w parafii 116. W roku 1909 było już 303 Żydów...
   Felietony, opracowania - opracowania 
65 lat działania ochronki - przedszkola Sióstr Służebniczek w Skalbmierzu
Skalbmierz, 11-12-2014
Inicjatorem zaproszenia Sióstr Służebniczek do Skalbmierza był ówczesny proboszcz ks. Antoni Gębka. Działo się to w tuż po wojnie w 1948 roku. Początkowo siostry zamieszkały na wikarówce. Wkrótce pojawiły się dzieci, które siostry otoczyły opieką wychowawczą, religijną. Ochronka działała...
   Felietony, opracowania - opracowania 
90 lat orkiestry dętej OSP Skalbmierz
Skalbmierz, 17-11-2014
Zespół powstał z inicjatywy prezesa OSP - Aleksandra Redycha wiosną 1924 roku. Prowadzeniem i szkoleniem nastolatków zajął się ówczesny organista z miejscowego kościoła Roman Błaszczyński, kapelmistrz miał wtedy 66 lat i otrzymał przydomek ''dziadek''. Prezes motywował chłopców do pracy nagrodami...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Żydzi w Proszowicach
14-07-2014
Przez długie wieki swojej historii Proszowice były miastem w którym Żydzi nie mogli się osiedlać, chociaż niektórzy badacze (jak np. Majer Bałaban) wskazują na ich obecność w mieście już w połowie XV wieku. Wiadomo z pewnością, że ok. roku 1690 młyny dworskie arendował Żyd Jakub Lewkowicz. Dwa lata później, wbrew protestom proszowskich mieszczan,...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Klepanie kosy - zanikająca umiejętność
Dalewice, 9-07-2014
Zanikające zajęcia wiejskich rolników. W kilku etapach przedstawiam zajęcie mające na celu przygotowanie tradycyjnej kosy do użytku. Mój dziadek Marian Popek z Dalewic, mimo sędziwego wieku (87lat) w pełni oddaje się tej pasji, która wymaga cierpliwości, umiejętności i dobrego wzroku:...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Na linii 1 Frontu Ukraińskiego w dniach 12-18 stycznia 1945 roku
30-01-2014
Niemieckie wojskowe związki operacyjne w roku 1944 zmuszone były na wskutek wielomiesięcznej ofensywy Armii Czerwonej do cofania się. Front wschodni w roku 1944 był bardzo rozciągnięty, po stronie hitlerowców malała sprawność bojowa, obniżało się morale żołnierzy Wermachtu...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Trudne drogi do wolności... cz.II
Proszowice, 7-12-2012
Nastał dzień 11 listopada roku, zaistniała Wolna Polska. Nie zachowało się wiele informacji o tym szczególnym dniu w naszym regionie. Może najbardziej znamienną była uroczysta Msza Święta w Kościółku Świętej Trójcy w Proszowicach. Kościół parafialny był w ruinie. Mszę Św. odprawił sędziwy wiekiem, wielki patriota ks. kanonik Bronisław Mieszkowski...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Trudne drogi do wolności... cz. I
Proszowice, 29-11-2012
Trzeba było mieć ogromną wiarę, by marzyć o wolności w 1914 roku, w roku wybuchu Wielkiej Wojny i kolejnych jej etapach. Naprzeciw siebie stanęły potężne armie zaborców. Wygrana państw centralnych spowodowałaby dominację na ziemiach Polski, Niemiec i Austro-Węgier...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Stützpunkt w Dalewicach - budowa niemieckich umocnień
Dalewice, 19-09-2011
Miejscowość Dalewice, odległe od Radziemic o 2 km, w okresie II wojny światowej, należały do powiatu miechowskiego. Leżą na tzw. trasie kościuszkowskiej - w 1794 przechodził przez Dalewice Tadeusz Kościuszko by stoczyć zwycięska Bitwę pod Racławicami...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Wspomnienia Czesława Srzednickiego
1-09-2011
- Niepowodzeniami nie należy się zrażać, mogą się one stać punktem zwrotnym w życiu. Coś się kończy, dając początek nowemu. I na tej nowej drodze możemy zostać mile zaskoczeni niespodziankami, które przygotował nam los - mówi pan Czesław Srzednicki...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Historia Banku Spółdzielczego w Radziemicach
Radziemice, 12-03-2011
Nazwa Kasa Stefczyka pochodzi od założyciela: Franciszka Stefczyka (1861-1924). W listopadzie 1889 roku założona została w Czernichowie pierwsza w Galicji spółka oszczędnościowo-pożyczkowa systemu Reiffeisena. Założycielem jej był Franciszek Stefczyk. Przesłanką powstania tej kasy były klęski nieurodzaju...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Wokół Stellung A-2 MERKUR
Proszowice, 26-11-2010
Front na Wiśle ustabilizował się w sierpniu 1944 r. Na ziemiach miechowsko- pińczowskich w tym czasie przebywały liczne oddziały niemieckiej 4 Armii Pancernej. Oddziały te zajmowały się główne zwalczaniem grup dywersyjnych, ściąganiem kontyngentów, wznoszeniem fortyfikacji jak również formacje te musiały dozorować ludność przy budowie linii umocnień...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Tajne nauczanie w powiecie proszowickim
Proszowice, 27-03-2010
Na temat historii oświaty w powiecie proszowickim napisano zapewne wiele prac magisterskich a może nawet dysertacji doktorskich, ale w dokumentach opublikowanych znajdujemy raczej lakoniczne doniesienia. Pewne informacje o tajnej oświacie w okresie okupacji...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Co łączy Miechów z Kamieńcem Podolskim?
Proszowice, 19-02-2010
Odległość między tymi świątyniami to około 700 km. Można ją pokonać w ciągu jednego dnia i po drodze zadumać się nad wielkością państwa, które mogło być Rzeczypospolitą Trojga Narodów...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Ziemia Proszowska czy Proszowicka, powiat proszowski czy proszowicki
Proszowice, 6-01-2010
Wieki funkcjonowania regionu wykształciły pojecie Ziemia Proszowska i powiat proszowski. Naszą Małą Ojczyznę wyznaczał czarnoziem i miasta: Proszowice, Słomniki, Nowe Brzesko, Koszyce, Skalbmierz oraz Działoszyce...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Rozważania drogi krzyżowej ks.Henryka Makuły
Proszowice, 20-11-2009
Rozważania drogi krzyżowej napisał proboszcz parafii Proszowice ks. Henryk Makuła. Nasza parafia prowadziła Tą Drogę 18 listopada 2009 roku w miejscu śmierci błogosławionej Karoliny Kózkówny w miejscowości Wał - Rudy. Okazją była kolejna, 95 rocznica śmierci Karoliny...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Partyzanci AK w Rejonie Radziemic
Radziemice, 24-08-2009
Armia Krajowa była na pierwszym miejscu w Polsce pod względem liczebności zaprzysiężonych żołnierzy, zawsze gotowych do walko ze znienawidzonym wrogiem, jakim był niemiecki okupant...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Wiślana bitwa 1914
4-08-2009
Mija 95. lat od czasu wyzwolenia Nowego Brzeska spod carskiego zaborcy. Nadwiślańskie miasteczko wolność uzyskało w wyniku bitwy rzecznej na Wiśle.
Rankiem 5 sierpnia 1914 roku do Brzeska Nowego z Krakowa przypłynęły Wisłą cztery statki Cesarsko Królewskiej Marynarki Wojennej...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Herb Szreniawa
Proszowice, 24-11-2007
Szreniawa (Krzywaśń, Occele, Ocele, Śrzeniawita, Śrzeniawa, Śrzeniewta, Śreniawa) jest herbem szlacheckim stanowiącym charakterystyczny znak rodowy ustalony według określonych reguł heraldycznych...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Wspomnienia kobiet
Nowe Brzesko, 14-04-2007
Czyli jak to dawniej z wiejskimi ''babami'' bywało - rzecz o działalności jednej z organizacji kobiecych działających przed 50 laty na terenie gminy Nowe Brzesko...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Nowobrzeskie cechy
Nowe Brzesko, 1-03-2004
Nowobrzescy rzemieślnicy przez kilkaset lat swojej działalności zrzeszeni byli w organizacje nazywane cechami. Z odzyskanych niedawno dokumentów wynika, że w miasteczku działały cechy: krawiecki, szewców, rzeźniczy, rolniczy, spółacki, kowali i stolarski...
   Felietony, opracowania - opracowania 
Działalność batalionu partyzanckiego AK ''Skała'' na Ziemi Proszowickiej
Proszowice, 5-08-2003
Dla żołnierzy, akowców Armii Krajowe ideą było służenie Ojczyźnie, nawet za cenę własnego życia, walcząc o niepodległość Polski spod jarzma niemieckiego okupanta. Ogólnie partyzantów AK można scharakteryzować w tren sposób, że ich postawę cechowała świadoma dyscyplina, ogromna bezinteresowność, olbrzymia wola walki i entuzjazm...
   Felietony, opracowania - opracowania 


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Ludzie są jak kwiaty; stworzeni do tego, aby się rozwijać.
(Andre Liege)
marzec  8  poniedziałek
[9.00-16.00]   (Proszowice)
Dzień Zdrowia w Proszowicach
marzec  9  wtorek
marzec  10  środa
marzec  11  czwartek
DŁUGOTERMINOWE:
NA SKRÓTY
 • prossoviana on-line

 • Rzeczpospolita Partyzancka 1944


 • PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
  strona redakcyjna
  regulamin serwisu
  zespół IKP
  dziennikarstwo obywatelskie
  legitymacje prasowe
  wiadomości redakcyjne
  logotypy
  patronat medialny
  archiwum
  reklama w IKP
  hierarchia
  parametry
  miejsce prezentacji
  ceny
  przyjaciele
  copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
  Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
  Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

  KONTAKT Z REDAKCJĄ
  KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ