Migracje - zbiegostwo chłopów naszych wiosek (XVI i XVII w.)

(reprodukcje z książki Piotra Crescentyna O pomnożeniu y rozkrzewieniu wszelakich Pożytkow Ksiąg Dwoienaście)

21-01-2016

     Okres Baroku w Polsce, był kierunkiem we wszystkich dziedzinach sztuki. Był też związany z kulturą dworską, gdzie często zdarzały się wątki, przygodowe, awanturnicze, zawadiackie, pełne odwagi, uporu i stanowczości. Taką postawę niekiedy prezentowali zwyczajni chłopi, którzy to z całymi rodzinami przesiedlali się na inne tereny w poszukiwaniu lepszych warunków życia. To najbardziej dynamiczny okres w rozwoju gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej.

     Folwark i pańszczyzna stały się wtedy dominującą formą organizacji gospodarczej majątków ziemskich. Często właściciele - szlachta byli prawodawcą i sędzią swych poddanych. A sposób traktowania, niekiedy bezwzględnego wykorzystywania ludności wiejskiej jako taniej, mocnej, ekonomicznej siły roboczej był nadmierny. Dlatego pojawiała się "zapora" - bunt w człowieku który ze złością a łzą w oku opuszczał swoje rodzinne strony by gdzieś znów, zacząć wszystko od nowa. Taka dzielna postawa człowieka, zdominowana chęcią usamodzielnienia się, jest godna wspomnienia i uszanowania.

     Prezentowany spis osób z lat (1590-1610) i wsparty aktami parafialnymi które są dostępne już w intenecie mogą posłużyć jako pomoc do badań genealogicznych danej rodziny. Z własnego doświadczenia mogę to potwierdzić, gdyż udało mi się odnaleźć przodka ukrywającego się pod rokiem1680.

Zbiegostwo chłopów w województwie krakowskim na przełomie XVI i XVII wieku - Aniela Kiełbicka PAN 1989 r. Oddział w Krakowie. Materiały komisji historycznej Nr:31.

Czechy, parafia Niegardów; własność: gen. Jan Czeski; poseses-gen: Piotr Konarski; chłop: Grzegorz Konopka z rodziną i dobytkiem; przybył do Czulic; własność: Stanisław Tchorzowski.

Kowala, parafia Żębocin; wł.: Stanisław Liczko; ch: Stanislaus Zawada heres z dobytkiem; Stogniowice; parafia Proszowice; wł: Annae viduae Joannis Jakubowski.

Wrocimowice; wł.: Mikołaj Koryciński; ch: Andrzej Domagała alias Syepka z rodziną i dobytkiem; Zagórze, księstwo Siewierskie, wł: Joannes Siemoński.

Siedliska, parafia Koniusza; wł.: Piotr Biechowski; ch: Andrzej Górny vel Czerny z rodziną i dobytkiem do Kąpiele, parafia Dłużecz; wł.: magnat Severinus Bonar.

Kowary, parafia Proszowice; wł.: gen. Stanisław Ługowski; ch: Grzegorz Oziębło z rodziną i dobytkiem do Błogocic, parafia Niegardów; pleban Jan Rembiszewski.

Rzędowice, parafia Koniusza; wł.: Stanisław Ługowski; ch: Mateusz Wroblik z rodziną i dobytkiem do Przymęczan, parafia Zielenice; wł.: Zofia Srzeniawianka.

Szczytniki, parafia Proszowice; wł.: gen.Stanisław Ługowski; ch: Marcin Głowka z rodziną i dobytkiem do Błogocic, parafia Niegardów.
2) Marcin Niemczaszek z rodziną i dobytkiem do Gniazdowic; wł.: Gabriel Rogoziński.
3) Grzegorz Drabik z rodziną i dobytkiem do Przymęczan.

Szarbia, parafia Igołomia, wł.: gen Wincenty Sarbski; ch.: Stanisław Gordek z dziećmi i dobytkiem do Książa Wielkiego; wł.: Aleksander Myszkowski.

Zielenice, wł.: Marcin Dobroszewski; rzeźnik Marcin Kozub z rodziną i dobytkiem do Janikowic, parafia Zielenice.

Obrażejowice, parafia Prandocin; wł.: magnat Jan z Tęczyna; ch: Tomasz Indyk z rodziną i dobytkiem do Łętkowic; wł.: Ludwik Przecławski.

Gnatowice, parafia Koniusza; wł.: Ludwik Przecławski; ch: Luca Chrabascz z rodziną i dobytkiem do Niegardowa; conwect benedyktynek ze Staniątek.

Wierzbno, parafia Koniusza; wł.: Andrzej Ożarowski; ch: Marcin Kleszcz z rodziną i dobytkiem do Wronina, parafia Czulice.

Gniazdowice, parafia Proszowice; wł.: Joannis Rogoziński; ch: Joannes Kalkowski z rodziną i dobytkiem do Szczytnik, parafia Proszowice; wł.: gen.Stanisław Ługowski.

Pieczonogi, parafia Słaboszów; wł.: Henryk Rogoziński; ch: Stanisław Smacz z rodziną i dobytkiem do Szytnik.

Czuszów, parafia Pałecznica; wł.: Joachim Gliński; ch: Albert Balik do Proszowic.

Piotrkowice Małe, parafia Koniusza; wł.: Adam Alamani; ch: Mateusz Kobiałka do Koniuszy.

Ostrów, parafia Kościelec; wł.: Tomasz Łuczek; do Kamieńczyc, parafia Kościel; ch: Joannes Ziętek do Szarbii, parafia Skalmierz.

Lelowice, parafia Wrocimowice; wł.: gen Stanisław Kuczkowski; ch: Grzegorz Gaiowy do Pałecznicy; wł.: Barbara i Samuel Dembiński.

Przezwody, parafia Kościelec; wł.: Joannes Polanowski; ch: Mateusz Gadek z rodziną i dobytkiem do Kościelca; wł.: Stanisław Bogusz.

Pieczonogi; wł.: Remigiusz Strzeszkowski; ch: Joannes Drop z rodziną i dobytkiem do Wolicy; wł.: Joannis Firlej.
2) Joannes Nosek z rodziną i dobytkiem do Zaryszyna, parafia Książ Mały; wł.: Krzysztof Gołuchowski.

opracował: Marcin Szwaja   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/felietony/opracowania/20160121zbiegostwo/art.php