90 lat orkiestry dętej OSP Skalbmierz

orkiestra w remizie w Sielcu Kolonii (fot. archiwum kolegiaty w Skalbmierzu)

Skalbmierz, 17-11-2014

     Zespół powstał z inicjatywy prezesa OSP - Aleksandra Redycha wiosną 1924 roku. Prowadzeniem i szkoleniem nastolatków zajął się ówczesny organista z miejscowego kościoła Roman Błaszczyński, kapelmistrz miał wtedy 66 lat i otrzymał przydomek "dziadek". Prezes motywował chłopców do pracy nagrodami.

     Pierwszy publiczny występ miał miejsce 21 września 1924 roku w Pińczowie, zakończył się wielkim sukcesem. W 1925 roku sprowadzono z Mediolanu doskonałej jakości instrumenty. Większość z nich zachowała się do naszych czasów i nadal służy orkiestrze. Pierwszy kapelmistrz Roman Błaszczyński zmarł w kwietniu 1932 roku. Lata przed drugą wojną światowa przyniosły wiele kryzysów w orkiestrze.

archiwum parafii ks. Franciszek Pasek i kapelmistrz Roman Błaszczyński zdjęcie wykonano około 1930 roku
(fot. archiwum kolegiaty w Skalbmierzu)

     Czas II wojny światowej to czas zaprzestania działalności zespołu. 5 czerwca 1947 roku na ogólnym zebraniu mieszkańców Skalbmierza w parafialnym Domu Ludowym reaktywowano straż i po 19 letniej przerwie wznowiono ćwiczenia orkiestry, pojawili się młodzi muzycy. Prezesem straży był ks. Antoni Gębka, który mocno wspierał odnawiającą się orkiestrę. Opiekunem nowych adeptów był Tadeusz Nowacki a do prowadzenia orkiestry zaangażowano bardzo dobrze wykształconego muzycznie organistę Henryka Lizaka. Do dziś członkowie orkiestry korzystają z nut napisanych ręką mistrza Henryka Lizaka. Po jego śmierci w 1986 roku orkiestra znalazła się znów w kryzysie.

     Mężem opatrznościowym znalazł się uczeń Henryka Lizaka Bolesław Sikorski. Kapelmistrz pochodzi z muzykalnej rodziny do dziś możemy słuchać pana Bolesława w orkiestrze i utworach na trąbkę i organy w kolegiacie w Skalbmierzu. Od 2009 roku funkcję kapelmistrza sprawuje Robert Basiak. Zespół regularnie występuje na przeglądach, konkursach, uświetnia uroczystości patriotyczne i religijne. Wśród muzyków jest wielu młodych ludzi.

zdjęcie współczesne orkiestry z kapelmistrzem Robertem Basiakiem (fot. archiwum kolegiaty w Skalbmierzu)

     W najbliższą sobotę 22 listopada o godz. 16.00 podczas uroczystej mszy św. powierzymy Bożej opiece oraz będziemy prosić o wstawiennictwo u św. Cecylii dla wszystkich muzyków z naszej parafii, szczególnie członków orkiestry OSP Skalbmierz z racji 90 rocznicy jej powstania. Będziemy również modlić się w intencji zmarłych muzyków oraz założycieli orkiestry. Św. Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów oraz zespołów wokalno-muzycznych.

red.   

Źródło: informację przekazał ks. Marian Fatyga

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/felietony/opracowania/20141117orkiestra/art.php