Partyzanci AK w Rejonie Radziemic

flaga Polskiego Państwa Podziemnego (fot.wikipedia+IKP)

Radziemice, 24-08-2009

     Armia Krajowa była na pierwszym miejscu w Polsce pod względem liczebności zaprzysiężonych żołnierzy, zawsze gotowych do walko ze znienawidzonym wrogiem, jakim był niemiecki okupant.

     W Przemęczanach powstał oddział AK pod dowództwem Benedykta Szostaka ps. Fundament. Siedzibą oddziału były pomieszczenia w budynkach dworskich.

     Od wiosny 1944 roku Dowództwo Inspektoratu Miechowskiego AK czyniło przygotowania do formowania jednostek taktyczno - bojowych. Utworzono dwie duże jednostki taktyczne:

1. 106 Dywizję pod kryptonimem Dom, z dowódcą mjr Bolesławem Ostrowskim ps. Tysiąc,
2. Krakowską Brygadę Kawalerii Zmotoryzowanej Armii Krajowej pod kryptonimem Bank. Brygadą dowodził mjr Edward Kleszczyński ps. Dzik.

     Oddziały AK, działające na terenie gminy Łętkowice należały do 106 Dywizji pod kryptonimem Dom , które działały na terenie powiatu miechowskiego i olkuskiego. Komenda obwodowa mieściła się w Miechowie, która obejmowała w terenie sieć konspiracyjną komend placówek, a te z kolei oddziały i drużyny. Obwody konspiracyjne: Miechów, Pińczów i Olkusz należały do Krakowskiego Inspektoratu, który posiadał trzy kryptonimy: Miś, Michał i od wiosny 1944 roku Maria. W Inspektoracie Maria zmieniono również kryptonimy jednostek konspiracyjnych na tajne szyfry : Miechów - Magdalena, Olkusz - Olga, Pińczów - Pelagia.

     Armia Krajowa w strukturze konspiracyjnej, podobnie jak Związek Walki Zbrojnej, spełniał ważną rolę organizacyjna i bojową, poprzez ustawiczne, partyzanckie nękanie okupanta.

     Partyzanci oddziałów terenowych rejonu Radziemic uczestniczyli w licznych szkoleniach. Najwięcej szkoleń dla zaawansowanych w partyzanckim trudzie żołnierzy odbywało się w kasach Sancygniowskich oraz w miejscowościach gdzie chwilowo zatrzymywali się partyzanci Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała, którego żołnierze przeprowadzali szkolenia i kursy. Szkolenia takie odbywały się w miejscowościach: Podgaje Wrocimowskie, Podgórz, Bolowiec koło Pałecznicy, Ostrów. Kursy i szkolenia te dotyczyły przede wszystkim zaznajomienia się bronią zrzutową, produkcji konspiracyjnej jak i produkcji niemieckiej.

     Wszystkie wymienione jednostki pod względem operacyjnym podlegały Grupie Operacyjnej Kraków, której dowódcą był gen. Bryg. Edward Godlewski ps. Garda, Brzask. Do Grupy Operacyjnej należał również dowódca 6 DP AK (krakowska) ppłk. Wojciech Wayda ps. Odwet oraz Dowódca Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała, Jan Panczkiewicz ps. Skała.

     Sztab Grupy Operacyjnej Kraków posiadał bardzo często miejsce postoju w lasach: Dziewięcioły, Klownowskich i Sancygniowskich.

opracował: Zbigniew Pałetko   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/skarby/felietony/opracowania/20090824ak_radz/art.php