Ziemia Nowobrzeska vs. Ziemia Nowobrzeska, I i II wydanie

wyd. I (fot. zbiory autora)
wyd. II (fot. zbiory autora)
Proszowice, 25-01-2022

     W 2003 roku, ówczesny sekretarz Urzędu Gminy Nowe Brzesko, pasjonat historii tego miasta, Arkadiusz Fularski, zwrócił się do mnie z prośbą/propozycją opracowania artykułu dotyczącego historii Nowego Brzeska, na potrzeby monografii. Podjąłem problem i w oparciu głównie o materiały AGAD w Warszawie, opracowałem i zostały one zamieszczone w "Ziemia Nowobrzeska. Zarys dziejów gminy i sołectw", wydanej w 2004 roku. Z przyjemnością czytałem:

[...] - Ziemia nowobrzeska w latach 1809 1914. (str. 55 - 76)

Przynależność administracyjna
Ustrój i stosunki własnościowe
Życie gospodarcze - rolnictwo
Podstawowe dane dotyczące miasta Nowe Brzesk w roku 1860
Handel
Propinacja
Mieszkańcy

- Cech i rzemiosło w Nowym Brzesku od 1790 do 1864roku. (str. 122 - 128) [...]


     W artykule "Okres Sejmu Czteroletniego, insurekcji kościuszkowskiej, do III rozbioru Polski (1788 - 1795), redaktor naczelny Włodzimierz Chorązki, dopisał swoje nazwisko i dość znacząco zmienił sens treści. Między innymi wprowadził, obce mojej wiedzy, motyw pijanych i związanych kandydatów na kosynierów z rejonu Wawrzeńczyc, rozumiem, że do obozu w Koniuszy.

     Za napisanie tych artykułów nie otrzymałem gratyfikacji finansowej i takowej nie oczekiwałem. Wystarczyła mi satysfakcja.

     W 2009 roku, ukazało się, również pod redakcją W.Chorązkiego drugie wydanie, w którym naczelny pisał [...] w zamierzeniu wydawcy i zespołu redakcyjnego (w tym sekretarza redakcji A. Fularskiego) było poprawienie niedociągnięć z I wydania [...] oraz uzupełnienia jej nowymi materiałami [...].

     Przyjąłem ten fakt w dobrej wierze. W takim stanie funkcjonowałem przez wiele lat, aż do czasu gdy bliska mi osoba, otrzymała od mamy A.Fularskiego to wydanie, a ja swojej mamie chrzestnej chciałem pokazać swój udział w napisaniu tej książki. Szukałem, szukałem i nie znalazłem wzmianki o moim autorstwie wspomnianych artykułów.

     Jedynym śladem, i to bez związku z artykułami, jest podanie mojego nazwiska w bibliografii dotyczącej XX wieku na stronie 488 "Pomykalski Henryk, Ziemia proszowicka. Proszowice 1995" i to błędnie, bo ja stale używam formy Ziemia Proszowska, a dodatkowo z szacunku dla niej dużą literą.

     Wykluczenie mojego nazwiska w II wydaniu, bez mojej zgody, jako autora istotnej narracji dotyczącej dziejów Nowego Brzeska, uważam nie tylko za manipulację dokonaną przez redaktora naczelnego W.Chorązkiego, ale też za kradzież mojego udziału. Jest to tym bardziej żenujące, że posiada on tytuł doktora historii.

Też mam uczucie niesmaku w stosunku do sekretarza redakcji A.Fularskiego. To jest wasze wspólne dzieło...

Henryk Pomykalski   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/spoleczenstwo/zdanie/20220125nowobrzeska/art.php