Noworoczne spotkanie emerytów

spotkanie otwiera prezes Wiesław Rębacz, z lewej Bożena Pytel, z prawej Zenona Menkała, Adam Bodzioch
(fot. Bogusław Adamski)
przy stole, od lewej Wiesław Rębacz, Zdzisław Kuliś, Zenona Menkała i inni emeryci
(fot. Bogusław Adamski)

Donosy, 18-01-2020

     Do corocznych spotkań Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w powiecie kazimierskim należą między innymi spotkania noworoczne, które odbywają się na przełomie miesiąca grudnia i stycznia każdego roku. W tym roku władze kazimierskiego Oddziału Związku zorganizowały takie spotkanie w dniu 11 stycznia. Ponad 50 emerytów i rencistów w różnym wieku zebrało się w Zajeździe Słonecznym w Donosach, aby na początku Nowego Roku móc wspólnie spędzić kilka godzin w gronie znajomych, wymienić ze sobą kilka ciepłych słów, czego brakuje szczególnie osobom samotnym.

     Swą obecnością zaszczycili: burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej Bożena Pytel. Gospodarzem spotkania był przewodniczący Kazimierskiego Oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - Wiesław Rębacz wraz z panią skarbnik Zenoną Menkała. Witając zebranych życzyli im zdrowia i długiego życia.

     Kulminacyjnym punktem spotkania było uhonorowanie długoletniego członka kazimierskiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zdzisława Kulisia ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ nadaną przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.

chwila dekoracji
(fot. Bogusław Adamski)
pamiątkowy grawer od burmistrza
(fot. Bogusław Adamski)

Zdzisław Kuliś od czasu przejścia na emeryturę tj. od roku 2006 jest członkiem Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Oddziale w Kazimierzy Wielkiej. Jest sumiennym członkiem Związku. Bierze czynny udział we wszystkich zebraniach oraz spotkaniach rocznicowych na których spełnia rolę fotografa, a relacje z tych spotkań przesyła do znanych redakcji. Wszystkie spotkania są dokumentowane zdjęciami, a niektóre są wystawiane w gablocie w biurze kazimierskiego Oddziału Związku. Wiele zdjęć jest użytych do kroniki jaką Związek prowadzi.

podziękowanie składa Zdzisław Kuliś
(fot. Bogusław Adamski)
     Zdzisław Kuliś wszystkie spotkania emerytów odzwierciedla w licznych artykułach prasowych, które są publikowane w takich gazetach jak: Echo Dnia, Głos Proszowicki, a wcześniej także w Tygodniku Ponidzie. Relacje ze spotkań są też publikowane w Internetowym Kurierze Proszowskim i Feceboku.

w tanecznym rytmie
(fot. Bogusław Adamski)
Wanda Zapart i Zbigniew Karwacki
(fot. Bogusław Adamski)
w rytmie tańca
(fot. Bogusław Adamski)
para taneczna
(fot. Bogusław Adamski)
Wiesław Rębacz i Zenona Menkała
(fot. Bogusław Adamski)
para taneczna
(fot. Bogusław Adamski)
     Pisze również wiele wierszy na temat emerytów, o ich życiu, a niejednokrotnie o samotności. Są to: "Emeryt", "Spotkanie emerytów", "Samotność", "Łódź życia", "Wśród przyjaciół", "Powrócisz" i wiele innych, a wśród nich wiersz napisany ostatnio w październiku tego roku pt. "Emeryt jak niemowlak".

     Zdzisław Kuliś swą działalnością działa mobilizująco na innych członków emerytów, których działalność jest wszystkim znana na terenie Kazimierzy Wielkiej i nie tylko. W październiku ubiegłego roku zorganizował posadzenie dębu przez emerytów na obrzeżach parku w Donosach z prezesem Wiesławem Rębaczem na czele z okazji 100-lecia Państwa Polskiego. W akcie tym wzięli udział: Starosta kazimierski Jan Nowak i burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch.

     Po udekorowaniu pana Zdzisława wzniesiono toast za zdrowie uhonorowanego, a także wszystkich emerytów, którzy się na tym spotkaniu zebrali i za wszystkich ludzi w starszym wieku. Przy tym składano sobie wzajemnie noworoczne życzenia, a szczególne życzenia zostały złożone przez burmistrza Adama Bodziocha i Dyrektora PCPR Bożenę Pytel.

     Jako, że pora była jeszcze obiadowa podano obiad oraz przystawki przygotowane przez właścicieli Zajazdu Słonecznego w Donosach, Renatę i Mirosława Gajdów. Zespół muzyczny Piotrex z Kazimierzy Wielkiej grał i śpiewał znane i lubiane melodie, a zebrani śpiewali z wielkim zaangażowaniem piosenki biesiadne z lat 60-tych i inne, zapominając o złym samopoczuciu, wszelkich chorobach i bólu.

     A potem zaczęła się zabawa taneczna i niebawem pierwsi tancerze ruszyli do tańca. Przy tak wesołej zabawie, pączkach, kawie i herbatce biesiadowano do późnych godzin wieczornych zapominając o dolegliwościach dnia codziennego. Wielkie dzięki dla kazimierskiego zarządu ZERiI za dobre przygotowanie spotkania, a właścicielom Zajazdu za smaczne posiłki.

     Zapraszamy na spotkanie z okazji Tłustego Czwartku w miesiącu lutym. Nadmienić należy, że spotkania takowe są organizowane z niewielkich dobrowolnych składek chętnych emerytów.

Ewelina Adamska   

taniec zespołowy
(fot. Bogusław Adamski)
Barbara Czapla i Tadeusz Bomba
(fot. Bogusław Adamski)
na pierwszym planie państwo Mrozowie
(fot. Bogusław Adamski)
zespół muzyczny Piotrex
(fot. Bogusław Adamski)
przy stole, Barbara i Andrzej Czaplowie
(fot. Bogusław Adamski)

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/spoleczenstwo/orgpart/zerii/20200118kw_noworoczne/art.php