Obchody Powiatowego Dnia Seniora 2019

(fot. Andrzej i Irena Powidzcy)
(fot. Andrzej i Irena Powidzcy)

Proszowice, 20-11-2019

     Wyjątkowe powody do świętowania mieli członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku, Rencistów i Inwalidów z powiatu proszowickiego. W poniedziałek, 18 listopada popołudniową porą w restauracji "Zielone Wzgórze" w miejscowości Zielona koło Proszowic odbyła się niezwykła uroczystość w ramach obchodów Powiatowego Dnia Seniora. Uroczystość zorganizowali: Starostwo Powiatu Proszowickiego, Urząd Gminy i Miasta Proszowice i Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Proszowicach. W trakcie uroczystości uhonorowano dwanaście osób Odznaką Honorową PZERiI i jedną osobę dyplomem - Godność Honorowego Przewodniczącego Zarządu.

     Honory gospodarza pełnił przewodniczący proszowickiego Oddziału Rejonowego PZERiI pan Wiesław Paluch, który uroczystość rozpoczął od uprzejmego i gorącego powitania wszystkich zaproszonych. Podkreślił, że ranga uroczystości nabrała szczególnego znaczenia przez licznie przybyłych członków PZERiI i obecność zacnych Gości.

     Podziękował władzom samorządów miast i gmin za dotychczasową owocną współpracę. Serdeczne podziękowania skierował także do wszystkich, którzy pomogli zorganizować Powiatowy Dzień Seniora oraz przedstawił dalszy program spotkania, życząc jednocześnie uczestnikom spędzenia dalszej części uroczystości w miłej atmosferze.

WAŻNYM AKCENTEM UROCZYSTOŚCI BYŁO WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ ZWIĄZKOWYCH

(fot. Andrzej i Irena Powidzcy)

     Wanda Szelągowska - przewodnicząca Oddziału Okręgowego PZERiI poinformowała uczestników uroczystości, że Zarząd Główny PZERiI w uznaniu wybitnych zasług dla Związku, przyznał specjalne wyróżnienie panu Stanisławowi Świerkoszowi - Godność Honorowego Przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI z siedzibą w Proszowicach. Dyplom "Godność Honorowego Przewodniczącego" Stanisławowi Świerkoszowi wręczyła przewodnicząca Wanda Szelągowska. Nie obeszło się bez odśpiewania tradycyjnego "100 lat". [Przypomnijmy: Stanisław Świerkosz - (90 l.) nieprzerwanie przez okres prawie trzech kadencji - do lipca 2018, pełnił funkcję przewodniczącego proszowickiego Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI, a aktualnie nie pełni żadnej funkcji w organach statutowych Związku. Godność Honorowego Przewodniczącego Zarządu nie jest równoznaczna z uprawnieniami przewodniczącego zarządu jednostki organizacyjnej Związku aktualnie sprawującego tę funkcję i mandatem członka tegoż zarządu, tak czytamy w § 5 regulaminu nadania godności honorowego przewodniczącego zarządu [...] - patrz załącznik nr 12, do Instrukcji Organizacyjnej Zarządu Głównego PZERiI, Uchwała Nr 50 /10 / XI /2017].

     Niezmiernie miłym akcentem spotkania było uroczyste wręczenie Odznaki Honorowej PZERiI zasłużonym członkom Związku i osobom nie będącym członkami Związku, za zasługi we wspieraniu działalności statutowej Związku. To niecodzienne wyróżnienie przyznawane jest przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów wraz z legitymacją uprawniającą do jej noszenia.

     Przewodnicząca Wanda Szelągowska w imieniu Zarządu Głównego PZERiI wręczyła i uzasadniła wyróżnienia, gratulowała i podziękowała odznaczonym za zaangażowanie na rzecz Związku.

     Uchwałą Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie Małą Złotą Odznakę Honorową PZERiI otrzymali: Halina Barwińska, Małgorzata Cygan, Lucyna Gasińska, Zofia Jeleń, Alfred Kałuża, Maria Kuracińska, Marek Mental, Elżbieta Moskowczenko, Leokadia Nowak, Andrzej Powidzki, Zofia Wróblewska i Danuta Ziarko.

(fot. Andrzej i Irena Powidzcy)

     W imieniu odznaczonych podziękowała Elżbieta Moskowczenko która powiedziała, że wszyscy uhonorowani (odznaczeni) za dotychczasową działalność na rzecz proszowickiego związku emerytów, czują się zobowiązani do jeszcze efektywniejszej pracy na rzecz jego rozwoju.

     Podczas uroczystości głos zabrali: wicestarosta powiatu proszowickiego Elżbieta Grela, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego Barbara Gacek, prezes "Norpolhaus" Andrzej Król, a w imieniu Norberta Kaczmarczyka posła na Sejm RP jego matka Jolanta Kaczmarczyk. Wszyscy bardzo ciepło wyrażali się o działalności Związku i współpracy z zarządem oddziału rejonowego i zarządami terenowych kół. Pogratulowali odznaczonym, a Seniorom z okazji ich święta i złożyli życzenia, aby otaczający ich świat był przyjazny, ciepły i bliski.

     Również do Seniorów zwrócił się z serdecznymi życzeniami burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy, który podkreślił że samorząd gminy Proszowice, pragnie środowiska senioralne otoczyć szczególna troską i wsparciem, między innymi w tym celu powołano Gminną Radę Seniorów.

[...] W Gminie i Mieście Proszowice żyje około 3000 mieszkańców w wieku poprodukcyjnymi to właśnie z myślą o najstarszych mieszkańcach powołano Gminną Radę Seniorów, w celu zapewnienia Seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a której głównym zadaniem jest służenie osobom starszym poprzez reprezentowanie ich interesów wobec urzędu Gminy i Miasta Proszowice. Rada także, konsultuje z władzami samorządowymi decyzje dotyczące osób starszych - przed ich podjęciem, przedstawia ich potrzeby oraz czuwa nad poprawą sytuacji seniorów i seniorek w gminie [...] - podkreślił Grzegorz Cichy.

     Burmistrz podziękował przewodniczącemu Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI oraz wszystkim zgromadzonym Seniorom za zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia, stałą obecność w życiu gminy i miasta oraz popularyzowanie ponadczasowych wartości i życzył wszystkim uczestnikom uroczystości wielu lat życia w dobrym zdrowiu.

     Nie lada atrakcję stanowiła niezapowiedziana w programie oprawa artystyczna uroczystości w wykonaniu "zespołu okazjonalnego" składającego się z członków terenowego Koła PZERiI w Łętkowicach - którego przewodniczącym jest pan Tadeusza Antos. Zespół powstał zaledwie kilka tygodni temu i nosi roboczą nazwę Góralskie Korale - mówił Tadeusz Antos.

(fot. Andrzej i Irena Powidzcy)

     Stworzyli oni interesujący spektakl, który skupiał uwagę, rozbawiał, a także zachęcał, uczestników do udziału w zabawie. Ogromna radość z jaką "Zespół" śpiewem, bawił uczestników jest dowodem na to, że to co robią sprawia im wielką przyjemność. Artyści wystąpili w pięknych kolorowych strojach stylizowanych według wzoru pochodzącego z regionu krakowskiego i podkarpackiego. Wśród wielu wykonanych pieśni znanych wszystkim, usłyszeliśmy na początku piosenkę przygotowaną na tą okazję "My Seniorzy" - zaśpiewaną na nutę melodii "Hej Sokoły", a później inne znane i lubiane piosenki: "Za górami, za lasami", "Jestem sobie krakowianka", "W małej kawiarni", "Zabrałaś serce moje" i inne. Każda piosenka była uhonorowana entuzjastycznym brawami uczestników uroczystości, a niektóre wspólnie śpiewane.

(fot. Andrzej i Irena Powidzcy)
     Ponadto, uczestnikom spotkania czas umilał i do tańca przygrywał zespół muzyczny ABT, który grał i śpiewał znane i lubiane melodie, co zachęcało około 270. uczestników uroczystości do wyjścia na parkiet. Cała sala wirowała w rytm muzycznego repertuaru dostosowanego do wieku uczestników zabawy.

     Impreza już tradycyjnie była świetna. To był wieczór pełen emocji, wrażeń, radości, podziękowań, dyskusji przy stołach zastawionych pysznymi specjałami i zabawie tanecznej. Całość przebiegała w radosnej luźnej atmosferze, co pokazują zdjęcia. Tak oto świętowali seniorzy, [...] Seniorzy do zabawy zawsze skorzy, nikt nam nic nie rozkazuje Senior w duszy młodość czuje [...] - refren z piosenki "My Seniorzy".

(fot. Andrzej i Irena Powidzcy)


Irena Powidzka   


fot. Andrzej i Irena Powidzcy
zdjęcia 18-11-2019   publikacja: 20-11-2019


Uroczystości wzbogaciła obecność: pani Wandy Szelągowskiej - przewodniczącej Zarządu Okręgowego PZERiI z Krakowa, pana Łukasza Smółki - wicemarszałka województwa małopolskiego, wicestarosty Elżbiety Grela, a także obecność władz z Gmin i Miast: Proszowice - Grzegorza Cichego, Nowego Brzeska - Krzysztofa Madejskiego i Koszyce - Wiesławy Niedziela oraz obecność wójtów z gmin: Koniusza - Wiesława Rudka, Pałecznica - Marcina Gawła, Radziemice - Marka Słowińskiego i Igołomia-Warzeńczyce Józefa Rysaka. Wśród Gości byli także przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych wspierających działania Zarządu OR PZERiI: Marzena Kwiecień - dyrektor PCPR, Danuta Bucka - dyrektor CKiW, Edward Wypych - prezes KZGM, Andrzej Król - prezes "Norpolhaus" oraz Jacek Fortuna - dyrektor Biura Podróży "Fortuna Travel".

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/spoleczenstwo/orgpart/zerii/20191120powiatowy/art.php