Obchody Powiatowego Dnia Inwalidów 2019

(fot. OR PZERiI Proszowice)
(fot. OR PZERiI Proszowice)

Proszowice, 3-06-2019

     Światowy Dzień Inwalidów jest szczególnym dniem, który ma przypominać społeczeństwu, że niepełnosprawni są jego integralną częścią. Święto to umożliwia spotkanie większej grupie osób, wymianę poglądów, rozmowę o swoich radościach i problemach.

     Spotkania proszowickich emerytów, rencistów i inwalidów organizowane w ramach obchodów Powiatowego Dnia Inwalidów należą już do tradycji. W tegorocznych planach Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Proszowicach nie mogło zabraknąć tej integracyjnej imprezy.

     Główna uroczystość obchodów Powiatowego Dnia Inwalidów odbyła się w środę 29 maja 2019 roku i została zorganizowana w domu weselnym "Zielone Wzgórze" w miejscowości Zielona koło Proszowic. W spotkaniu udział wzięło około 250 Gości. Byli przedstawiciele wszystkich kół terenowych Oddziału Rejonowego PZERiI Proszowice oraz kierownictwo jednostek organizacyjnych powiatu proszowickiego zajmujących się pomocą społeczną wraz z podopiecznymi.

(fot. OR PZERiI Proszowice)

     Otwarcia uroczystości i powitania uczestników spotkania, w tym zaproszonych Gości dokonał Wiesław Paluch przewodniczący proszowickiego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przewodniczący Wiesław Paluch, podziękował władzom Starostwa Powiatu Proszowickiego, władzom Miasta i Gminy Proszowice oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach za dotychczasową owocną współpracę i przyznane dotacje, bez których nie byliby w stanie spotkać się w tak licznym gronie. Serdeczne podziękowania skierował także do wszystkich, którzy pomogli zorganizować Powiatowy Dzień Inwalidów oraz przedstawił dalszy program spotkania, życząc jednocześnie uczestnikom spędzenia dalszej części spotkania w miłej atmosferze.

     Następnie głos zabrali: Józef Gawron, Elżbieta Grela, Marzena Kwiecień oraz Wanda Szelągowska, którzy szczególnie ciepłe słowa kierowali do osób niepełnosprawnych mówiąc, że władze związku i samorządu proszowickiego widzą ich problemy i starają się rozwiązywać ich sprawy w ramach swoich możliwości. Wszystkim uczestnikom życzyli dobrego zdrowia i wspaniałej zabawy.

(fot. OR PZERiI Proszowice)

     Miłym akcentem spotkania było wręczenie kwiatów Pani Wandzie Szelągowskiej - przewodniczącej Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI przez Wiesława Palucha i Andrzeja Króla, w podziękowaniu za duże zaangażowanie w działaniu na rzecz proszowickiego Związku.

     Kolejną część uroczystości uświetnił swoim występem zespół: "Łyszkersi" z Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach. Był aplauz publiczności, podziękowania od przewodniczącego Wiesława Palucha i słodycze. Rozpoczęła się zabawa taneczna, przy muzyce zespołu muzycznego "ABT" i konsumpcji, wszyscy wspaniale się bawili do późnej nocy.

OR PZERiI Proszowice   


fot. OR PZERiI Proszowice
zdjęcia 29-05-2019   publikacja: 3-06-2019


Wśród zaproszonych Gości, którzy uczestniczyli w spotkaniu byli m. in: Józef Gawron - radny Województwa Małopolskiego; Wanda Szelągowska - przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Krakowie; Stanisław Sroka - zastępca przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Krakowie; Elżbieta Grela - wicestarosta Powiatu Proszowickiego; Zbigniew Nowak - zastępca burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Marzena Kwiecień - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach; Barbara Chmurzyńska - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach, Andrzej Król - dyrektor Norpolhaus z Opatkowic oraz przedstawiciele władz samorządów gmin z powiatu proszowickiego.

Patronat nad tegorocznymi obchodami Powiatowego Dnia Inwalidów objął Starosta Powiatu Proszowickiego Grzegorz Pióro.

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/spoleczenstwo/orgpart/zerii/20190603powiatowy/art.php