Dąb Wolności posadzony w Donosach

Wiesław Rębacz i Zdzisław Kulis, który czyta wiersz (fot. zbiory autora)

Donosy, 23-10-2018

     Tak się składa, że jesienią mamy kilka Świąt poświęconych nie tylko emerytom, ale w ogóle ludziom starszym. I tak w dniu 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października Europejski Dzień Seniora i 14 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora. Kazimierscy Emeryci, Renciści i Inwalidzi nie mogli pozwolić, a by te Święta na naszej pięknej Ziemi kazimierskiej pozostały bez echa. W związku z tym połączono je razem i zorganizowano w wypośrodkowanym terminie 20 października spotkanie w Zajeździe Słonecznym w Donosach, które to poświęcono tym właśnie Świętom.

     Ale nie tylko. Albowiem w tym roku obchodzimy Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego nie uszło to uwadze kazimierskim emerytom i znaczna część spotkania poświęcona była temu Świętu. W spotkaniu wzięło udział około siedemdziesiąt osób, między innymi: burmistrz Miasta i Gminy Adam Bodzioch, starosta kazimierski Jan Nowak i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kazimierskim starostwie Bożena Pytel.

     Uroczystość otworzył prezes Kazimierskiego Oddziału Związku Wiesław Rębacz, który gorąco powitał wszystkich zebranych, życząc im długiego życia w zdrowiu, a po jego przemówieniu wszystkim emerytom oraz ludziom starszym zaśpiewano sto lat na stojąco. Zaproszeni goście w swych przemówieniach nawiązywali do tradycji obchodzenia Święta Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Zofia Gradzi czyta wiersz (fot. zbiory autora)
przemawia starosta Jan Nowak (fot. zbiory autora)

     Święto to obchodzone jest pierwszego października, a ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych czternastego grudnia 1990 roku. Jest ono poświęcone zagadnieniu starzenia się i jest okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych, walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw. W naszym przypadku termin obchodów ustalono na dzień 20 października zgodnie z harmonogramem Zarządu opracowanym w miesiącu styczniu na cały 2018 rok.

     Po przemówieniu starosta wręczył piękny bukiet kwiatów dla wszystkich emerytów na ręce emerytki Mieczysławy Cebuli.

     Dużo miejsca poświęcono 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W tym celu głos zabrał Zdzisław Kuliś kazimierski poeta regionalista i fotografik członek Związku Emerytów i Rencistów, który odczytał wiersz pt. "Narodzona na nowo" specjalnie napisany na tegoroczne obchody tej bardzo ważnej dla Polaków rocznicy. Wiersz został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie Zofia Gradzi też odczytała wiersz swojego męża Krzysztofa dotyczący życia emerytów.

STO LAT na stojąco (fot. zbiory autora)

     A potem? Potem było drugie danie, kawa lub herbata, jak kto lubi, i ciasto, a jeszcze potem była najważniejsza część taj uroczystości: posadzenie "Dębu Wolności". Delegacja utworzona z chętnych emerytów prowadzona przez organizatora tego przedsięwzięcia Zdzisława Kulisia przeszła spacerowym krokiem do donoskiego parku, gdzie posadzono okazały dąb, który był przygotowany w odpowiednim miejscu i każdy chętny obsypał jego korzenie symboliczną łopatą ziemi. Między innymi czynność tę wykonał Jan Nowak, Adam Bodzioch, Wiesław Rębacz, Zdzisław Kuliś, Walentyna Kasiak. Sadzonkę i teren pod jego posadzenie przygotował Bogusław Adamski z pomocą Zdzisława Kulisia, bowiem na ich posesji ten dąb był hodowany przez Zdzisława przez sześć lat.

     Jest to piękne duże dębisko hodowane specjalnie na ten jubileusz. W sadzeniu z satysfakcją pomagało młode pokolenie, Ewelina i Bogusław Adamscy i ich dwaj synowie Tomasz i Kamil, wnukowie Zdzisława. Im to przypadnie pielęgnowanie i doglądanie tego pamiątkowego drzewa, bo my już jesteśmy w jesieni życia. Jest ono posadzone na obrzeżach parku w bezpośredniej bliskości posesji Adamskich, więc obserwowanie jego wzrostu nie będzie trudne tym bardziej, że widać go nawet z tarasu przy domu. Na posadzonym dębie zawisła pamiątkowa tabliczka z napisem 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI.

sadzenie dęba. Bogusław Adamski z rydlem z lewej Adam Bodzioch burmistrz (fot. zbiory autora)
starosta Jan Nowak sadzi dąb (fot. zbiory autora)

Posadzenie dębu oraz napisanie 100 wierszy na 100. LECIE PAŃSTWA POLSKIEGO było moim marzeniem, które zrodziło się u mnie dwa lata temu w 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI. I w dniu 20 października 2018 roku na 22 dni przed Świętem Niepodległości marzenie moje zostało spełnione.

     Niełatwym i wymagającym wysiłku zadaniem było napisanie 100 wierszy w czasie dwóch lat, ale dałem radę. Połowa z tych wierszy jest pięcio i sześcio - zwrotkowych, a pozostałe nie mniej jak siedem, a są też takie, które mają ponad 10 zwrotek. Ponad 50 wierszy tworzy książkę pisaną wierszem, która powstała by po pominięciu tytułu każdego wiersza i miała by ona ponad 300 zwrotek. Zastanawiam się, czy obok książki pisanej prozą, która już jest ukończona wydać ją pisaną też wierszem.

Walentyna Kasiak przy sadzeniu dęba (fot. zbiory autora)
po pracy, czas wracać do lokalu (fot. zbiory autora)

     Sztandarowym wierszem z tych stu jest wiersz Narodzona na nowo, ale są też takie jak: Święty Jan Paweł II, O losie czegoś mnie pokarał, Satyra na obłudnego człowieka, Tysiąc pięćdziesiąt lat Państwa Polskiego, Dziewięćdziesiąt lat Jedynki, 660 -lecie Proszowic i wiele innych okolicznościowych oraz różnych.

     Po powrocie do Zajazdu po posadzeniu dęba postanowiliśmy też urozmaicić tę uroczystość piosenką. Prym w tym temacie wiódł chórek emerycki składający się z pań: Kwiecień Krystyna, Walentyna Kasiak, Stefan Jedynak, Helena Zimnicka, Maria Zielonka przy akompaniamencie Piotra Dratwy. Z dużym zaangażowaniem zaśpiewano kilka patriotycznych pieśni, których w skupieniu słuchali uczestnicy spotkania.

chórek, od lewej: Maria Zielonka, Krystyna Kwiecień, Helena Zimnicka, Stefan Jedynak i Piotr Dratwa (fot. zbiory autora)
wesołe tańce (fot. zbiory autora)

     Następnie przyszedł czas na program rozrywkowy, a w nim tańce w rytm gry zespołu Piotrex z Kazimierzy Wielkiej. Królowały melodie taneczne z lat sześćdziesiątych ulubione przez emerytów. Chętnych do tańca nie brakowało i chociaż emeryci to ludzie nie młodzi, jednakże na parkiecie było tłoczno. Przy zakąskach kawie i herbacie bawiono się do późnych godzin wieczornych, a rozchodząc się słychać było jak zawsze: do zobaczenia!

Zdzisław Kuliś   

uśmiechnięte kelnerki (fot. zbiory autora)

Narodzona na nowo

Przez sto dwadzieścia trzy lata byłaś w niewoli,
A tak naprawdę, to z mapy świata wymazana.
Ta rana choć zabliźniona ciągle boli
Polsko, moja Ojczyzno kochana.

Trzy rozbiory o Tobie zadecydowały
I upokorzyły abyś padła na kolana.
Trzy sąsiednie państwa po kawałku rozebrały
Ciebie Polsko, moja Ojczyzno kochana.

Jak kawałek płótna rozdarły i zagrabiły.
W tym wielkim nieszczęściu zostałaś sama.
Nie miałaś poparcia państw, które by Cię broniły
Polsko, moja Ojczyzno kochana.

Sto dwadzieścia trzy lata upokorzenia.
Na obcych dyktatorów byłaś zdana.
Nie miałaś nic do powiedzenia
Polsko, moja Ojczyzno kochana.

Ale ona nie zginęła i nie zginie.
Sto lat temu z rąk rozbiorców została wyrwana.
I na całym Świecie jest powtarzane jej imię
Polska, moja Ojczyzna kochana.

Dzięki nieustającej walce Ojców Niepodległości
Józefa Piłsudskiego i Dmowskiego Romana
Narodziłaś się na nowo ku naszej radości
Polsko, moja Ojczyzno kochana.

Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Witos Wincenty
I Wojciech Korfanty historyczna postać znana
Bronili każdy kawałek naszej Ziemi jak Święty
Polsko, moja Ojczyzno kochana.

Po wielu Wielkich Powstaniach przez te lata
Nawała rozbiorców została pokonana.
Wolna wróciłaś na mapę Świata
Polsko, moja Ojczyzno kochana.

Dziękujemy też Tobie Panienko Święta,
Matko Boża, Ty Narodu Polskiego Królowo,
Bo Polska zawdzięcza Tobie i pamięta,
Że narodziła się na nowo.

Zdzisław Kuliś; Donosy, kwiecień 2018

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/spoleczenstwo/orgpart/zerii/20181023kw_dab/art.php