Rozliczenia i wybory w Bartoszu

(fot. Krzysztof Łakomski)

Proszowice, 30-05-2023

     W sobotę, 27 maja w proszowickim Centrum Kultury i Wypoczynku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Ruch Na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego BARTOSZ. Podsumowano ostatnie cztery lata i wybrano władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

     Główne cele Stowarzyszenia to: wspieranie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, emerytów, rencistów, integracja kulturalno-społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, ochrona środowiska w tym walka z plastykiem, wspieranie przeciwdziałania przemocy domowej, wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami, wspieranie działań na rzecz rozwoju Szpitala Powiatowego w Proszowicach, udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy.

(fot. Krzysztof Łakomski)

     W okresie sprawozdawczym prowadzona była działalność integracyjna międzypokoleniowa. Wyjeżdżano wspólnie z seniorami i osobami z niepełnosprawnościami do: Filharmonii, Opery, Operetki, Tauron Areny, Teatrów: Słowackiego, Bagateli, Ludowego, NCK, Dworku Białoprądnickiego, Zamku Królewskiego w Niepołomicach na wiele różnych koncertów.

     W 2020 roku ze względu na COVID-19 działalność integracyjna międzypokoleniowa Stowarzyszenia musiała zostać ograniczona. Ale właśnie w tym trudnym czasie Członkowie BARTOSZA pokazali swoją jedność i wsparcie dla innych. Obok dużej indywidualnej pomocy osobom samotnym, wiosną 2020 roku Członkowie BARTOSZA przekazali na konto Szpitala w Proszowicach 1000 zł na wsparcie walki z wirusem COVID_19 dla Szpitala, a następnie zebrali i przekazali 2015 zł na wyposażenie i estetyzację Poradni dla Kobiet w Szpitalu w Proszowicach.

(fot. Krzysztof Łakomski)

(fot. Krzysztof Łakomski)

     W związku z napaścią Rosji na Ukrainę Członkowie BARTOSZA w pierwszym kwartale 2022 roku zebrali środki finansowe w kwocie 2.760,00 zł za które zakupiono 11 nowych śpiworów, które następnie przekazano rodzinom przebywającym w ZS w Piotrkowicach Małych. Również, ze składek Członkowskich BARTOSZA zakupiono 5 śpiworów na kwotę 623,00 zł, które również przekazano rodzinom przebywającym w ZS w Piotrkowicach Małych. Łącznie Stowarzyszenie BARTOSZ przekazało dla rodzin Ukraińskich w Piotrkowicach Małych 16 nowych śpiworów.

     Stowarzyszenie pamiętało również o urodzonym w Brzesku Nowym księdzu infułacie Jerzym Bryła, odwiedzając Go ze słodkimi podarunkami.

     Zebranie stało się okazją do przekazania podziękowań dla najbardziej aktywnych osób w ostatniej kadencji. Stanisław Piątek z Kuchar otrzymał z rąk starosty Krystiana Hytrosia Tytuł Honorowy "WIELKI" za wiele lat działalności kulturalnej na rzecz społeczności lokalnej. Tytuł ten nadali Panu Stanisławowi mieszkańcy Powiatu Proszowickiego zebrani 19 czerwca 2022 w Domu Ludowym w Kucharach.

     Wręczono też dyplomy podziękowania dla najbardziej zasłużonych członków BARTOSZA. Za udział w kampanii STOP PRZEMOCY DOMOWEJ podziękowania odebrali: Krystyna Jeżowska, Stanisław Piątek i Andrzej Jędralczyk. Irena Fularska otrzymała podziękowania za współorganizację wyjazdów na koncerty w ostatnich latach.

     Starosta podziękował również Marzenie Leja-Kwiecień dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach za wieloletnią (24 lata) pracę w PCPR w Proszowicach. - Przez ostatni czas mojej współpracy z Panią Dyrektor PCPR przekonałem się, że jest ona osobą wrażliwą, kulturalną, cierpliwą, pełną troski i poświęcenia w pracy na rzecz osób wymagających wsparcia. W Dniu Samorządu Terytorialnego proszę przyjąć nasze podziękowania za Pani wieloletnią pracę w pomocy społecznej - mówił starosta.

     Po wręczeniu podziękowań przyszedł czas złożenie sprawozdań, które w imieniu ustępującego Zarządu złożył prezes Arkadiusz Fularski. Ustępujący Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Po czterech latach przyszedł czas na wybór władz Stowarzyszenia. W skład nowego Zarządu wybrano: Arkadiusz Fularski - prezes, Krystian Hytroś - wiceprezes, Barbara Gacek - I-szy wiceprezes, Elżbieta Elzbieta Grela - wiceprezes, Stanisław Piątek i Tadeusz Całek - członkowie Zarządu.

Arkadiusz Fularski   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/spoleczenstwo/orgpart/inne/20230530bartosz_walne/art.php