Bal charytatywny na rzecz powstania Domu Samotnego Rodzica w Proszowicach

(fot. źródło)

Proszowice, 12-11-2021

     Fundacja "Miejsce nadziei" i Andrzej Domagała organizują w Czuszowie, w sobotę (18 grudnia) o godzinie 16.00 bal charytatywny na rzecz powstania Domu Samotnego Rodzica oraz Okna Życia - "Miejsce Nadziei". Zapisy do 1 grudnia!

To już, po zbiórkach internetowych, kolejne działanie fundacji na rzecz tego projektu.

Powstająca fundacja "Miejsce nadziei" z ambitnym planem budowy Domu Samotnego Rodzica w Proszowicach. Będzie to miejsce czasowego pobytu dla rodziców i ich dzieci, pozbawionych środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy i oddziaływań dysfunkcyjnych ze strony środowiska i najbliższej rodziny oraz kobiet oczekujących dziecka, które z tego powodu utraciły dotychczasowe miejsce zamieszkania.

     Adresatami projektu są samotne matki lub ojcowie z dziećmi, które utraciły mieszkanie, doznały przemocy lub których sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godne i bezpieczne wychowanie dzieci, a także kobiety oczekujące na urodzenie dziecka.

     W obiekcie przewidywane jest miejsce na "Okno życia", po to by kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej wiedziały, że mają wybór.

     Domy Samotnej Matki to miejsca, w których kobiety na nowo uczą się budowania relacji i wiary w siebie. Pierwszy Dom Samotnej Matki powstał przy klasztorze sióstr nazaretanek na ul. Warszawskiej w Krakowie. Jego pomysłodawcą był bp Karol Wojtyła, który już jako wikariusz parafii pw. św. Floriana z wrażliwością podchodził do sytuacji kobiet, które mijał na ulicach.

     Następnie przed wyjazdem na konklawe zadbał o zakupienie budynku przy ul. Przybyszewskiego, który stał się Domem Samotnej Matki, a następnie również oknem życia. Natomiast Dom im. Emilii Wojtyłowej w Wadowicach to dar Archidiecezji dla Ojca Świętego. Papież będąc w mieście rodzinnym, dziękował za to "schronienie dla Matek noszących dzieci pod swoimi sercami".

Dom Samotnej Matki/Samotnego Rodzica to bezpieczna przystań na trudny czas.

red.   

Źródło: fundacja Miejsce nadziei

(fot. źródło)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/spoleczenstwo/orgpart/inne/20211112miejsce_bal/art.php