Co komu wolno w sołectwie

(fot. zbiory autora)

Proszowice, 28-06-2021

     W dniach od 25 do 27 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich (IROW) zorganizowało w Jaroszowicach obok Wadowic 3-dniowe warsztaty szkoleniowe dla sołtysów i rad sołeckich pn. Sołtys, rada sołecka, zebranie wiejskie ... czyli co komu wolno w sołectwie.

     W trakcie warsztatów wykładowcy przybliżyli uczestnikom ustawy kompetencyjne samorządu, w tym zadania własne gminy, powiatu i województwa. Uczestnicy szkolenia otrzymali informację m.in. na co nie można przeznaczyć funduszu sołeckiego, co można finansować z funduszu sołeckiego, jak zrobić diagnozę potrzeb mieszkańców, jak przeprowadzić w nowej formie zebranie wiejskie, jak pozyskiwać środki pozabudżetowe i co komu wolno w sołectwie. Sołtysi i członkowie rad sołeckich dzieli się doświadczeniami z realizacji własnych inicjatyw lokalnych w sołectwach.

     Samorządowcami, którzy do Jaroszowic przyjechali na szkolenie z różnych stron Małopolski opiekowały się Panie Anna Glixelli Prezes Zarządu IROW oraz Gabriela Puszko Dyrektor Biura IROW. Z uczestnikami szkolenia spotkali się przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego w osobach wicemarszałka Iwony Gibas i wicemarszałka Łukasza Smółki oraz samorządowcy z Powiatów Proszowickiego i Dąbrowskiego.

szkolenie dla sołtysów (fot. zbiory autora)
szkolenie dla sołtysów, od lewej Lidia Wołoch ze Szpitar i Anna Kołodziej z Hebdowa
(fot. zbiory autora)

- Szkolenie w Jaroszowicach było kolejnym, które nasze Stowarzyszenie zorganizowało dla mieszkańców Małopolski. Po szkoleniach i wyjazdach studyjnych dla Kół Gospodyń Wiejskich, rolników i samorządowców przyszła kolej na warsztaty dla sołtysów i członków rad sołeckich. Przed nami kolejne szkolenia - powiedział nam Piotr Janczyk członek Zarządu IROW reprezentujący powiat proszowicki we władzach Stowarzyszenia.

     Przypomnijmy, że Stowarzyszenie pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem samorządów województw i samorządów powiatowych. Członkami Instytutu są: województwo małopolskie, powiat dąbrowski i powiat proszowicki. Szkolenie odbyło się w Małopolskich Jaroszowicach, w byłym XIX. wiecznym młynie, który w pierwszej dekadzie XXI. wieku został odrestaurowany i przekształcony na czterogwiazdkowy Młyn Jacka Hotel SPA.

Arkadiusz Fularski   

szkolenie dla sołtysów (fot. zbiory autora)
Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/spoleczenstwo/orgpart/inne/20210628soltysi_szkolenie/art.php